CS
 • English
 • Español
 • Italiano
 • Deutsch
 • Polski
 • Français
 • 日本語
Přihlásit

Ucpaná tryska/hotend (MINI/MINI+)

Menu
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 2 years ago
Tento článek je také dostupný v následujících jazycích: 
ENPLESDEITFRJA

Ucpaná tryska nebo hotend je běžný problém FFF/FDM tiskáren. Pokud nejsou žádné problémy, je filament vtlačen do hotendu, roztaven a poté vytlačen (extrudován) tryskou. Pokud je však PTFE trubička poškozena (poškrábaná, zdeformovaná) nebo jsou ve filamentu nečistoty, může se zaseknout v hotendu a ucpat tiskárnu.

Jak odhalit zanesenou trysku/hotend?

Vizuální kontrola

 • Zasune se filament až do trysky? Zkontrolujte dlouhou PTFE trubičku
 • Vychází filament z trysky? Dávejte pozor při zavádění filamentu
 • Částečné ucpání - mezery a chybějící vrstvy
 • Částečné ucpání - filament se kroutí a lepí na trysku

 Zvuková kontrola

 • Cvakání vycházející z extruderu

Chybějící vrstvy mohou být známkou částečně ucpané trysky

Částečné ucpání

Někdy je ucpání částečné, což znamená, že tiskárna sice dokáže protlačit nějaký filament, ale nestačí to k správnému tisku modelu, což vede k viditelným mezerám a chybějícím vrstvám. Počáteční známku ucpané trysky poznáte podle toho, že filament není vytlačován konzistentně, kroutí se a zachytává se na trysce.

Cvakání v extruderu

Hotend nebo tryska je částečně (nebo úplně) ucpaná a vnitřní odpor proti průtoku filamentu je vyšší, než nakolik jsou podávací kolečka schopna tlačit. Výsledkem je, že podávací kolečka přeskakují, což vede k hlasitému „cvakání“ a ve většině případů také k obroušení vlákna.

Je důležité si uvědomit, že ucpávky se mohou vyskytovat na více místech po cestě filamentu a každé z nich vyžaduje trochu odlišný přístup. Například výměna trysky v situaci, kdy je přitom příčinou ucpání poškozená PTFE trubička, problém samozřejmě nevyřeší. 

Jak opravit ucpanou tiskárnu?

Výběr správné metody závisí na tom, zda jste schopni alespoň částečně zavést/vysunout filament, nebo zda je tiskárně zcela ucpaná a odmítá pohnout filamentem byť i jen o píď.

Než začnete tiskárnu spravovat, zkuste filament vysunout a úplně ho vyjmout. Pokud to udělat nemůžete, mohlo by to znamenat vážnější problém, ale i tímto se budeme zabývat.

Posuňte tiskovou hlavu z LCD Menu - Nastaveni - Posunout osu - Posunout osu Z nebo dlouhým stisknutím hlavního ovládacího tlačítka. Tím získáte lepší přístup k jednotlivým komponentám, které mohou být ucpané.

Šroub přítlačné kladky

Šroub přítlačné kladky se nachází přímo pod PTFE trubičkou, kde se zavádí filament (obrázek vlevo). Šroub upravuje tlak filamentu na podávací kolečko filamentu.
 
Pokud zjistíte, že podávací kolečko filamentu v extruderu je plné plastových zbytků, je možné, že šroub přítlačné kladky je příliš utažený. To lze upravit s pomocí 2,5mm imbusového klíče. Hlava šroubu by měla být zhruba v jedné rovině s vytištěnou plastovou částí extruderu když filament není zaveden.
 

Šroub přítlačné kladky musí být přibližně v jedné rovině s vytištěnou plastovou částí extruderu když filament není zaveden.

Cold pull (zavedení/vysunutí je možné)

Pokud jste schopni zavést a vysunout filament, ale stále se objevují částečná ucpání, vyzkoušejte nejprve tuto technniku, která využívá částečně roztavený filament k sesbírání zbytků v hotendu a jejich následnému vytlačení. Připravili jsme na toto téma podrobný článek Cold pull (MINI).

Jakmile budete hotovi, zamiřte na konec tohoto článku, abyste zjistili, jak zkontrolovat zanesené podávací kolečko extruderu.

Vypuzení ucpávky (zavedení není možné)

Podávací kolečka někdy nejsou schopna protlačit vlákno, ale to ještě neznamená, že musíte okamžitě začít s rozebíráním. Dalším zvýšením teploty nad bod tání byste mohli být schopni odstranit ucpání spolu s nečistotami.

Zkuste následující:

 1. Jděte do LCD Menu - Nastaveni - Teplota - Tryska a zvyšte teplotu zhruba o 40-50 °C nad běžnou tiskovou teplotu (pro PLA použijte 260 °C, pro PETG použijte 280 °C).
 2. Poté, co tryska dosáhne požadované teploty, počkejte asi 2-3 minuty - filament by se měl plně roztavit odkapávat ven.
 3. Použijte přibalenou akupunkturní jehlu (0,3 mm) a zespodu ji zatlačte do trysky. Několikrát ji zatlačte dovnitř a ven, v různých směrech. Poté ji vyjměte a zkuste filament znovu zavést.
 4. Pokud jehla nepomohla, odstraňte PTFE trubičku z tiskové hlavy a zatlačte na filament manuálně. Nezapomeňte druhou rukou podržet konec osy X, jinak byste ji mohli pokřivit.
 5. Pokud došlo k ucpání materiálem PLA, můžete zkusit zavést materiál, který se taví při vyšší teplotě, jako je např. ASA, ABS, PC.
 6. Poslední možností je tuhý kovový drát (průměr 1,5 mm, délka 100 mm). Vložte jej shora místo filamentu. Zatlačte jej dolů skrz hotend, ale buďte opatrní a jemní. Můžete omylem poškrábat PTFE trubičku.
 7. Jakmile ucpání vyřešíte, zamiřte k poslední kapitole tohoto článku, kde zjistíte jak zkontrolovat znečištění podávacího kolečka extruderu
 8. Pokud nejste schopni protlačit skrz filament ani drát, je třeba demontovat hotend a najít místo, kde je filament zaseknutý. Viz další kapitola.

Rozebrání hotendu

(zavedení/vysunutí není možné)

Některá ucpání nelze snadno odstranit a vyžadují částečnou demontáž hotendu. Filament je buď zaseknutý v PTFE trubičce, nebo v trysce. Filament může být ucpaný také kvůli poškozené nebo opotřebované PTFE trubičce. Pokud je to váš případ, doporučujeme výměnu PTFE trubičky za novou. Pro demontáž a kontrolu popisujeme postup také níže.

 1. Odstraňte trubičku vycházející z extruderu i mosazné šroubení, které PTFE trubičku zajišťuje, s pomocí 10mm klíče. Pokud je tryska zahřátá, budete teď schopni vytáhnout jakýkoliv filament společně s trubičkou.
 1. Opatrně vytáhněte starou PTFE trubičku z chladiče s pomocí kleští nebo pinzety.
 1. Prohlédněte si PTFE trubičku. Zkontrolujte, zda není poškozená a pokud je třeba, vyměňte ji za novou. Náhradní PTFE trubička je vždy přibalena k tiskárně. 
 2. Odstraňte všechny zbytky filamentu z hotendu. Spodní část heatbreaku by měla být čistá a blýskat se. Jakýkoliv filament můžete odstranit s pomocí techniky cold pull bez instalované PTFE trubičky.
 1. Znovu vložte PTFE trubičku do heatbreaku. Povolte tři červíky na boku chladiče pomocí imbusového klíče o průměru 1,5 mm.
 1. Mosazné šroubení na horní straně chladiče zašroubujte až na doraz a poté jej povolte o celou otáčku (360 °). Strana s menším počtem závitů směřuje do chladiče (fialové šipky a čáry). V dalším kroku stlačíte PTFE trubičku, abyste zajistili její správnou funkci. Pokud jste tento proces již dříve provedli se stejnou PTFE trubičkou, bude ji možná nutné vyměnit za novou.
  V některých případech může k odstranění ucpání stačit vyčistit hotend, znovu nasadit PTFE trubičku a řádně utáhnout šroubení.
Orientace mosazných šroubení.Koncem s menším počtem závitů směrem do chladiče.
 1. Zatlačte přiměřenou silnou na topný blok směrem nahoru. Při mírném tlačení na topný blok utáhněte tři červíky na boku chladiče.
 2. Poté zcela utáhněte šroubení na horní straně chladiče ( o plnou otáčku), čímž dojde ke stlačení PTFE trubičky hotendu.
Než se dotknete trysky a bloku topení, ujistěte se, že jsou tyto díly studené!

Nyní můžete znovu připojit PTFE trubičku vedoucí do extruderu. Před testováním tiskárny doporučujeme ještě projít poslední krok popsaný níže.

Po opravě ucpání

Kalibrace první vrstvy

Po provedení údržby tiskové hlavy doporučujeme provést novou kalibraci první vrstvy, protože hardware se může během postupu mírně posunout. Pro více informací se podívejte na Kalibrace první vrstvy (i3).

Čištění podávacích koleček extruderu

Všechny výše uvedené problémy se mohou podílet na broušení filamentu mezi podávacím kolečkem a ložiskem. Jakmile se zuby na podávacím kolečku znečistí zbytky filamentu, extruder nebude schopen filament správně zavést.

Pomocí inspekčních dvířek (viz. obrázek níže) můžete zkontrolovat, zda je podávací kolečko čisté. K odstranění prachu použijte stlačený vzduch, pro důkladnější čištění postupujte podle tohoto návodu Jak získat přístup k podávacímu kolečku extruderu a vyčistit jej. (MINI/MINI+).

Ke kontrole podávacího kolečka extruderu použijte inspekční dvířka

Byl tento článek užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás