CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
  • 日本語
Přihlásit

Kalibrace první vrstvy (i3)

Poslední aktualizace a month ago
Tento článek je také dostupný v následujících jazycích: 
ENPLESDEITFRJA

Kalibrace první vrstvy se používá ke kalibraci vzdálenosti mezi špičkou trysky a tiskovým povrchem. Cílem je upravit výšku trysky, dokud extrudovaný plast pěkně nepřilne k podložce. Filament by měl být mírně zmáčknutý (rozplácnutý).

Tiskárny sestavené v Prusa továrně jsou už správně vyladěné a tato kalibrace je zapotřebí pouze v případě, že si tiskárnu sestavujete sami doma. Kalibrace první vrstvy je součástí Wizardu / Průvodce (poslední krok Kalibrace XYZ). První vrstvu můžete také později překalibrovat přes LCD-menu - Kalibrace - Kalibrace prvni vrstvy. Během tohoto procesu točte otočným tlačítkem pro ruční úpravu vzdálenosti mezi tryskou a vyhřívanou podložkou. Tiskárna bude mezitím tisknout zkušební vzor.

Jelikož má každý typ plátu (hladký, saténový a texturovaný) jinou tloušťku, musíte pro každý z nich použít jinou kalibraci první vrstvy. K tomuto slouží praktická funkce nazvaná Profily vyhřívaných podložek.

.

U nově sestavené tiskárny začnete na nule a budete se pohybovat do záporných hodnot (-), což bude snižovat vzdálenost mezi tryskou a vyhřívanou podložkou. Počáteční nulová hodnota je nastavena pozicí senzorů P.I.N.D.A./SuperPINDATočte hlavním tlačítkem proti směru hodinových ručiček pro přiblížení trysky k podložce a posunu hodnoty směrem od nuly. Hodnota je pro každou tiskárnu jedinečná a může se také časem a použitím mírně měnit. Při upravování výšky proto musíte tiskárnu a zejména trysku samotnou vizuálně kontrolovat a neřídit se pouze nastavenou hodnotou. 

Nesprávná kalibrace první vrstvy může vést k řadě problémů. Když je tryska příliš daleko od tiskového povrchu, riskujete, že se váš tisk nebude správně lepit, což může mít za následek blob (hrudku). Pokud, na druhou stranu, nastavíte vzdálenost trysky příliš blízko, můžete se setkat s problémy s extruzí a ucpáváním a nízkou kvalitou tisku, nebo dokonce poškodit hardware, jako Flexibilní ocelový plát kvůli přílišnému přilepení výtisku k plátu. Je proto důležité vše nastavit správně.

Než budete pokračovat, ujistěte se, že tiskový povrch (ocelový tiskový plát se zrnitým, hladkým nebo saténovým povrchem) je čistý. Informace o tom jak vyčistit tiskové pláty najdete v článku o přípravě tiskového povrchu PEI. Mezi tím, jak by to mělo vypadat u zrnitého a hladkého ocelového plátu, jsou drobné rozdíly. Proto vám ukážeme obrázky a pokyny pro oba. Začneme hladkým plátem.

Otočte hlavním tlačítkem proti směru hodinových ručiček, abyste trysku přiblížili k vyhřívané podložce.

Tiskový plát s hladkým povrchem

Příliš vysoko

Linka vytlačeného filamentu by měla být zploštělá, ale ne úplně zmáčknutá. Na čtverci na konci zkušebního vzoru by mezi linkami neměly být žádné mezery (obrázek vlevo), to by totiž znamenalo, že je tryska příliš vysoko. V takovém případě bude hodnota příliš blízko nule

Příliš nízko

Pokud je tryska příliš nízko (obrázek vpravo), uvidíte, že linka je zcela naplocho zmáčknutá a čtverec na konci bude mít mezi linkami rýhy a číselná hodnota bude příliš vzdálená nule. Když je tryska příliš nízko, mohou se okraje čtverce také začít kroutit nahoru. V extrémním případě bude vlákno filamentu roztaženo tak tence, že skrz něj budete moci vidět, což nakonec povede k ucpání hotendu.

Tak akorát

Správné nastavení vám ukáže rovný povrch (obrázek uprostřed), bez mezer mezi linkami, bez brázd. Jak už jsme uvedli, numerická hodnota závisí na přesné poloze senzoru P.I.N.D.A./SuperPINDA, která bude unikátní pro každou tiskárnu a bez vizuální reference nic neznamená. Obvyklý rozsah je nicméně mezi -0,400 a -1,500.

Bližší nastavení trysky může v některých případech zlepšit přilnavost. Pokud máte s přilnavostí problémy, ale vaše kalibrace první vrstvy vypadá jako na „dobrém“ obrázku (obrázek uprostřed), problém nejspíš vězí někde jinde. Může jít o špinavý/zamaštěný tiskový plát, chybné tiskové nastavení, chybné vyrovnání podložky/kalibrace XYZ nebo příliš podextruzi (nedostatečné vytlačování) filamentu.

Nelze použít stejnou kalibraci první vrstvy, když měníte mezi hladkým a texturovaným plátem!  Další informace naleznete v Profily vyhřívaných podložek.

Tiskový plát se zrnitým povrchem

Tiskové pláty se zrnitým povrchem jsou tenčí než hladké pláty, proto je nutné posunout trysku o něco blíže. Výsledek by ale měl být nakonec stejný jako v případě hladkého plátu. Znovu, pokud je tryska příliš nízko (obrázek vpravo), může se filament začít kolem rohů kroutit, jako kdyby nemohl přilnout k podložce. Číselná hodnota bude příliš vzdálená nule a musí být upravena zpět.

Pokud je nastavena příliš vysoko, uvidíte, že čára je kulatá a mezi řádky koncového čtverce budou mezery. V tomto případě je hodnota příliš blízká nule.

Podívejte se na trysku

Jedna vrstva filamentu je silná asi 0,2 mm. Může být užitečné podívat se na trysku a její vzdálenost od tiskového plátu. Měření tištěné vrstvy posuvným měřítkem však není doporučenou metodou ke kalibraci první vrstvy.

Kdy spustit kalibraci první vrstvy

Kalibrace první vrstvy by obecně měla být provedena pokaždé, když proběhne zásadní změna v sestavě tiskárny. Pokud přesunete tiskárnu na jiné místo, měli byste znovu spustit všechny kalibrace.

Jiné problémy

  • Pokud se šířka linky mění po celé její délce, možná budete muset provést Korekce podložky (Korekci podložky).
  • Pokud se tryska dotkne vyhřívané podložky, znamená to, že pružný ocelový tiskový plát neaktivuje leveling senzory SuperPINDA/P.I.N.D.A., a musí proto být senzor posunut níže ve svém držáku. Tím se přiblížíte úrovni špičky trysky. Měli byste se ujistit, že plát bude upraven podle pokynů v Preflight check manuálu k sestavení. Pokud pohnete leveling senzorem, musíte také znovu spustit Kalibraci první vrstvy.
Byl tento článek užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás