CS
 • English
 • Italiano
 • Deutsch
 • Polski
 • Français
Přihlásit

Manuální kalibrace multi-toolu (XL)

Relevantní pro:
Poslední aktualizace 17 hours ago
Tento článek je také dostupný v následujících jazycích: 
ENPLDEITFR

Manuální kalibraci multi-toolu pro verze tiskárny Original Prusa XL s více nástrojovými hlavami můžete provést, abyste zajistili, že Kalibrace Offsetu Nástroje proběhla správně, a také pro případné další doladění offsetu jednotlivých nástrojových hlav. Tuto kalibraci doporučujeme provést také v případě nárazu trysky do výtisku nebo podložky, nebo v případě, že používáte vlastní trysku. Pro verze se dvěma a pěti nástrojovými hlavami jsme připravili specifický testovací GCode, navržený tak, aby pokryl chyby v offestu do +/-1mm.

Výtisk má dvě sekce, označené X a Y, každou s jedním hřebenem pro každou z nástrojových hlav - kromě hlavy Nástroje 1. Pro každý hřeben najděte v obou sekcích dvě značky, které jsou nejlépe zarovnané s hřebenem vytištěným hlavou 1 a odečtěte jejich hodnoty.

Největší značka reprezentuje hodnotu 0 a střední hodnotu 0,5 mm.

Následující ilustrace Gcodu pro kalibraci 2 nástrojových hlav vyobrazuje části vytištěné Nástrojem 1 jako oranžové, a ty vytištěné Nástrojem 2 jako fialové.

Pro tisk tohoto modelu použijte Saténový plát a PLA filament. Pro lepší kontrast vůči podložce a tedy snažší čitelnost výsledků také doporučujeme se vyhout použití tmavých barev filamentu. Tiskovou plochu očistěte isopropylalkoholem v koncentraci 90 % a vyšší, aby se zajistilia dobrá přilnavost výtisku.

Na ukázkovém obrázku vpravo odpovídají nejvíce zarovnané značky X offsetu +0,5 mm.

Kalibrační Gcode pro 5 Nástrojů má základní rozvržení stejné, ale pro každou z os má čtyři hřebeny. Offset každého Nástroje se srovnává s Nástrojem 1.

Proces

 1. Vytiskněte model. Použijte jeden z Gkódů pro tisk z PLA a vyberte ten, který odpovídá vašemu počtu nástrojových hlav.
 2. Po dokončení tisku vyjměte ocelový plát s výtiskem a prohlédněte si a vyhodnoťte značky na každém páru hřebenů.
 3. Pro každou dvojici najděte nejvíce zarovnané značky a zjistěte jejich hodnotu. Pokud máte o některých značkách pochyby, zvolte jejich průměrnou hodnotu (příklad: pokud vám značky 0mm a +0,1mm přijdou zarovnané nastejno, zvolte offset +0,05mm).
 4. Upravte offsety přidáním naměřených hodnot offsetu k těm pro danou hlavu již zadaným pomocí nabídky v LCD Menu -> Nastavení -> Nástroj -> Nástroj # (namísto # se zobrazuje skutečné číslo nástrojové hlavy kterou budete upravovat). Například: přidáním 0.05mm k Offsetu X na  screenshotu by se finální hodnota změnila na 0.071347mm.
  Hodnota offestu se nezobrazuje pro hlavu 1, protože je vždy rovna 0. 

 5. Po úpravě offsetu odstraňte veškeré drobné zbytky plastu z lineárního vedení os a pásů, aby neovlivnily naváděcí pozici. Odstraňte výtisk z ocelového plátu a znovu vytiskněte testovací model pro kontrolu zarovnání.
Byl tento článek užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás