CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
Přihlásit

Kalibrace (ladění) PID

Relevantní pro:
Poslední aktualizace 2 years ago
Tento článek je také dostupný v následujících jazycích: 
ENPLESDEITFR

PID Ladění je kalibrační postup, který zajišťuje, že tiskárna vždy stabilně udržuje cílovou teplotu. PID (Proportional Integral Derivate) je používán u tiskáren Original Prusa k udržení stabilní teploty na hotendu. Kalibraci PID můžete použít ke kalibraci těchto hodnot v případě, že dochází k malým výkyvům teplotních hodnot trysky vaší tiskárny (např. +/- 5 °C). 

Pokud dochází k velkým výkyvům teploty, vyšším než +/- 5 °C, může jít o problém s ventilátorem nebo kabelem/konektorem termistoru.

Jak provést kalibraci PID

Od firmwaru verze 2.0.12., je Kalibrace PID volitelným kalibračním procesem, který je velmi jednoduché provést. Najdete ji v LCD Menu -> Kalibrace -> Kalibrace PID.

Postupujte následovně: 

  1. Jakmile otevřete nabídku Kalibrace PID , nastavte teplotu, při které by měla kalibrace proběhnout.
  2. Chcete-li dosáhnout optimálních výsledků, vyberte teplotu, kterou nejčastěji používáte během tisku (např. teplota pro PLA, PETG, nebo jiný oblíbený materiál).
Ladění PID zvýší stabilitu pro všechny teploty, není nutné ji dělat vícekrát pro různé teploty.
  1. Tryska se zahřeje na zvolenou teplotu v 5 cyklech. Během těchto cyklů tiskárna určí množství energie potřebné k dosažení uživatelem definované teploty a její udržení. 

Mějte na paměti, že ladění PID není řešením pro každý problém s kolísáním teploty. Vždy se ujistěte, že je vaše tiskárna umístěna v suchém prostředí se stabilní teplotou nad 20 °C a bez průvanu.
Byl tento článek užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás