CS
 • English
 • Español
 • Italiano
 • Deutsch
 • Polski
 • Français
Přihlásit
 • Home
 • Instalace simulátoru MK404

Instalace simulátoru MK404

Menu
  Relevantní pro:
  Poslední aktualizace 10 months ago
  Tento článek je také dostupný v následujících jazycích: 
  ENPLDEESITFR
  Společnost Prusa Research tento systém nevyvíjí ani pro něj neposkytuje podporu! V této příručce můžeme řešit pouze přímé chyby a na základě připomínek zlepšit srozumitelnost. Naše technická/zákaznická podpora nemůže poskytnout pomoc, pokud jde o technické/instalační potíže, řešení problémů a požadavky na funkce. Za tímto účelem doporučujeme nahlédnout do dokumentace projektu na Githubu.

  MK/MINI404 jsou simulátory platforem RAMBO/Einsy Rambo/Buddy. Vyvíjí se a nativně běží na Linuxu. Je možné je zbuildovat na Windows s pomocí Cygwinu, ale tady se budeme zabývat verzí pro Linux.

  My v Prusa Research používáme jeho nástroj pro testování firmwaru při vývoji a pro krásné ostré snímky obrazovky u seznamů změn na Githubu a naši znalostní databázi. Existuje řada možností automatizace pomocí skriptů a je to skvělý způsob, jak otestovat vlastní sestavení firmwaru nebo jak komunitní překlady formátovat, ozkoušet a číst na displejích různých tiskáren. Nebo možná jen chcete vidět tiskárnu v akci a prozkoumat rozložení nabídek a řešení, které jsme vymysleli, pokud uvažujete o tiskárně Original Prusa.

  Na tomto projektu se stále pracuje. Některé chyby nebo méně zjednodušené postupy zde uvedené mohou být do této doby opraveny a mohou být přidány nové funkce. Tento průvodce si klade za cíl být laickým návodem k instalaci a ozkoušení tohoto úžasného nástroje, stejně jako holdem pro jeho tvůrce známého jako VintagePC.

  Předpoklady:

  Musí být nainstalována distribuce systému Linux. Může být nainstalována na virtuálním počítači, ale zde se nebudeme zabývat instalací a nastavením. Upozorňujeme, že pod VirtualBoxem v systému Windows 10 byly zaznamenány velké problémy s grafikou.

  V našem případě poběží program na distribuci Linux Mint (odlehčená verze Xfce) prostě proto, že ji pisatel preferuje. Je vyvíjena pod OpenSUSE, ale závislosti a příkazy zde uvedené jsou založeny a testovány na Linux Mintu. Tento návod by však měl pokrýt většinu distribucí založených na Debianu/Ubuntu. Pravděpodobně bude stačit jakákoli distribuce, ale potřebné závislosti se mohou v jednotlivých distribucích lišit. Pokud Linux neznáte, doporučujeme pořídit si distribuci založenou na Debianu, protože Debian je dobře zdokumentován a tento průvodce se bude zabývat závislostmi pro něj.

  Jedním z negativních rysů této distribuce je poměrně velká instalační velikost, takže se ujistěte, že VM má:

     • Alespoň 15-20 GB místa na HDD.
     • Přístup k alespoň 2 CPU jádrům
     • Povolenu akceleraci grafiky
     • Sdílenou schránku
     • Sdílený adresář s hostitelem (volitelně)

  Kterou tiskárnu?

  Všechny! Nebo lépe řečeno, v tomto článku se budeme zabývat 8bitovou řadou i3 a doporučujeme to udělat před přechodem na 32bitovou platformu Buddy. Nainstalujeme si simulátor MK404 a probereme některé základní způsoby použití. MK404 je o něco jednodušší na zprovoznění a simulátor umí generovat některé soubory používané v MINI404, které MINI404 sám generovat neumí (nebo alespoň ne tak snadno).

  Pro instalaci simulátoru MINI404 si pročtěte Instalace simulátoru MINI404

  Instalační a aktualizační závislosti

  Připravte se, že se stanete super hackerem, jakmile přijde na řadu... TERMINÁL! Předpokládáme, že máte čerstvě nainstalovaný Linux, ale pokud již Linux používáte, na postupu by nemělo záležet. Možná už máte i některé z potřebných balíčků.

  Pro-tip: Vkládejte pomocí kláves Shift + Insert, nikoliv ctrl + V. Stisknutím kláves nahoru a dolů se zobrazí o krok dříve zadaný příkaz. Klávesa Tab slouží jako autofill.

  Otevřete Konzoli nebo jakýkoliv jiný terminál (zkratka: CTRL + ALT + T) a začněte aktualizovat systém spuštěním:

  sudo apt-get update -y

  sudo apt-get upgrade -y

  Může to chvíli trvat. Nechte řádky scrollovat, dokud se znovu neobjeví příkazový řádek. Pravděpodobně existují jemnější způsoby, jak to udělat, ale pro zjednodušení to děláme takto. Jak se zbláznit z chyb.

  Nainstalujeme:

  • Git
  • Cmake
  • Python
  • Závislosti (deps).

  Níže uvedený příkaz by měl nainstalovat vše, co potřebujete ke spuštění simulátoru.

  sudo apt-get install git libglib2.0-dev libfdt-dev libpixman-1-dev zlib1g-dev cmake libsasl2-dev libsdl1.2-dev libseccomp-dev libsnappy-dev libssh2-1-dev libelf-dev gcc-avr libglew-dev freeglut3-dev libsdl-sound1.2-dev libpng-dev libsdl2-dev libgtk-3-dev libstdc++6 g++-7 python2-dev python3-dev libjpeg-dev libwebp-dev libtiff5-dev libsdl2-image-dev libsdl2-image-2.0-0 libusb-1.0-0-dev ninja-build -y

  Zkompilujte kompilátor (nebo něco podobného):

  sudo apt-get install build-essential -y

  Restartujte počítač.

  sudo reboot

  Instalace MK404

  Pro instalaci simulátoru MINI404 si prosím přečtěte Instalace simulátoru MINI404

  Vracíme se do terminálu. Udělejte si pohodlí. Tady budeme odteď většinu času pobývat. Nebudeme tolik rozebírat, co který příkaz dělá, ale většinou je to samozřejmé. 

  Instalace MINI404 je trochu jiná/těžší, takže začneme s MK404. MINI404 také nemá vestavěný nástroj pro vytváření imageových souborů pro využití jako USB/SD karta, zatímco MK404 má jediný příkaz.

  Měli byste se necházet v adresáři home/bottom uživatele. Pokud nevíte, můžete vždy využít cd, abyste se dostali na vrchoval adresářového stromu. cd ../ vás dostane o jeden adresář nahoru. cd ../../ o dva adresáře, atd. Složky a soubory v umístění můžete zobrazit pomocí ls. Teď je z tebe {linux} čaroděj, Harry.

  Naklonujte úložiště Git. Tím vytvoříte v domovském adresáři složku s názvem MK404.

  git clone https://github.com/vintagepc/MK404.git

  Vstupte do složky

  cd MK404

  Nahrávání závislostí (submodules)

  git submodule init

  git submodule update

  Tyto dva poslední příkazy lze provést jako jeden:

  git submodule update --init

  Nakonfigurujte a pak zbuildujte program s pomocí cmake. Ve výchozím nastavení se nastaví build (sestavení) pro ladění (cmake ./), ale release build je rychlejší.

  cmake . -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release

  make

  Nyní je simulátor sestaven (zbuildován) a lze jej nastavit a spustit!

  Pokud se vám objeví nějaké chyby, bude pravděpodobně někde dole v posledním výstupním textu napsáno, že něco chybí, např. Chyba: chybí kompilátor C++, build ninja nebo něco podobného. Ujistěte se, že jste postupovali podle VŠECH předchozích kroků. Nové závislosti však lze použít s aktualizacemi. Vyhledávání přes Google, například "install [chybějící věc] Debian Linux", vám pravděpodobně nabídne řešení pro to, co potřebujete.

  Úvodní nastavení a start MK404

  Ujistěte se, že jste stále v adresáři MK404. Terminál by měl ukazovat "~/MK404$" po názvu vašeho počítače. Nejprve vytvoříme obraz/image (jedná se o kartu SD. Nazveme ji "FAT32.img" a přidělíme jí 1 GB). Tento soubor můžete použít také jako "USB flash disk" pro sim MINI404.

  ./MK404 --sdimage FAT32.img --image-size 1G

  Stáhněte si G-code pro vložení na "SD kartu". Já používám wget [link] z odkazu v Prusaprinters, tj.:

  wget https://media.prusaprinters.org/media/prints/3121/gcodes/339198_a6baf314-4fdf-4bb3-adf4-75ddae6baab3/batman_02mm_pla_mk3_23m.gcode

  Vložte gcode (batman_02mm_pla_mk3_23m.gcode) do image souboru (FAT32.img) s pomocí "mtools".

  mcopy -vsi FAT32.img batman_02mm_pla_mk3_23m.gcode ::

  Nyní můžete spustit simulátor pomocí následujícího řádku. Nebude mít nejnovější firmware, takže si ho stáhneme a použijeme v pozdějším kroku. Prozatím se jen podíváme, zda to funguje. Po spuštění se objeví několik nových oken. Může chvíli trvat, než se načtou. Pokud se vám nyní zobrazuje hlášení typu "..No such file or directory.." (...Žádný soubor nebo adresář tohoto jména...", pravděpodobně jste ho zapomněli vytvořit Vraťte se a udělejte to znovu.

  ./MK404 -b -f MK3S.afx --sdimage FAT32.img --graphics fancy --terminal

  K tomu je několik různých parametrů, od výběru typu tiskárny, sériové porty, typ gragiky a cokoliv dalšího. Existuje také online nástroj, který pro vás tuto řádku vygeneruje, a v Github Wiki projektu najdete SPOUSTU dalších informací.
  Můžete změnit MK3S.afx na jakýkoliv hex-soubor firmwaru. Pokud soubor firmwaru obsahuje jazyky, je načten i tento soubor! Grafika je zde nastavena na fancy, což je spíše zátěžový test, než že by to bylo nutné pro naše použití, ale vypadá to skvěle. Můžete místo toho použít lite. Fancy grafika může při použití VirtualBoxu vyřadit virtuální počítač z provozu.

  Další konfigurace

  Stáhněte si nejnovější soubor s firmwarem z https://help.prusa3d.com/en/downloads/. Tento postup je stejný pro jakýkoli jiný soubor typu Zip. Klikněte pravým tlačítkem myši na tlačítko pro stažení a zvolte "Kopírovat adresu odkazu".
   
   
  Zpět v terminálu a stále ve složce MK404 stáhněte pomocí stejného příkazu, jaký jsme použili u souboru G-code: wget URL.
   
  wget https://www.prusa3d.com/downloads/firmware/prusa3d_fw_3_9_3_MK3S.zip
  Pokud získáte URL adresu s dalšími informacemi, jako je ta, která je uvedena tučně, můžete vše za názvem souboru odstranit. To je myslím sledování/metadata Googlu. https://cdn.prusa3d.com/downloads/firmware/prusa3d_fw_3_10_0_MK3S.zip#_ga=2.221837528.1573756582.1632118194-1308288749.1629274326
  Rozbalte archiv s firmwarem. Ujistěte se, že jste stále ve stejném adresáři jako soubor. Použijte příkaz ls, abyste si to ověřili.
   
  unzip prusa3d_fw_3_9_3_MK3S.zip
   
   
  Níže je "MK3S.afx" nahrazen jménem rozbaleného souboru firmwaru v rámci spouštěcího příkazu.
   
  ./MK404 -b -f prusa3d_fw_MK3S_3_9_3_3556.hex --sdimage FAT32.img --graphics fancy --terminal
   

  Použití MK404

  Pamatujte si klávesové/myšové zkratky. Například před kalibrací XYZ musíte odstranit list (Y), aby neselhala. Mnoho klíčových ovládacích prvků se nachází také v níže uvedené nabídce.

  https://github.com/vintagepc/MK404/wiki/Key-Controls-Prusa_MK3S

  https://github.com/vintagepc/MK404/wiki/Mouse-Functions

  Třetí tlačítko myši (stisknutí kolečka myši) v okně LCD displeje vyvolá nabídku, ve které můžete přepínat různé skripty, například pořízení screenshotu, odpojení/zkratování konektorů komponent, jako jsou termistory a ventilátory. Najdete zde také další funkce, mezi nimi i ty, které jsou pokryty ovládacími klávesami.

  Konzola v terminálu

  Ne každý příkaz je však implementován do této nabídky, zejména ty, které vyžadují nějaký vstup, jako je proměnná. Pro některé příkazy/funkce proto musíte použít vestavěnou konzolu (terminál). Kopírovat/vložit (Copy/Paste) zde nefunguje, ale můžete použít klávesu Tab pro autocomplete toho, co začnete psát. Navrhne vám, jak jej doplnit v o něco tmavším textu.

  https://github.com/vintagepc/MK404/wiki/Scripting zobrazí seznam všech podporovaných tiskáren. Skriptovací příkazy pro MK3S najdete na adrese https://github.com/vintagepc/MK404/wiki/Scripting-Prusa_MK3S. Jako příklad, GLHelper::Snapshot(filename.png), vytvoří snímek obrazovky (screenshot), jak je vidět níže, a uloží soubor jako "filename.png" do adresáře MK404.

  Screenshoty MK404

  Barevné schéma displeje

  Pro simulátor jsou naprogramována 3 různá barevná schémata. Aby byly všechny snímky obrazovky stylově sjednocené, věnujeme nejprve chvilku nastavení.
   
  Toto NENÍ správné barevné schéma. Chcete třetí možnost s modrou barvou buněk (obrázek níže).
   
  Screenshot color scheme we use.
  You can toggle between the color schemes using the 1 key. However, the background color is connected to the Brightness settings so it may not look right and you will have to adjust this. Make the Brightness level 254 and set the Mode to Bright, in LCD menu -> Settings -> Brightness.
   

  Jak udělat screenshot (snímek obrazovky)

  We recommend dragging/scaling the LCD window bigger, then using Windows print-screen to make a snippet (shift+win+S). This allows you a larger resolution than using the built-in MK404 capture function. You may want to change the DPI size using Photoshop or GIMP after saving the screenshot.

  For installing the MINI404 simulator, please see Instalace simulátoru MINI404

  Poznámky na konec

  S tímto simulátorem toho můžete dělat mnohem víc. My jsme nainstalovali pouze MK3S, ale můžete jej spustit i s MMU2S, připojit PrusaLink nebo Octoprint, dokonce i CW1! Nyní ho již máte zprovozněný, tak se podívejte na Github či Wiki pro více možností, informací a zábavy

  O tvůrci

  VintagePC je dobrovolným přispěvatelem komunity s velkým přehledem o architektuře hardwaru a firmwaru. Pokud chcete pomoci udělat OpenGL stack modernějším a výkonnějším, portovat jej na jiné systémy (binární soubory pro Win existují, ale vyžadují ke spuštění Cygwin; mac už jednou někomu fungoval, ale není to tvůrcův každodenní ovladač), nebo jakkoli přispět k tomuto projektu, kontaktujte jej prostřednictvím jeho Githubu https://github.com/vintagepc/.

  Společnost Prusa Research tento systém nevyvíjí ani pro něj neposkytuje podporu! V této příručce můžeme řešit pouze přímé chyby a na základě připomínek zlepšit srozumitelnost. Naše technická/zákaznická podpora nemůže poskytnout pomoc, pokud jde o technické/instalační potíže, řešení problémů a požadavky na funkce. Za tímto účelem doporučujeme nahlédnout do dokumentace projektu na Githubu.
  Byl tento článek užitečný?

  Komentáře

  0
  Stále nemáte jasno?

  Stále nemáte jasno?

  Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
  A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

  Kontaktujte nás