CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
  • 日本語
Přihlásit
Poslední aktualizace 2 years ago
Tento článek je také dostupný v následujících jazycích: 
ENPLESDEITFRJA

Posun vrstev je tiskový problém, který způsobuje, že vrstvy tisknutého objektu jsou vychýlené ze své zamýšlené pozice.  Obvykle je to spojeno s abnormálním pohybem osy X a/nebo osy Y, což vede k nesprávnému zarovnání hlavy extruderu během tisku.

Aby bylo možné problém správně vyřešit, je důležité si uvědomit, ve které ose se vrstvy posunuly. Podívejte se na tři níže uvedené fotografie, které ukazují tři různé druhy posunů vrstev. Samotné řešení problému je pro obě osy stejné.

Posuny vrstev jsou nejčastěji způsobeny nesprávným napnutím řemenů nebo špatným zajištěním řemeniček. 
 

 

Série Prusa i3

Zkontrolujte režim tiskárny

Provozujte tiskárnu v režimu Normal spíš než v režimu Tichý.. Režim tiskárny můžete upravovat v LCD Menu -> Nastavení -> Mod. Tichý režim je skvělý pro malé jednoduché objekty. Pro větší, komplexnější je doporučován režim Normal. V tichém režimu také není k dispozici funkce Crash detekce (detekce nárazu).

Zajistětě, aby se extruder a vyhřívaná podložka mohly volně pohybovat

Zajistěte, aby v dráze extruderu nebo vyhřívané podložky a jejich ložisek nebyly žádné překážky. Například kousek filamentu z předchozích tisků by mohl být zaseknutý kolem řemene (obvykle kolem řemeničky osy Y).

pulley obstruction

Dalším případem překážky je situace, kdy stahovací pásky nebo jiná část kabelového svazku extruderu nejsou uspořádány podle 5. Sestavení osy E (extruder). Pokud kabely narazí na rám dříve, než to udělá sestava extruderu (pokud je to MK3), nebo dříve, než koncový spínač X (pokud je to MK2/S nebo MK2.5), tiskárna detekuje nepřesnou koncovou polohu. Podívejte se na fotografii níže a ujistěte se, že jsou kabely správně uspořádány.

ziptie

Více si o tom můžete přečíst zde a v tomto průvodci.

Dále zkontrolujte, zda hlazené tyče nemají hluboké škrábance a ložiska jsou správně namazaná. Podle našich testerů je nejlepším mazivem homogenní měkké mazivo s lithnými přísadami, jako je GLEIT-µ HF 400. Dalším dobrým mazivem je Mogul LV 2-EP. Obecně řečeno, Super-lube nebo jakékoli jiné víceúčelové mazivo bude také fungovat.

smooth rods

Zkontrolujte motory os X/Y a řemeničky

Zajistěte, že motory obou os X a Y jsou v držáku motoru utaženy, a že řemenička (oranžové šipky na obrázku níže) je upevněna na hřídeli motoru a zarovnána s řemenicí na opačném konci a že se řemenice může volně pohybovat. Oba stavěcí šrouby musí být utaženy, jeden z nich musí být utažen proti ploché části hřídele motoru. Uvolněná řemenička je obvykle hlavní příčinou schodišťovitých posunů vrstvy.

Obě řemeničky na obou osách musí být také správně zarovnané. To znamená, že motor podávacího kolečka (motor pulley) musí být dobře vystředěn a řemen se musí pohybovat po rovné přímce, a nepohybovat se zprava doleva, když se řemenička otáčí.

Zkontrolujte napnutí řemenů

Zkontrolujte napnutí řemenů. Pokud máte MK3 nebo MK3S, zkontrolujte hodnoty stavu řemenů přes LCD menu -> Podpora -> Stav remenu. Hodnoty by neměly být nižší než 240 a vyšší než 300, ale neexistuje jediná ideální hodnota. Číslo nepředstavuje žádné množství.

  • Pokud je vaše hodnota pod (nebo poblíž) 240, musíte řemeny povolit
  • Pokud je vaše hodnota přes (nebo poblíž) 300, musíte řemen utáhnout
  • Hodnoty se aktualizují pokaždé, když spustíte Selftest nebo Test řemenů přes LCD menu -> Kalibrace -> Test remenu.

Tiskárny MK2.5S, MK2.5, a nižší modely nemají možnost zobrazit stav řemene. Jako vodítko může sloužit to, že řemen by měl při zabrnkání znít zhruba jako basová struna. Mělo by být možné sevřít obě strany řemene k sobě palcem a ukazováčkem, ale měli byste cítit trochu odporu.

Plastové části, které drží řemeny, se mohou časem uvolnit.

Použijte techniku popsanou v tomto kroku manuálu k sestavení k otestování, zda jsou řemeničky správně utažené a zda řemen není příliš volný. Podržte hřídel motoru osy X s pomocí kleští (uchopte ji za plochou stranu) a pokuste se pohnout extruderem. Stejnou proceduru lze využít při testování řemeničky a řemenu osy Y.

Tisková geometrie a nastavení

Objekty s převisy se obecně tisknou obtížněji. Některé převisy se dokonce mohou při tisku zkroutit směrem vzhůru a tryska do nich může nabourat. To samé se někdy může stát když zvolíte příliš nízké procento výplně při slicování 3D modelu. Abyste předešli tisknutí převisů, můžete objekt rozřezat (mrkněte na náš článek Nástroj Řezat). Můžete také zkusit zvýšit otáčky tiskového ventilátoru nebo zvýšit vzdálenost Z-hop v PrusaSliceru. Rychlost tiskového ventilátoru upravíte v Nastavení filamentu -> Chlazení a vzdálenost Z-hop v Nastavení tiskárny -> Extruder 1.

Prusa MINI

Zkontrolujte nastavení rychlosti tiskárny. 

Při tisku větších objektů doporučujeme snížit tiskovou rychlost. Během tisku jděte do LCD Menu -> Ladit -> Rychlost a snižte hodnotu.

Zkontrolujte řemeny os X/Y.  

Ujistěte se, že jsou řemeny správně utažené. Řemeny by měly být dostatečně utažené, aby při brnknutí na ně zněly jako nízký basový tón. Pokud jsou řemeny uvolněné, nejdříve je utáhněte: povolte dva šrouby, jak je znázorněno níže. Poté utáhněte dva šrouby na samém konci osy X. Jdou přímo proti kovovým tyčím, takže čím více jsou utaženy, tím dále pohybujete plastovou částí. Jakmile budete hotovi, znovu utáhněte první dva šrouby, aby se díl zafixoval na místě.

Zkontrolujte řemeničky os X/Y. 

Obě řemeničky na obou osách musí být také vyrovnány, což znamená, že řemenička motoru musí být dobře vystředěna a řemen by měl být dokonale rovný. Zkontrolujte, zda se řemen osy X nedotýká tištěných částí.

Ujistěte se, že pohybu vašich os nic nebrání – Například kousek filamentu z předchozích tisků by mohl být zaseknutý kolem řemene (obvykle kolem řemeničky osy Y).

Volná řemenička os X/Y

Pokud se stavěcí šroub na řemenici uvolnil nebo nebyl zajištěn na ploché straně hřídele motoru, může sklouznout a způsobit problémy s tím, že se osa nebude pohybovat dokonale v tandemu s otáčením motoru.

Stavěcí šroub pro osu Y je snadno přístupný. Nachází se pod vyhřívanou podložkou. Osa X je ale o něco složitější. Stavěcí šroub pro osu X je přístupný otvorem v horní části extruderu (obrázek níže). Neuvidíte, zda je stavěcí šroub zarovnaný s plochou stranou hřídele motoru a utažení bude jen dočasné řešení, ale je to skvělý způsob, jak ověřit, v čem je problém a co je potřeba demontovat.

Pokud v otvoru vidíte pouze lesklý kov, musíte motorem otočit, aby se odhalil stavěcí šroub (červík). I když je uvolněný, bude se lehce pohybovat s otáčením motoru a odhalí šroub. Toto učiníte přes Nastavení -> Posunout osu -> Posunout X v LCD nabídce a otočením hlavním ovládacím tlačítkem pro otočení motoru.

Použijte 2mm inbus k utažení stavěcího šroubku řemeniček.

Volný pohyb os

Zajistěte, aby se tisková hlava (část pohybující se podél osy X) mohla volně pohybovat v celém rozsahu. Zejména kabelový svazek připojený k extruderu by neměl bránit tiskové hlavě v dosažení konce osy.

Dále zkontrolujte, zda hlazené tyče nemají hluboké škrábance a ložiska jsou správně namazaná.. Podle našich testerů je nejlepším mazivem homogenní měkké mazivo s lithnými přísadami, jako je GLEIT-µ HF 400. Dalším dobrým mazivem je Mogul LV 2-EP. Obecně, Super-lube nebo jakékoli jiné víceúčelové mazivo bude také fungovat.

Nic z výše uvedeného problém nevyřešilo?

Žádný strach, alespoň jste zkontrolovali některé z nejdůležitějších částí tiskárny a nyní si můžete být jisti, že jsou v pořádku. Pokuste se vytisknout jeden z g-codů, které byly na SD kartě, když jste ji poprvé použili. Pokud jste je smazali, zkuste tento pokud máte MK3, nebo tento pokud máte MK2.5 nebo MK2/S.

Na MK3(S): Můžete také zkusit vypnout Crash detekci (LCD Menu -> Nastavení -> Crash. det. [Zap/Vyp] nebo, během tisku LCD menu -> Ladit -> Crash Detekce). Obvykle také pomáhá když snížíte rychlost tisku (v PrusaSliceru nebo během tisku otočením hlavního ovládacího tlačítka proti směru hodinových ručiček).

Byl tento článek užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás