CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
Přihlásit

Vydutit a vyvrtat

Relevantní pro:
Poslední aktualizace 2 years ago
Tento článek je také dostupný v následujících jazycích: 
ENPLESDEITFR

Všechny objekty naslicované pro SLA tiskárny jsou ve výchozím nastavení zcela plné. Nemají žádný vzor výplně, jako u FFF/FDM 3D tisku. Předměty vytištěné z resinu mohou být těžké a odolné, ale spotřeba materiálu je ve srovnání s dutými objekty vysoká, zejména při tisku velkých modelů.

Vydutění modelu je skvělý způsob, jak:

  • ušetřit velké množství resinu (nižší provozní náklady)
  • snížit plochu každé vrstvy - což sníží sílu nutnou k odtrhnutí vytvrzené vrstvy od fólie
  • zmenšit množství podpěr (model bude lehčí)

Doporučujeme přidat alespoň dva odtokové otvory. Bez nich by nevytvrzená pryskyřice skončila uvězněná uvnitř dokončeného výtisku.

Nástroj Vydutit a vyvrtat je dostupný v PrusaSliceru od verze 2.2.

Používání nástroje Vydutit a vyvrtat

Vydutění lze konfigurovat pro každý model samostatně pomocí nástroje Vydutit a vyvrtat v levém panelu nástrojů. Alternativně můžete nakonfigurovat vydutění pro všechny modely najednou v Nastavení tisku - Vytvoření dutiny.

Operace Vydutit a vyvrtat je nedestruktivní.
Vydutění lze zrušit a otvory lze kdykoli přesunout nebo odstranit.

Vydutění modelu je definováno následujícími parametry:

Tloušťka stěny

Tloušťka výsledné skořepiny. Minimální hodnota je 1 mm.

Přesnost

Kompromis mezi přesností a výkonem. Pokud je nastavena nízká přesnost dutiny, výsledná tloušťka stěny modelu může být nerovnoměrná. Při volbě malé tloušťky stěny doporučujeme vyšší přesnost, aby byla zajištěna minimální tloušťka.

Vzdálenost uzavření

Vydutění ignoruje části modelu užší než práh uzavírací vzdálenosti. Navíc vyplňuje ostré konkávní rohy vnitřních stěn, z nichž by jinak bylo obtížné odstranit nevytvrzenou vysoce viskózní pryskyřici.

Přidávání odtokových děr

Odtokové otvory lze přidat kliknutím levého tlačítka myši na objekt, když je aktivní nástroj Vydutit a vyvrtat.

Otvory lze později přemístit jejich přetažením po povrchu.

Každý otvor je vždy kolmý k povrchu a jeho průměr a hloubku lze konfigurovat - aktuální nastavení bude použito pro nově umístěné otvory.

Otvory můžete odstranit pravým tlačítkem myši.

Díry můžete přidat i do modelů, které nemají v PrusaSliceru zapnuté vydutění.. To se může hodit, pokud jste model již vydutili v jiném programu.

Pokud potřebujete zadat přesnou hodnotu nebo posuvník nemá dostatečný rozsah, můžete pomocí Ctrl+levé tlačítko myši hodnotu upravit.

Pokud model obsahuje chyby, algoritmus vrtání děr může odmítnout pokračovat, aby se zabránilo pádu programu nebo nesprávným výsledkům.

Náhled dutého modelu

Vydutění a vrtání děr se provádí po stisknutí tlačítka Náhled dutého modelu. Jak vydutění, tak vrtání otvorů jsou výpočetně nákladné operace a bude nějakou dobu trvat, zejména u složitých modelů. V případě, že uživatel nestiskne tlačítko sám, proběhne vydutění a vrtání děr během procesu slicování.

Nástroj Řez rovinou lze použít k nahlédnutí dovnitř objektu (stejný nástroj je přítomen při vytváření SLA podpěr). Tažením posuvníku zleva doprava přesunete řezovou rovinu. Můžete tak zkontrolovat vydutěný model a správně umístit odtokové otvory.

Tlačítko Resetovat směr zarovná rovinu řezu s akutálním pohledem kamery. Pokud tedy chcete, aby se rovvinu řezu pohybovala shora-dolů,
podívejte se na model shora (klávesová zkratka 1 a stiskněte tlačítko Resetovat směr.

Tlačítko Resetovat směr je viditelné pouze pokud jste posunuli posuvník na nenulovou hodnotu.

Vydutěný a vyvrtaný model můžete exportovat pomocí Soubor - Exportovat - Exportovat plochu jako STL.
Změnou parametru invalidujete aktuální náhled (např. posunem díry, změnou měřítka). Náhled se vrátí na stav před vydutěním a vrtáním děr.

Ukázka plného a vydutěného modelu

Plný model: 237 ml, 343 Kč

Hollowed model: 81 ml, 117 Kč

Hellboy od autora fotismint
 
 OpenVDB a CGAL. Děkujeme autorům těchto knihoven.
Byl tento článek užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás