CS
 • English
 • Español
 • Italiano
 • Deutsch
 • Polski
 • Français
Přihlásit

Žloutnutí resinu a jak ho zmírnit

Relevantní pro:
Poslední aktualizace 5 months ago
Tento článek je také dostupný v následujících jazycích: 
ENPLDEESITFR

Po vytisknutí a vytvrzení modelů z SLA resinů si můžete všimnout více či méně znatelného žloutnutí materiálu. Tento jev se děje u většiny MSLA materiálů, včetně všech našich Prusament Model resinů. Rozdíl mezi barvou čerstvě vytisknutého (v angličtině tzv. green body) a vytvrzeného modelu je nejvíce patrný u Prusament resinu Alabaster White (a obecně u bílých barev).

Gradient žloutnutí u různých osvitových časů. Nejbělejší model je nevytvrzený (tzv. green body), nejvíce žlutý byl vytvrzený po dobu 60 minut v CW1S.

Žloutnutí je ovšem částečně vratný proces a s trochou pomoci ho lze snížit na minimum. Za určitých podmínek může finální vytvrzený model získat barevný odstín velmi podobný barvě tekutého resinu.

Správný proces vytvrzení

Prvním důležitým krokem je vytvrzení modelu pomocí UV záření. To je zásadní pro všechny čerstvě vytisknuté (a omyté) MSLA modely, protože při něm dochází k odstranění lepivého povrchu, snížení toxicity a k obecnému zlepšení mechanických vlastností. K vytvrzení se ale váže i znatelné žloutnutí barev, které je patrnější zejména u delších vytvrzovacích časů. V určitém bodě může být změna natolik razantní, že už není možné model řádně "odžlutit". Například 60 minut dlouhé vytvrzení způsobí to, že modelu trvale zůstane žlutavý nádech, i po řádném procesu "odžlutění".

Zvolení správného času vytvrzení, který zajistí vhodné mechanické vlastnosti a přitom udrží žloutnutí na minimální úrovni, může vyžadovat jistou dávku testování. Mechanické vlastnosti i míra žloutnutí jsou totiž specifické pro různé barvy i materiály.

Předpokládejme, že chcete, aby se barva vašeho modelu přiblížila co nejvíce tekutému resinu a mechanické vlastnosti pro vás nejsou až tak důležité. V takovém případě bychom doporučovali zvolit krátké časy vytvrzení (minimálně 3 minuty pro Prusament Model resiny).

V každém případě je důležité, aby byl povrch modelu vystavený UV světlu pokud možno co nejvíce rovnoměrně. CW1S má sice zabudovanou otočnou platformu, na které model stojí, přesto mohou být některé povrchy zastíněné a nemusí se dostatečně vytvrdit (např. spodní strana modelu). To lze snadno vyřešit prostým otočením modelu během vytvrzovacího procesu. Ale pamatujte si, že otočení modelu během vytvrzování prodlouží celkový čas vytvrzení.

Příklad: Vytvrdíme-li jednoduchou kostku po dobu 6 minut a v půlce ji otočíme vzhůru nohama, znamená to, že horní i dolní povrch zůstanou vytvrzené pouze po dobu 3 minut.

Správný proces "odžlutění"

Pro zmírnění žlutého odstínu existují dva prosté postupy:

 1. Počkejte několik dnů.
  Proces fotopolymerizace je komplexní série chemických reakcí, které se dějí nejen během tisku a vytvrzení, ale také několik dnů poté. Tento balík procesů v sobě zahrnuje i zbavení se žlutého nádechu. Ve své podstatě není potřeba dělat vůbec nic, abyste získali finální a stabilní barvu, stačí jen čekat dostatečně dlouho. Necháte-li model v pokojové teplotě, postupně začne ztrácet svůj nažloutlý odstín a za několik dnů se vrátí téměř do své původní (nevytvrzené) barvy.

  Neexistuje žádné přesné číslo "odžlucovacích dnů". Celý proces, míra žloutnutí i finální barva se velmi liší mezi různými barvami, materiály i délkou vytvrzení. Obecně ale platí, že změna barvy je nejrazantnější během prvních několika hodin po vytvrzení, potom se změna barvy pozvolna zpomaluje, až se za několik dnů úplně zastaví. Obecné pravidlo proto zní: čekejte tak dlouho, jak jen to jde.

 2. Zahřejte model za pomoci CW1S
  Zahřátím se zásadně urychlí chemické reakce uvnitř modelu, které probíhají po vytvrzení. To, co trvá v pokojové teplotě několik dnů, může být se zvýšenou teplotou zrychleno na hodiny. Máte-li CW1S, jednoduše použijte mód pro ohřev resinu, nastavte teplotu na 60 °C a nechte ho běžet tak dlouho, jak to jen půjde (alespoň pár hodin). 60 °C je nejvyšší teplota, kterou lze nastavit na CW1S, a zároveň nejvyšší teplota, kterou snese Prusament Model resin bez deformace.

  K odstranění žl lze použít samozřejmě i jiné přístroje než CW1S. Teoreticky lze proces ještě urychlit zvyšováním teploty nad 60 °C, to ovšem nedoporučujeme, protože vysoké teploty způsobí deformaci a možná i zničení modelu.

Porovnání nevytvrzeného (vlevo), čerstvě vytvrzeného (vpravo) a odžlutěného modelu (uprostřed). Prostřední i pravý model byly vytvrzeny po dobu 15 minut v CW1S, ale prostřední byl zahřátý na 60 °C po dobu 120 minut.

Byl tento článek užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás