CS
 • English
 • Español
 • Italiano
 • Deutsch
 • Polski
 • Français
Přihlásit

G-cody specifické pro Prusa Firmware

Poslední aktualizace a month ago
Tento článek je také dostupný v následujících jazycích: 
ENPLESDEITFR

Toto je seznam současně implementovaných G-codů u firmwaru Prusa k 7. květnu 2021. Popis je určen pouze pro specifické G-cody Prusa Research. Zbytek najdete na RepRap Wiki. S výjimkou M117 jsou všechny G-cody uvedeny v pořadí jejich vyskytnutí se v kódu. Existují důvody, proč nejsou některé G-cody v číselném pořadí.

Úplná dokumentace G-codů u tiskárny Original Prusa MINI zatím nebyla zveřejněna, ale až na některé odlišnosti je nejlepším zdrojem informací oficiální dokumentace Marlin2.

Speciální interní příkazy

Tyto příkazy jsou využívány interními funkcemi ke zpracování některých akcí ve správném pořadí. Některé z nich mohou využít také samotní uživatelé. Jde o komplexní příkazy (řetězce) zpracovávané co nejdříve. Jsou dostupné pouze na MK3(S), protože vyžadují drivery TMC2130:

 • CRASH DETECTED
 • CRASH RECOVER
 • CRASH_CANCEL
 • TMC_SET_WAVE
 • TMC_SET_STEP
 • TMC_SET_CHOP

M0, M1 - Zastavení tiskárny M0: ZAstavení nebo Bezpodmínečné zastavení

Použití

M0 [P<ms<] [S<sec>] [string] M1 [P<ms>] [S<sec>] [string]

Parametry

 • P<ms>
  - Expire time, in milliseconds
 • S<sec>
  - Expire time, in seconds
 • string
  - Must for M1 and optional for M0 message to display on the LCD

PRUSA - Sada interních příkazůG98: aktivovat režim farma - Poznámky

Sada interních příkazů PRUSA

Použití

PRUSA [ Ping | PRN | FAN | fn | thx | uvlo | MMURES | RESET | fv | M28 | SN | Fir | Rev | Lang | Lz | Beat | FR ]

Parametry

 • Ping
 • PRN
   - Zobrazí revizi
 • FAN
   - Zobrazí detaily ventilátorů
 • fn
   - Zobrazí číslo farmy
 • thx
 • uvlo
 • MMURES
   - Reset MMU
 • RESET
   - (Opatrně!)
 • fv
   - ?
 • M28
 • SN
 • Fir
   - Zobrazí verzi firmwaru
 • Rev
  - Zobrazí velikosti filamentu, elektroniku, typ trysky
 • Lang
   - Reset jazyka
 • Lz
 • Beat
   - Zapne farm link časovač
 • FR
   - Plné tovární obnovení
 • nozzle set <diameter>
  - nastavit průměr trysky (pouze farm mode), např.
  PRUSA nozzle set 0.4
 • nozzle D<diameter>
  - kontrola průměru trysky (pouze režim farma), funguje jako M862.1 P, např.;
  PRUSA nozzle D0.4
 • nozzle
  - zobrazí průměr trysky (pouze režim farma), funguje jako M862.1 P, např.
  PRUSA nozzle

G-cody

G0, G1 - koordinovaný pohyb os X Y Z E G0 & G1: Move

Ve firmwaru Prusa jsou G0 a G1 to samé.

Použití

G0 [ X | Y | Z | E | F | S ]
G1 [ X | Y | Z | E | F | S ]

Parametry

 • X
  - Pozice, na kterou se má přesunout na ose X
 • Y
  - Pozice, na kterou se má přesunout na ose Y
 • Z
  - Pozice, na kterou se má přesunout na ose Z
 • E
  - Množství k extruzi mezi počátečním bodem a konečným bodem
 • F
  - Rychlost posuvu za minutu pohybu mezi výchozím a koncovým bodem (je-li zadána).

G2, G3 - Řízený obloukový pohyb G2 & G3: Řízený obloukový pohyb

Tyto příkazy nefungují správně, pokud je povolen MBL. Ke kompenzaci dochází až na konci pohybu, takže se vyhněte dlouhým obloukům.

Použití

G2 [ X | Y | I | E | F ] (oblouk po směru hodinových ručiček) 
G3 [ X | Y | I | E | F ] (oblouk proti směru hodinových ručiček)

Parametry

 • X
  - Pozice, na kterou se má přesunout na ose X
 • Y
  - Pozice, na kterou se má přesunout na ose Y
 • I
  - Bod v prostoru X od aktuální pozice X, od kterého má udržovat konstantní vzdálenost
 • J
  - Bod v prostoru Y od aktuální pozice Y, od kterého má udržovat konstantní vzdálenost
 • E
  - Množství k extruzi mezi očítečním bodem a konečným bodem
 • F
  - Rychlost posuvu za minutu pohybu mezi výchozím a koncovým bodem (je-li zadána).

G4 - Vyčkat G4: Vyčkat

Přístroj se na určitou dobu pozastaví

Použití

G4 [ P | S ]

Parametry

 • P
  - Doba čekání, v millisekundách
 • S
  - Doba čekání, v sekundách

G10 - Zpět/stažení G10: Zpět/stažení

Zatáhne filament podle nastavení

M207

G11 - Vrátit zpět G11: Vrátit zpět

Odvíjí/obnovuje filament podle nastavení funkce

M208

G21 - Nastavení jednotek na milimetry G21: Nastavení jednotek na milimetry

Jednotky jsou v milimetrech. Prusa nepodporuje jednotky palce.

G28 - Domů všechny osy najednou G28: přesun na počátek (domů)

Použití

G28
bez jakýchkoliv parametrů provede homing všech os A TAKÉ mesh bed leveling, zatímco
G28 W
provede jen homing všech os (BEZ mesh bed levelingu).

Použití

 G28 [ X | Y | Z | W | C ]

Parametry

 • X
  - Funkce pro návrat k počátku osy X
 • Y
  - Funkce pro návrat k počátku osy Y
 • Z
  - Funkce pro návrat k počátku osy Z
 • W
  - Potlačit mesh bed leveling pokud
  X
  ,
  Y
  nebo
  Z
  nejsou poskytnuty
 • C
  - Kalibrovat počátek X a Y (home) - Pouze na MK3/s

G29 - Detailní Z-Probe G29: Detailní Z-Probe

Ve firmwaru Prusa je tento G-code ve výchozím nastavení deaktivován, musí být zapnut ve zdrojovém kódu.

Viz

G81

G30 - Jednoduchá Z Probe G30: Jednoduchá Z-Probe

Ve firmwaru Prusa je tento G-code ve výchozím nastavení deaktivován, musí být zapnut ve zdrojovém kódu.

G31 - zadokovat sáňky G31: zadokovat sáňky Z Probe

Ve firmwaru Prusa je tento G-code ve výchozím nastavení deaktivován, musí být zapnut ve zdrojovém kódu.

G32 - oddokovat sáňky G32: oddokovat sáňky Z Probe

Ve firmwaru Prusa je tento G-code ve výchozím nastavení deaktivován, musí být zapnut ve zdrojovém kódu.

G30 - Jednoduchá Z Probe G30: Jednoduchá Z-Probe

Senzor musí být nad podložkou. Maximální vzdálenost pohybu před vyvoláním chyby je 10 mm.

G75 - Zobrazit interpolaci teploty G75: Zobrazit interpolaci teploty

Ukázat/zobrazit teplotní interpolaci PINDA.

G76 - teplotní kalibrace senzoru PINDA G76: teplotní kalibrace senzoru PINDA

Tento G-code se používá ke kalibraci teplotního posunu PINDA (indukčního snímače).

Senzor PINDAv2 má vestavěný termistor, který má tu výhodu, že kalibraci lze provést jednou pro všechny materiály.

Tiskárna Original i3 Prusa MK2/s využívá senzor PINDAv1 a tato kalibrace zlepšuje teplotní drift, ale není tak dobrý jako PINDAv2.

Senzor SuperPINDA má vnitřní teplotní kompenzaci a nemá termistorový výstup. V takovém případě nemá smysl provádět teplotní kalibraci. Pokud je při kompilaci definován PINDA_THERMISTOR a SUPERPINDA_SUPPORT, kalibrace se přeskočí se sériovým hlášením "No PINDA thermistor". To může být způsobeno také v případě, že je přerušeno připojení termistoru PINDA nebo je teplota senzoru PINDA nižší než PINDA_MINTEMP.

Příklad

G76
 
echo PINDA probe calibration start
echo start temperature: 35.0°
echo ...
echo PINDA temperature -- Z shift (mm): 0.---

G80 - Mesh-based Z probe G80: Mesh-based Z probe

Výchozí grid 3x3 může být změněn u MK2.5/s a MK3/s na grid 7x7.

Použití

G80 [ N | R | V | L | R | F | B ]

Parametry

 • N
  - Počet bodů sítě na ose X. Výchozí hodnota je 3. Platné hodnoty jsou 3 a 7.
 • R
  - Opakování sondy. Výchozí hodnota 3 max. 10
 • V
  - Úroveň verbosity 1 = nízká, 10 = střední, 20 = vysoká. Lze použít pouze v případě, že firmware byl zkompilován s aktivním SUPPORT_VERBOSITY.

Použití následujících parametrů umožňuje dodatečnou „manuální“ korekci vyrovnání podložky. Platné hodnoty jsou -100 mikronů až 100 mikronů.

Další parametry

 • L
  - hodnota levé korekce podložky v mikrometrech.
 • R
  - hodnota pravé korekce podložky v mikrometrech.
 • F
  - hodnota přední korekce podložky v mikrometrech
 • B
  - hodnota zadní korekce podložky v mikrometrech.

G81 - status Mesh bed levelingu G81: status Mesh bed levelingu

Po aktivaci zobrazí status mesh bed levelingu a profil vyhřívané podložky.

G82: jednoduchá Z probe na aktuální pozici - neaktivní G82: jednoduchá Z probe na aktuální pozici

VAROVÁNÍ! POUŽÍVEJTE S OBEZŘETNOSTÍ! Pokud se pokusíte sondovat tam, kde není podložka, mohou se stát ošklivé věci! Ve firmwaru Prusa je tento G-CODE ve výchozím nastavení deaktivován, musí být zapnutý ve zdrojovém kódu.

G83: Babystep v Z a ulož do EEPROM - neaktivní G83: Babystep v Z a ulož do EEPROM

Ve firmwaru Prusa je tento G-code ve výchozím nastavení deaktivován, musí být zapnut ve zdrojovém kódu.

G84: ZPĚT Babystep Z (pohni osou Z zpět) - neaktivní G84: ZPĚT Babystep Z (pohni osou Z zpět)

Ve firmwaru Prusa je tento G-code ve výchozím nastavení deaktivován, musí být zapnut ve zdrojovém kódu.

G85: Vybrat nejlepší babystep - neaktivní G85: Vybrat nejlepší babystep

Ve firmwaru Prusa je tento G-code ve výchozím nastavení deaktivován, musí být zapnutý ve zdrojovém kódu.

G86 - Vypnout babystep korekci po home G86: Vypnout babystep korekci po home

Tento G-code bude proveden na začátku kalibračního skriptu. (specifický pro Prusa3D)

G87 - Povolit babystep korekci po home G87: Povolit babystep korekci po home

Tento G-code se provede na konci kalibračního skriptu. (specifické pro Prusa3D)

G88 - rezervováno G88: rezervováno

Momentálně nemá žádný efekt

G90 - Vypnout relativní režim G90: Nastavení na absolutní polohování

Všechny souřadnice od nynějška jsou absolutní vzhledem k počátku tiskárny. Osa E se také přepne do absolutního režimu.

G91 - Zapnout relativní režim G91: Nastavení na relativní polohování

Všechny souřadnice jsou od této chvíle relativní vůči poslední pozici. Osa E je také přepnuta do relativního režimu.

G92 - nastavit pozici G92: nastavit pozici

Slouží k nastavení aktuální polohy každé osy. Parametry jsou vždy absolutní vůči počátku. Pokud je některý parametr vynechán, nebude tato osa ovlivněna. Pokud jsou zadány osy

X
,
Y
nebo
Z
, může se následný pohyb zadrhnout kvůli Mesh Bed Levelingu.
E
osa není ovlivněna, pokud je cílová pozice 0 (
G92 E0
). G92 bez souřadnic vynuluje u některých firmwarů všechny osy. To však není případ softwaru Prusa-Firmware!

Použití

G92 [ X | Y | Z | E ]

Parametry

 • X
  - nová pozice osy X
 • Y
  - nová pozice osy Y
 • Z
  - nová pozice osy Z
 • E
  - nová pozice extruderu

G98 - aktivovat režim farma G98: aktivovat režim farma

Povolí Prusa-specifické funkce farmy a G-cody. Viz interní sada příkazů Prusa.

G99 - vypne režim farma G99: vypne režim farma

Vypne Prusa-specifické funkce farmy a G-cody.


M příkazy

M17 - povolit všechny osy M17: Povolit/Napájení všech krokových motorů

M20 - Seznam souborů SD karty M20: Vypsat SD kartu

Použití

M20 [ L | T ]

Parametry

 • T
  - Nahlásit také časové značky. Hodnota je 1 uint32_t zakódovaný jako hex. Vyžaduje parsování hostitelským softwarem (Cap:EXTENDED_M20).
 • L
  - Hlášení dlouhých názvů souborů namísto krátkých názvů souborů. Vyžaduje parsování hostitelským softwarem (Cap:EXTENDED_M20).

M21 - Inicializovat SD kartu M21: Inicializovat SD kartu

M22 - Uvolnit SD kartu M22: Uvolnit SD kartu

M23 - Vybrat soubor M23: Vybrat soubor SD karty

Použití

M23 [filename]

M24 - Začít tisknou z SD karty M24: Začít/pokračovat tisk z SD karty

M26 - Nastavit SD index M26: Nastavit pozici SD

Nastavte pozici v souboru SD karty na indexování v bajtech. Očekává se, že tento příkaz bude vyvolán po M23 a před M24. Jinak je účinek tohoto příkazu nedefinovaný.

Použití

M26 [ S ]

Parametry

 • S
  - Index v bajtech

M27 - Získat status SD karty M27: Hlášení stavu tisku SD

Použití

M27 [ P ]

Parametry

 • P
  - Zobrazit celou cestu SFN místo pouze LFN.

M28 - Spuštění zápisu na SD kartuM28: Zahájení zápisu na kartu SD

M29 - Zastavení zápisu na SD kartu M29: Zastavení zápisu na SD kartu

Ukončí zápis do souboru SD, když signalizuje konec nahraného souboru. Je zpracován velmi brzy a na kartu se nezapisuje.

M30 - Vymazat soubor M30: Vymazat soubor na SD kartě

Použití

M30 [filename]

M32 - Vyberte soubor a spusťte tisk SD M32: Vyberte soubor a spusťte tisk SD

M928 - Spuštění záznamu SD M928: Spuštění záznamu SD

Použití

M928 [filename]

M31 - Hlášení aktuálního času tisku M31: Výstupní čas od posledního spuštění M109 nebo SD karty do sériové podoby

M42 - Nastavení stavu pinu M42: Přepnout I/O pin

Použití

M42 [ P | S ]

Parametry

 • P
  - číslo pinu.
 • S
  - hodnota pinu. Pokud je pin analogový, hodnoty jsou od 0 do 255. Pokud je pin digitální, hodnoty jsou od 0 do 1.

M44 - Obnovení kalibrace zkosení a posunu podložky M44: Obnovení kalibrace zkosení a posunu podložky

M45 - Šikmost a posun podložky s ručním nastavením Z nahoru M45: Šikmost a posun podložky s ručním nastavením Z nahoru

Použití

M45 [ V ]

Parametry

 • V
  - Verbosity úroveň 1, 10 a 20 (low, mid, high). Pouze pokud je definován SUPPORT_VERBOSITY. Volitelné.
 • Z
  - Pokud je zadán, bude spuštěna pouze kalibrace Z. V opačném případě se provede úplná kalibrace.

M46 - Ukáže přidělenou IP adresu M46: Ukáže přidělenou IP adresu

M47 - Zobrazení dialogového okna koncového spínaše na displeji M47: Zobrazení dialogového okna koncového spínaše na displeji

M48 - Z-Probe funkce měření opakovatelnosti M48: Měří opakovatelnost Z-Probe

Tato funkce předpokládá, že podložka byla zavedena domů (homing). Konkrétně, že před vyvoláním funkce měření opakovatelnosti M48 Z-Probe byl vydán příkaz G28. Veškeré informace vygenerované předchozím příkazem G29 pro vyrovnání podložky se ztratí a je třeba je obnovit.

Pokud není počet vzorků zadán, je výchozí hodnota 10. Můžete použít velká nebo malá písmena pro kteroukoli z možností, kromě n. n musí být napsáno malými písmeny, protože Marlin používá pro svůj komunikační protokol velké N a bude strašně zmatený, pokud mu pošlete velké N.

Použití

M48 [ n | X | Y | V | L ]

Parametry

 • n
  - počet vzorů. Platné hodnoty 4-50
 • X
  - pozice X pro vzorky
 • Y
  - pozice Y pro vzorky
 • V
  - úroveň Verbose. Platné hodnoty 1-4
 • L
  - Nohy pohybu před provedením sondy. Platné hodnoty 1-15

M73 - Nastavení/získání průběhu tisku M73: Nastavení/získání procenta tisku

Použití

M73 [ P | R | Q | S | C | D ]

Parametry

 • P
  - Procenta v normálním režimu
 • R
  - Zbývající čas v normálním režimu
 • Q
  - Procenta v tichém režimu
 • S
  - Doba v tichém režimu
 • C
  - Čas do změny/pauzy/interakce uživatele v normálním režimu
 • D
  - Čas na změnu/pauzu/interakci uživatele v tichém režimu

M104 - Nastavit teplotu hotendu M104: Nastavit teplotu extruderu

Použití

M104 [ S ]

Parametry

 • S
  - Cílová teplota

M112 - Nouzové zastavení M112: Úplné (nouzové) zastavení

Zpracovává se mnohem dříve, aby se obešel cmdqueue.

M140 - Nastavit teplotu podložky M140: Nastavit teplotu podložky (rychle)

Použití

M140 [ S ]

Parametry

 • S
  - Cílová teplota

M105 - Nahlásit teploty M105: Získat teplotu extruderu

Zobrazení teplot:

 • T:
  - Hotend (aktuální / cílová)
 • B:
  - Podložka (aktuální / cílová)
 • Tx:
  - x Nástroj (aktuální / cílová)
 • @:
  - výkon hotendu
 • B@:
  - výkon vyhřívané podložky
 • P:
  - aktuální PINDAv2 (pouze MK2.5/s a MK3/s)
 • A:
  - aktuální pokojová teplota (pouze MK3/s)

Příklad:

ok T:20.2 /0.0 B:19.1 /0.0 T0:20.2 /0.0 @:0 B@:0 P:19.8 A:26.4

M155 - Automatické odesílání stavu M155: Automatické odesílání teploty

Použití

M155 [ S ] [ C ]

Parametry

 • S
  - Nastavení intervalu automatického hlášení v sekundách. 0 pro vypnutí. Maximum: 255
 • C
  - Aktivace funkce automatického hlášení (bitová maska). Výchozí hodnota je teplota.
  bit 0 = Automatické hlášení teploty bit 1 = Automatické hlášení ventilátorů bit 2 = Automatické hlášení pozice bit 3 = free bit 4 = free bit 5 = free bit 6 = free bit 7 = free
  

M109 - Počkat na teplotu extruderu M109: nastavit teplotu extruderu a čekat

Použití

M104 [ B | R | S ]

Parametry (nepovinné)

 • S
  - Nastavit teplotu extruderu
 • R
  - Nastavit teplotu extruderu
 • B
  - Nastavit max. teplotu extruderu, zatímco
  S
  je min. teplota. Ve výchozím nastavení není aktivní, pouze pokud je AUTOTEMP definován ve zdrojovém kódu.

S parametry S a R se zachází stejně. Příkaz vždy čeká na ochlazení i zahřátí. Pokud nejsou dodány žádné parametry, čeká na dříve nastavenou teplotu extruderu.

M190 - Vyčkat, až teplota vyhřívané podložky dosáhne cílové teploty M190: Vyčkat, až teplota vyhřívané podložky dosáhne cílové teploty

Použití

M190 [ R | S ]

Parametry (nepovinné)

 • S
  - Nastaví teplotu extruderu a počká zahřátí nebo ochlazení.
 • R
  - Nastaví teplotu extruderu a počká na zahřátí nebo ochlazení.

Pokud není zadán žádný parametr, čeká na zahřátí nebo ochlazení na předem nastavenou teplotu.

M106 - Nastavit rychlost ventilátoru M106: Ventilátor zapnutý

Použití

M106 [ S ]

Parametry

 • S
  - Určuje pracovní cyklus tiskového ventilátoru. Přípustné hodnoty jsou 0-255. Pokud je vynechána, použije se hodnota 255.

M107 - ventilátor vypnutý M107: ventilátor vypnutý

M80 - Zapnutí zdroje napájení M80: ATX zdroj zapnutý

Funguje pouze v případě, že je firmware zkompilován s definovaným PS_ON_PIN.

M81 - Vypnout napájecí zdroj M81: ATX napájení vypnuto

Funguje pouze v případě, že je firmware zkompilován s definovaným PS_ON_PIN.

M82 - Nastavení osy E do absolutního režimu M82: Nastavení extruderu do absolutního režimu

Přiměje extruder interpretovat vytlačování jako absolutní pozice.

M83 - Nastavení osy E do relativního režimu M83: Nastavení extruderu do relativního režimu

Přiměje extruder interpretovat hodnoty vytlačování (extruze) jako relativní polohy.

M84 - vypnout krokové motory M84: Zastavení volnoběžného režimu

Tento příkaz lze použít k nastavení časového limitu nečinnosti krokového motoru (

S
) nebo k vypnutí krokových motorů. (
X
,
Y
,
Z
,
E
). Tento příkaz lze použít bez dalších parametrů. V takovém případě jsou všechny krokové motory vypnuty.

Kontrola úplnosti souboru používá tento parametr k detekci neúplného souboru. Musí být přítomen na konci souboru bez parametrů.

M84 [ S | X | Y | Z | E ]
 • S
  - Sekundy
 • X
  - osa X
 • Y
  - osa Y
 • Z
  - osa Z
 • E
  - Exruder

M18 - vypnout krokové motory M18: vypnout všechny krokové motory

Shodné s M84 (kompatibilita)

M85 - Nastavení maximální doby nečinnosti M85: Nastavení časovače vypnutí při nečinnosti

Použití

M85 [ S ]

Parametry

 • S
  - udává čas v sekundách. Pokud je zadána hodnota 0, je časovač vypnut.

M86 - Nastavení doby vypršení bezpečnostního časovače M86: Nastavení doby vypršení bezpečnostního časovače

Po uplynutí bezpečnostního časovače se cílové teploty vyhřívané podložky a trysky nastaví na nulu.

Použití

M86 [ S ]

Parametry

 • S
  - udává čas v sekundách. Pokud je zadána hodnota 0, je časovač vypnut.

M92 Nastavení kroků osy na jednotku M92: Nastavit axis_steps_per_unit

Umožňuje programování kroků na jednotku (obvykle mm) pro krokové motory. Tyto hodnoty se při zapnutí resetují na výchozí hodnoty firmwaru, pokud nejsou uloženy v paměti EEPROM, je-li k dispozici (M500 v Marlinu).

Použití

M92 [ X | Y | Z | E ]

Parametry

 • X
  - Kroků na jednotku pro motor osy X
 • Y
  - Kroků na jednotku pro motor osy Y
 • Z
  - Kroků na jednotku pro motor osy Z
 • E
  - Kroků na jednotku pro motor extruderu

M110 - Nastaví číslo řádku M110: Nastaví aktuální číslo řádku

Nastaví číslo řádku v G-codu

Použití

M110 [ N ]

Parametry

 • N
  - číslo řádku

M113 - Získání nebo nastavení intervalu udržování živého signálu hostitele (host keep-alive) M113: Host Keepalive

Během některých zdlouhavých procesů, jako je G29, se může hostiteli zdát, že Marlin "zmizel". Funkce "host keepalive" bude hostiteli posílat zprávy, když je Marlin zaneprázdněn nebo čeká na odpověď uživatele, takže se hostitel nebude pokoušet o opětovné připojení (nebo odpojení).

Použití

M113 [ S ]

Parametry

 • S
  - Sekundy. Výchozí jsou 2 sekundy mezi zprávami "zaneprázdněno"

M115 - Firmware info M115: Zjištění verze firmwaru a schopností

Vypíše informace o firmwaru a možnostech. Bez jakýchkoli argumentů vypíše číslo verze firmwaru Prusa, typ stroje, počet extrudérů a UUID.

M115 U
Zkontroluje zadanou verzi firmwaru. Pokud je verze firmwaru poskytnutá kódem U vyšší, než aktuálně spuštěný firmware, pozastaví tisk na 30 s a požádá uživatele o aktualizaci firmwaru.

Příklady:

M115
výsledky:

FIRMWARE_NAME:Prusa-Firmware 3.8.1 based on Marlin FIRMWARE_URL:https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware PROTOCOL_VERSION:1.0 MACHINE_TYPE:Prusa i3 MK3S EXTRUDER_COUNT:1 UUID:00000000-0000-0000-0000-000000000000

M115 V
výsledky:

3.8.1

M115 U3.8.2-RC1
výsledky na LCD displeji po dobu 30 s nebo interakce uživatele:

K dispozici je nová verze firmwaru: 3.8.2-RC1 Prosím aktualizujte.

Použití

M115 [ V | U ]

Parametry

 • V - Hlášení aktuální verze nainstalovaného firmwaru
 • U - Verze firmwaru poskytnutá G-codem se porovná s aktuální verzí.

M114 - Získej aktuální polohu M114: Získej aktuální polohu

M117 - Zobrazení zprávy M117: Zobrazení zprávy

Způsobí, že se daná zpráva zobrazí ve stavovém řádku na připojeném LCD displeji. Zpracovává se dříve, aby bylo možné tisknout zprávy, které obsahují G, M, N nebo T.

M120 - Povolit koncové spínače (endstops) M120: Povolit detekci koncových spínačů (endstop)

M121 - Zakázat koncové spínače M121: Zakázat detekci koncových spínačů

M119 - Zjistit stav koncových spínačů (end-stops) M119: Zjistit stav koncových spínačů

Vrací aktuální stav nakonfigurovaných koncových spínačů os X, Y, Z. Bere v úvahu všechna nastavení "invertovaných koncových zarážek", takže lze ověřit, zda stroj interpretuje koncové spínače správně.

M123 - Hodnota tachometru M123: Hodnota tachometru

Tento příkaz je používán k hlášení otáček ventilátoru a hodnot pwm ventilátoru.

Použití

M123
 • E0: -Otáčky ventilátoru hotendu v otáčkách za minutu (RPM)
 • PRN1: - Otáčky ventilátorů dílčího chlazení v otáčkách za minutu
 • E0@: - Hodnota PWM ventilátoru hotendu
 • PRN1@: - Hodnota PWM ventilátoru chlazení

Příklad:

E0:3240 RPM PRN1:4560 RPM E0@:255 PRN1@:255

M150 - Nastavit RGB(W) barvu M150: Nastavit barvu LED

V Prusa Firmware je tento G-code ve výchozím nastavení deaktivován, musí být zapnut ve zdrojovém kódu definováním BLINKM a jeho závislostmi.

Použití

M150 [ R | U | B ]

Parametry

 • R
  - hodnota červené barvy
 • U
  - hodnota zelené barvy. Není to
  G
  !
 • B
  - hodnota modré barvy

M200 - Zadat průměr filamentu M200: Zadat průměr filamentu

Použití

M200 [ D | T ]

Parametry

 • D
  - průměr v mm
 • T
  - číslo extruderu (MMUs)

M201 - Nastavení maximálního zrychlení tisku M201: Nastavení maximálního zrychlení tisku

Pro každou osu jednotlivě.

M203 - Nastavení maximální rychlosti posuvu M203: Nastavení maximální rychlosti posuvu

Pro každou osu jednotlivě.

M204 - Nastavení zrychlení M204: Nastavit výchozí zrychlení

Starý formát:

Použití
M204 [ S | T ]
Parametry
 • S
  - normální pohyby
 • T
  - pohybuje se pouze filament

Nový formát:

Použití
M204 [ P | R | T ]
Parametry
 • P
  - tiskové pohyby
 • R
  - pohybuje se pouze filament
 • T
  - cestování pohyby (od teď je T ignorováno)
  Todo:Firmware Prusa3D v současné době nepodporuje hodnotu zrychlení pojezdu nezávislou na hodnotě zrychlení vytlačování.

M205 - Nastavit pokročilá nastavení M205: Pokročilá nastavení

Nastaví některá pokročilá nastavení týkající se pohybu.

Použití

M205 [ S | T | B | X | Y | Z | E ]

Parametry

 • S
  - Minimální rychlost posuvu pro tiskové pohyby (jednotky/s)
 • T
  - Minimální rychlost posuvu pro jízdní pohyby (jednotky/s)
 • B - Minimum segment time (us)
 • X
  - Maximální jerk (ryv) X (jednotky/s)
 • Y
  - Maximální jerk (ryv) Y (jednotky/s)
 • Z
  - Maximální jerk (ryv) Z (jednotky/s)
 • E
  - Maximální jerk (ryv) E (jednotky/s)

M206 - Nastaví další posuny/odsazení homingu M206: Offset os

Použití

M206 [ X | Y | Z ]

Parametry

 • X
  - Posunutí osy X
 • Y
  - Posunutí osy Y
 • Z
  - Posunutí osy Z

M207 - Nastavení retrakce firmwaru M207: nastavení délky retrakce

Použití

M207 [ S | F | Z ]

Parametry

 • S
  - kladná délka pro retrakci, v mm
 • F
  - rychlost retrakce, v mm/min
 • Z
  - další zlift/hop

M208 - Nastavení délky retrakce M208: Nastavit délku retrakce

Použití

M208 [ S | F ]

Parametry

 • S
  - přebytek kladné délky k M207 Snnn, v mm
 • F
  - rychlost posuvu, v mm/s

M209 - Povolit/zakázat automatickou retrakci M209: Povolit automatickou retrakci

Tato logická hodnota S 1=true nebo 0=false umožňuje automatickou detekci retrakce, pokud slicer nepodporoval G10/G11: každý normální pohyb pouze po extruderu bude klasifikován jako retrakce v závislosti na směru.

Použití

M209 [ S ]

Parametry

 • S
  - 1=true nebo 0=false

M218 - Nastavit hotend offset M218: Nastavit Hotend Offset

Ve firmwaru Prusa je tento G-code aktivní pouze tehdy, pokud je

EXTRUDERS
ve zdrojovém kódu vyšší než 1. Na Original i3 Prusa MK2/s MK2.5/s MK3/s je neaktivní.

Použití

M218 [ X | Y ]

Parametry

 • X
  - X offset
 • Y
  - Y offset

M220 Nastavení rychlosti posuvu v procentech M220: Nastavenit procento přepisu faktoru rychlosti

Použití

M220 [ B | S | R ]

Parametry

 • B
  - Zálohovat aktuální faktor rychlosti
 • S
  - Procento přepisu faktoru rychlosti (0..100 nebo vyšší)
 • R
  - Obnovit předchozí faktor rychlosti

M221 - Nastavit procento přepisu faktoru vytlačování (extruze) M221: Nastavit procento přepisu faktoru vytlačování (extruze)

Použití

M221 [ S | T ]

Parametry

 • S
  - Překročení faktoru vytlačování v procentech (0..100 nebo vyšší), vychozí 100%
 • T
  - číslo extruder drivu (pouze Prusa Firmware), vychozí 0 pokud není nastaven.

M226 - Počkat na stav pinu M226: Počkat na stav pinu

Počkejte, dokud zadaný pin nedosáhne požadovaného stavu.

Použití

M226 [ P | S ]

Parametry

 • P
  - číslo pinu
 • S
  - stav pinu

M280 - Nastav/získej pozici servaM280: Nastav pozici serva

V Prusa Firmware je tento G-code ve výchozím nastavení deaktivován, musí být zapnut ve zdrojovém kódu.

Použití

M280 [ P | S ]

Parametry

 • P
  - Servo index (id)
 • S
  - Cílová pozice

M300 - zahraj tón M300: Přehrát zvukový signál

Ve firmwaru Prusa jsou výchozí hodnoty

100 Hz
a
1000 ms
, takže
M300
bez parametrů bude pípat po dobu jedné sekundy.

Použití

M300 [ S | P ]

Parametry

 • S
  - frekvence v Hz. Ne všechny verze firmwaru tento parametr podporují
 • P
  - délka v milisekundách

M301 - Nastav PID hotendu M301: Nastav parametry PID

Nastaví hodnoty proporcionální (P), integrální (I) a derivační (D) pro hotend. Viz také PID Tuning.

Použití

M301 [ P | I | D | C ]

Parametry

 • P
  - proportional (Kp)
 • I
  - integrální (Ki)
 • D
  - derivační (Kd)
 • C
  - topný výkon=Kc(e_speed0)

M304 - Nastavit PID podložky M304: Nastavit parametry PID podložka

Nastaví hodnoty proporcionální (P), integrální (I) a derivační (D) pro podložku. Viz také PID Tuning.

Použití

M304 [ P | I | D ]

Parametry

 • P
  - proporcionální (Kp)
 • I
 • D
  - derivační (Kd)

M240 - Spustit kameru M240: Spustit kameru

V Prusa Firmware je tento G-code ve výchozím nastavení deaktivován, musí být zapnut ve zdrojovém kódu.

Abyste mohli funkci používat, musíte (znovu) definovat a přiřadit

CHDK
PHOTOGRAPH_PIN správné číslo pinu.

M302 - Povolit vytlačování za studena nebo nastavit minimální teplotu vytlačování M302: Povolit studenou extruzi

Tato funkce říká tiskárně, aby povolila pohyb motoru extruderu nad určitou teplotu, nebo pokud je zakázána, aby povolila pohyb extruderu, když je teplota hotendu nižší než bezpečná teplota tisku.

Použití

M302 [ S ]

Parametry

 • S
  - Minimální teplota studené extruze (vytlačování)

M303 - PID autotune M303: Spustit PID tuning

PID Tuning označuje řídicí algoritmus používaný v některých reprapech k vyladění chování ohřevu hotendů a vyhřívaných podložek. Tento příkaz generuje proporcionální (Kp), integrální (Ki) a derivační (Kd) hodnoty pro hotend nebo podložku. Odešlete příslušný kód a počkejte, až výstup aktualizuje hodnoty firmwaru.

Použití

M303 [ E | S | C ]

Parametry

 • E
  - Extruder, výchozí
  E0
  . Použijte
  E-1
  pro kalibraci PID podložky
 • S
  - Cílová teplota, výchozí
  210°C
  pro hotend, 70 pro podložku
 • C
   - Cykly, výchozí
  5

M400 - Počkat na dokončení všech aktuálních pohybů M400: Počkat na dokončení aktuálních pohybů

Dokončí všechny aktuální pohyby a tím vymaže vyrovnávací paměť. Ekvivalentní k

G4
bez parametrů.

M403 - Nastavení typu filamentu (materiálu) pro konkrétní extruder a upozornění jednotky MMU M403 - Nastavení typu filamentu (materiálu) pro konkrétní extruder a upozornění jednotky MMU.

V současné době jsou zapotřebí tři různé materiály (standardní, flex a PVA).
A ukládání těchto informací pro různé profily zavedení/vysunutí atd. v budoucím firmwaru nemusí čekat na "ok" od MMU.

Použití

M403 [ E | F ]

Parametry

 • E
  - Číslo extruderu. 0-indexed.
 • F
  - Typ filamentu.

M500 - Uložní nastavení v EEPROM M500: Uloží parametry v nevolatilní paměti

Uložit aktuální parametry do EEPROM.

M501 - Přečíst nastavení z EEPROM M501: Přečíst parametry z EEPROM

Nastavte aktivní parametry na parametry uložené v paměti EEPROM. To je užitečné pro navrácení parametrů po experimentování s nimi.

M502 - Vrátit všechna nastavení do továrního výchozího stavu M502: Obnovení výchozího nastavení

Tento příkaz resetuje všechny laditelné parametry na výchozí hodnoty nastavené v konfiguračních souborech firmwaru. Tímto příkazem se neresetují žádné parametry uložené v paměti EEPROM, takže po něm musí následovat M500, aby zapsal výchozí nastavení.

M503 - Hlášení všech aktuálních nastavení v paměti M503: Hlaš aktuální nastavení

Tento příkaz požádá firmware o odpověď s aktuálním nastavením tisku, jak je nastaveno v paměti. Nastavení se bude lišit od obsahu EEPROM, pokud se od posledního načtení/uložení změnilo. Výstup odpovědi obsahuje příkazy G-Code pro vytvoření každého nastavení. Například hodnoty Steps-Per-Unit se zobrazí jako příkaz M92.

M509 - Vynutit volbu jazyka M509: Vynutit volbu jazyka

Resetuje jazyk na angličtinu. Pouze u Original Prusa i3 MK2.5/s a MK3/s s několika jazyky.

M540 - Přerušit tisk při dosažení koncového spínače (povolit/vypnout) M540 v Marlinu: Povolit/Vypnout "Stop SD Print on Endstop Hit"

V Prusa Firmware je tento G-code ve výchozím nastavení deaktivován, musí být zapnut ve zdrojovém kódu. Musíte definovat

ABORT_ON_ENDSTOP_HIT_FEATURE_ENABLED
.

Použití

M540 [ S ]

Parametry

 • S
  - disabled=0, enabled=1

M851 - Nastavit Z-Probe Offset M851: Nastavit Z-Probe Offset"

Nastaví posunutí Z u sondy Z (Z-probe). Tento posun se používá k určení skutečné polohy trysky na ose Z při použití sondy pro nastavení polohy Z pomocí G28. Tato hodnota může být také použita pomocí G81 (Prusa) / G29 (Marlin) k použití korekce polohy Z. Tato hodnota představuje vzdálenost trysky od povrchu podložky v místě spuštění sondy. Tato hodnota bude záporná pro typické spínací sondy, indukční sondy a nastavení, kde tryska vytváří obvod se zdviženým kovovým kontaktem. Toto nastavení bude větší než nula u strojů, kde se jako sonda používá samotná tryska, která tlakem na podložku stiskne spínač. (Toto je běžné nastavení u strojů delta.)

Použití

M851 [ Z ]

Parametry

 • Z
  - posun Z sondy k trysce.

M552 - Nastavení IP adresy M552: Nastavení IP adresy, povolit/zakázat síťové rozhraní"

Nastaví IP adresu tiskárny, která se zobrazí v nabídce podpory. Určeno pro použití s pomocí hostitelského softwaru. Pokud není P zadáno, nic se nestane. Pokud je struktura IP adresy neplatná, předpokládá se 0.0.0.0 a na obrazovce v nabídce podpory se nic nezobrazí.

Použití

M552 [ P<IP_address> ]

Parametry

 • P
  - IP adresa v xxx.xxx.xxx.xxx formátu. Př: P192.168.1.14

M600 - Zahájení postupu výměny filamentu M600: Přerušení pro výměnu filamentu

Inicializuje výměnu filamentu, používá se také během procesu Senzor doběhu vlákna. Pokud je

M600
spuštěn pod 25 mm, provede zvednutí osy Z o 25 mm, aby se zabránilo vzniku blobu.

Použití

M600 [ X | Y | Z | E | L | AUTO ]
 • X
  - pozice X, výchozí 211
 • Y
  - Y pozice, výchozí 0
 • Z
  - relativní zvednutí Z, výchozí 2.
 • E
  - počáteční zatažení, výchozí -2
 • L
  - pozdější zatahovací vzdálenost pro vyjmutí, výchozí -80
 • AUTO
  - Automaticky (pouze s MMU)

M601 - Přeruš tisk M601: Přeruš tisk

M125 - Přeruš tisk (zatím neimplementováno)

M25 - Přeruš SD tiskM25: Přeruš tisk z SD karty

M602 - Obnovení tisku M602: Obnovení tisku

M603 - Zastavit tisk M603: Zastavit tisku

M860 - Počkej na teplotu extruderu (PINDA) M860 Počkej na teplotu senzoru

Počkat, až termistor PINDA dosáhne cílové teploty.

Použití

M860 [ S ]

Parametry

 • S
  - Cílová teplota

M861 - Nastavení/zisk teplotních kompenzačních offsetů PINDAM861 Nastavení tepelné kompenzace sondy

Nastavení hodnoty kompenzačního kroku

S
pro index kompenzační tabulky
I
.

Použití

M861 [ ? | ! | Z | S | I ]

Parametry

 • ?
  - Tisk aktuálních hodnot offsetu EEPROM
 • !
  - Nastavit výchozích hodnot z výroby
 • Z
  - Nastavit všechny hodnoty na 0 (čímž deaktivujete teplotní kompenzaci PINDA).
 • S
  - mikrokroky
 • I
  - Tabulkový index

M862 - Kontrola tisku M862: Kontrola tisku

Zkontroluje parametry tiskárny a G-codu a provede kontrolu kompatibility.

 • M862.1 { P<nozzle_diameter> | Q } 0.25/0.40/0.60
 • M862.2 { P<model_code> | Q }
 • M862.3 { P"<model_name>" | Q }
 • M862.4 { P<fw_version> | Q }
 • M862.5 { P<gcode_level> | Q }

Při spuštění s příznakem P<> se kontrola provede proti vstupní hodnotě. Při spuštění s příznak Q se zobrazí aktuální hodnota.

M862.3 akceptuje také textové identifikátory typů tiskáren. Syntaxe M862.3 je následující (všimněte si uvozovek kolem typu):

M862.3 P "MK3S"

Akceptované identifikátory typu tiskárny a jejich číselné protějšky:

 • MK1 (100)
 • MK2 (200)
 • MK2MM (201)
 • MK2S (202)
 • MK2SMM (203)
 • MK2.5 (250)
 • MK2.5MMU2 (20250)
 • MK2.5S (252)
 • MK2.5SMMU2S (20252)
 • MK3 (300)
 • MK3MMU2 (20300)
 • MK3S (302)
 • MK3SMMU2S (20302)

M900 - Nastavení možností Lineárního předstihu (Linear advance) M900 Nastavení lineárních stupňovacích faktorů předstihu

Nastavuje faktory vytlačování pro funkci Lineární předsunutí. Pokud je některý z parametrů R, W, H nebo D nastaven na nulu, poměr se vypočítá dynamicky během tisku.

Použití

M900 [ K | R | W | H | D]

Parametry

 • K
  - Pokročilý K factor
 • R
  - Přímé nastavení poměru (nahrazuje WH/D)
 • W
  - Délka
 • H
  - Výška
 • D
  - Nastavit poměr průměru z WH/D

M907 - Nastavit proud digitálního trimpot motoru v mA s pomocí kódů os M907: Nastavit digitální trimpot motor

Nastavit proud digitálního trimpot motoru v mA s pomocí kódů os (X, Y, Z, E, B, S). M907 nemá žádný vliv, pokud je aktivní experimentální režim škálování proudu motoru extruderu (to platí i pro tisk z farmy).

Použití

M907 [ X | Y | Z | E | B | S ]

Parametry

 • X
  - krokový motor osy X
 • Y
  - krokový motor osy Y
 • Z
  - krokový motor osy Z
 • E
  - krokový motor extruderu
 • B
  - druhý krokový motor extruderu
 • S
  - všechny motory

M908 - ovládat digitální trimpot napřímo M908: ovládat digitální trimpot napřímo

V Prusa Firmware je tento G-code ve výchozím nastavení deaktivován, musí být zapnut ve zdrojovém kódu. Nepoužitelné u tiskáren Prusa.

Použití

M908 [ P | S ]

Parametry

 • P
  - kanál
 • S
  - proud

M910 - TMC2130 init M910: TMC2130 init

neaktivní ve výchozím stavu, pouze pokud

TMC2130_SERVICE_CODES_M910_M918
je definován ve zdrojovém kódu.

M911 - Nastavit udržovací proudy TMC2130 M911: Nastavit udržovací proudy TMC2130

neaktivní ve výchozím stavu, pouze pokud

TMC2130_SERVICE_CODES_M910_M918
je definován ve zdrojovém kódu.

Použití

M911 [ X | Y | Z | E ]

Parametry

 • X
  - hodnota udržovacího proudu krokového motoru osy X
 • Y
  - hodnota udržovacího proudu krokového motoru osy Y
 • Z
  - hodnota udržovacího proudu krokového motoru osy Z
 • E
  - hodnota udržovacího proudu krokového motoru extruderu

M912 - Nastavení provozních proudů TMC2130 M912: Nastavení provozních proudů TMC2130

neaktivní ve výchozím stavu, pouze pokud

TMC2130_SERVICE_CODES_M910_M918
je definován ve zdrojovém kódu.

Použití

M912 [ X | Y | Z | E ]

Parametry

 • X
  - provozní proud krokového motoru osy X
 • Y
  - provozní proud krokového motoru osy Y
 • Z
  - provozní proud krokového motoru osy Z
 • E
  - provozní proud krokového motoru extruderu

M913 - Tiskové proudy TMC2130 M913: Tiskové proudy TMC2130

neaktivní ve výchozím stavu, pouze pokud

TMC2130_SERVICE_CODES_M910_M918
je definován ve zdrojovém kódu. Ukáže proudy TMC2130.

M914 - Nastavit normální režim TMC2130 M914: Nastavit normální režim TMC2130

neaktivní ve výchozím stavu, pouze pokud

TMC2130_SERVICE_CODES_M910_M918
je definován ve zdrojovém kódu.

M915 - Nastavit tichý režim TMC2130 M915: Nastavit tichý režim TMC2130

neaktivní ve výchozím stavu, pouze pokud

TMC2130_SERVICE_CODES_M910_M918
je definován ve zdrojovém kódu.

M916 - Nastavení prahu citlivosti TMC2130 Stallguard M916: Nastavení prahu citlivosti TMC2130 Stallguard

neaktivní ve výchozím stavu, pouze pokud

TMC2130_SERVICE_CODES_M910_M918
je definován ve zdrojovém kódu.

Použití

M916 [ X | Y | Z | E ]

Parametry

 • X
  - hodnota prahu citlivost stallguard krokového motoru osy X
 • Y
  - hodnota prahu citlivost stallguard krokového motoru osy Y
 • Z
  - hodnota prahu citlivost stallguard krokového motoru osy Z
 • E
  - hodnota prahu citlivost stallguard krokového motoru osy extruderu

M917 - Nastavení posunu amplitudy TMC2130 PWM (pwm_ampl) M917: Nastavení posunu amplitudy TMC2130 PWM (pwm_ampl)

neaktivní ve výchozím stavu, pouze pokud

TMC2130_SERVICE_CODES_M910_M918
je definován ve zdrojovém kódu.

Použití

M917 [ X | Y | Z | E ]

Parametry

 • X
  - PWM hodnota posunu amplitudy krokového motoru osy X
 • Y
  - PWM hodnota posunu amplitudy krokového motoru osy Y
 • Z
  - PWM hodnota posunu amplitudy krokového motoru osy Z
 • E
  - PWM hodnota posunu amplitudy krokového motoru extruderu

M918 - Nastavení gradientu amplitudy TMC2130 PWM (pwm_grad) M918: Nastavení gradientu amplitudy TMC2130 PWM (pwm_grad)

neaktivní ve výchozím stavu, pouze pokud

TMC2130_SERVICE_CODES_M910_M918
je definován ve zdrojovém kódu.

Použití

M918 [ X | Y | Z | E ]

Parametry

 • X
  - hodnota PWM gradientu amplitudy krokového motoru osy X
 • Y
  - hodnota PWM gradientu amplitudy krokového motoru osy Y
 • Z
  - hodnota PWM gradientu amplitudy krokového motoru osy Z
 • E
  - hodnota PWM gradientu amplitudy krokového motoru extruderu

M350 - Nastavit režim microstepping M350: Nastavit režim microstepping

Tiskárny s krokovými motory TMC2130 mají

X
,
Y
,
Z
a
E
jako možnosti. Hodnota kroků na jednotku se odpovídajícím způsobem aktualizuje. Ne všechna rozlišení jsou platná! Tiskárny bez ovladačů TMC2130 mají také možnosti
B
a
S
. V tomto případě se hodnota kroků na jednotku nemění!

Použití

M350 [ X | Y | Z | E | B | S ]

Parametry

 • X
  - X nové rozlišení
 • Y
  - Y nové rozlišení
 • Z
  - Z nové rozlišení
 • E
  - E nové rozlišení

Platné pouze pro MK2.5(S) nebo tiskárny bez krokových motorů TMC2130

 • B
  - Nové rozlišení druhého extruderu
 • B
  - Nové rozlišení pro všechny osy

M351 - Přepnout piny pro microstepping M351: Přepnout piny MS1 MS2 přímo

Přepne piny MS1 MS2 přímo.

Použití

M351 [B<0|1>] [E<0|1>] S<1|2> [X<0|1>] [Y<0|1>] [Z<0|1>]

Parametry

 • X
  - Aktualizuj osu X
 • Y
  - Aktualizuj osu Y
 • Z
  - Aktualizuj osu Z
 • E
  - Aktualizuj osu E
 • S
  - který MSx pin přepnout
 • B
  - nová hodnota pinu

M701 - Zaveď fiament M701: Zaveď fiament

M702 - Vyjmi filament G32: Oddokovat sáňky sondy Z

Použití

M702 [ U | C ]

Parametry

 • U
  - Vysunutí všech filamentů použitých při aktuálním tisku
 • C
  - Vysune pouze aktuální filament
 • .

 • bez parametrů vysune všechny filamenty

pokud "U", zruší zavedení všech filamentů, které byly použity při aktuálním tisku

pokud "C" vysune pouze aktuální filament

v opačném případě vysunout všechny filamenty

pokud "C" vysune aktuální filament; pokud MMU není přítomen, neprovede se žádná akce

vysunout aktuální filament

M999 - Restart po zastavení M999: Restart po zastavení chybou

Konec příkazů


T kódy

T<extruder nr.> - vybrat extruder v případě multimateriálové tiskárny. vybrat filament v případě MMU_V2.

Pro MMU_V2:

T<n> G-code pro vytlačování (extruzi) alespoň 38,10 mm při rychlosti posuvu 19,02 mm/s musí následovat okamžitě po zatížení podávacích koleček.
T? G-code to extude shouldn't have to follow, load to extruder wheels is done Automaticky
Tx Stejné jako T?, jen tryska nemusí být předehřátá. Tc musí být umístěno po předehřátí trysky extruderu, aby se dokončilo zavádění filamentu.
Tc Zavedení do trysky poté, co byl filament připraven pomocí Tc a tryska extruderu je již zahřátá.

Konec T-kódů


D kódy

D-1 - Nekonečná smyčka D-1: Endless Loop

D0 - Reset D0: Reset

Použití

D0 [ B ]

Parametry

 • B
  - Bootloader

D1 - Vyčistit EEPROM a RESET D1: Vyčistit EEPROM a RESET

D1

D2 - Čtení/zápis RAM D2: Čtení/zápis RAM

Tento příkaz lze použít bez dalších parametrů. Přečte celou paměť RAM.

Použití

D2 [ A | C | X ]

Parametry

 • A
  - Adresa (0x0000-0x1fff)
 • C
  - Count (0x0001-0x2000)
 • X
  - Data

Poznámky

 • Hex adresa musí být napsána malými písmeny bez 0 před x.
 • Počítání je desetinné
 • Hex data musí být psány malými písmeny.

D3 - číst/zapsat EEPROM D3: číst/zapsat EEPROM

Tento příkaz lze použít bez dalších parametrů. Přečte celý eeprom.

Použití

D3 [ A | C | X ]

Parametry

 • A
  - Adresa (0x0000-0x0fff)
 • C
  - Count (0x0001-0x1000)
 • X
  - Data

Poznámky

 • Hex adresa musí být napsána malými písmeny bez 0 před x.
 • Počítání je desetinné
 • Hex data musí být psány malými písmeny.

D4 - Čtení/zápis PIN D4: Čtení/zápis PIN

Pro čtení digitální hodnoty pinu stačí definovat číslo pinu.

Použití

D4 [ P | F | V ]

Parametry

 • P
  - Pin (0-255)
 • F
  - Funkce in/out (0/1)
 • V
  - Hodnota (0/1)

D5 - Čtení/zápis FLASH D5: Čtení/zápis Flash

Tento příkaz lze použít bez dalších parametrů. Přečte 1kb FLASH.

Použití

D5 [ A | C | X | E ]

Parametry

 • A
  - Adresa (0x00000-0x3ffff)
 • C
  - Count (0x0001-0x2000)
 • X
  - Data
 • E
  - Vymazat

Poznámky

 • Hex adresa musí být napsána malými písmeny bez 0 před x.
 • Počítání je desetinné
 • Hex data musí být psány malými písmeny.

D6 - čtení/zápis externí FLASH D6: čtení/zápis externí Flash

Rezervováno

D7 - Čtení/zápis Bootloader D7: Čtení/zápis Bootloader

Rezervováno

D8 - Čtení/zápis PINDA D8: Čtení/zápis PINDA

Použití

D8 [ ? | ! | P | Z ]

Parametry

 • ?
  - Číst hodnotu teplotního posunu PINDA
 • !
  - Reset teplotního posunu PINDA na výchozí
 • P
  - Teplota PINDA [C]
 • Z
  - Z Offset [mm]

D9 - Číst ADC D9: Číst ADC

Použití

D9 [ I | V ]

Parametry

 • I
  - ADC index kanálu
  • 0
   - Teplota topení 0
  • 1
   - Teplota topení 1
  • 2
   - Teplota podložky
  • 3
   - Teplota PINDA
  • 4
   - PWR napětí
  • 5
   - pokojová teplota
  • 6
   - BED napětí
 • V
  Hodnota bude zapsána jako simulovaná

D10 - Nastavit kalibraci XYZ = OK D10: Nastavit kalibraci XYZ = OK

D12 - Čas D12: Čas

Zapíše skutečný čas do souboru log soubor (protokolu).

D80 - Kontrola podložky D80: Kontrola podložky

Tento příkaz zaznamená data do souboru "mesh.txt" na SD kartě.

Použití

D80 [ E | F | G | H | I | J ]

Parametry

 • E
  - Rozměr X (výchozí 40)
 • F
  - Rozměr Y (výchozí 40)
 • G
  - Body X (výchozí 40)
 • H
  - Body Y (výchozí 40)
 • I
  - Offset X (výchozí 74)
 • J
  - Offset Y (výchozí 34)

D81 - Analýza podložky D80: nalýza podložky

Tento příkaz zaznamená data do souboru "wldsd.txt" na SD kartě.

Použití

D81 [ E | F | G | H | I | J ]

Parametry

 • E
  - Rozměr X (výchozí 40)
 • F
  - Rozměr Y (výchozí 40)
 • G
  - Body X (výchozí 40)
 • H
  - Body Y (výchozí 40)
 • I
  - Offset X (výchozí 74)
 • J
  - Offset Y (výchozí 34)

D106 - Tisk naměřených otáček ventilátoru pro různé pwm hodnoty D106: Tisk naměřených otáček ventilátoru pro různé pwm hodnoty

D2130 - Ovladač krokových motorů Trinamic D2130: Ovladač krokových motorů Trinamic

Použití

D2130 [ Axis | Command | Subcommand | Value ]

Parametry

 • Osa
  • X
   - X krokový motor
  • Y
   - Y krokový motor
  • Z
   - Z krokový motor
  • E
   - Extruder krokový motor
 • Příkazy
  • 0
   - vypnout proud
  • 1
   - zapnout proud
  • +
   - jeden krok
  • -
   - jeden krok v opačném směru
  • NNN
   - Hodnota několik kroků
  • ?
   - přečíst registr
  • Podpříkazy pro čtení registru
   • mres
    - rozlišení mikro kroků. Více informací v datasheetu '5.5.2 CHOPCONF – Chopper Configuration'
   • step
    - krok
   • mscnt
    - čítač mikro kroků. Více informací v datasheetu '5.5 Motor Driver Registers'
   • mscuract
    - Skutečný mikrokrokový proud motoru. Více informací v datasheetu '5.5 Motor Driver Registers'
   • wave
    - Křivka kompenzace linearity mikrokroku
  • !
   - Nastavit registr
  • Dílčí příkazy pro set register
   • mres
    - Rozlišení mikrokroku
   • step
    - Krok
   • wave
    - Křivka kompenzace linearity mikrokroku
   • Hodnoty pro nastavení registru
    • 0, 180 --> 250
     - vypnuto
    • 0.9 --> 1.25
     - validní hodnoty (doporučeno je 1.1)
  • @
   - Home calibrate axis

Příklady:

D2130E?wave

Zobrazit křivku kompenzace linearity mikrokroku extruderu

D2130E!wave0

Zakázat křivku kompenzace linearity extruderu (používá se sinusová křivka).

D2130E!wave220

(sin(x))^1.1 použitá kompenzační křivka mikrokroku extruderu

Poznámky: Pro více informací si přečtěte https://www.trinamic.com/fileadmin/assets/Products/ICs_Documents/TMC2130_datasheet.pdf

D9125 - PAT9125 senzor filamentu D9125: PAT9125 senzor filamentu

Použití

D9125 [ ? | ! | R | X | Y | L ]

Parametry

 • ?
  - Zobrazit hodnoty
 • !
  - Zobrazit hodnoty
 • R
  - Rozlišení. Není aktivní v kódu.
 • X
  - hodnoty X
 • Y
  - hodnoty Y
 • L
  - aktivovat záznam senzoru filamentu

Konec D-kódů

Byl tento článek užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás