CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
Přihlásit
Menu

3. Montáž enclosure

3. Montáž enclosure
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 2 months ago
3. Montáž enclosure
 Obtížnost
Střední
 Kroky
42
 Dostupné překlady
ENPLDEESITFR
DLOUHÝ vs KRÁTKÝ profil
DLOUHÝ vs KRÁTKÝ profil
POZNÁMKA: V balení stavebnice jsou dva typy plechových profilů. Liší se pouze délkou. Vždy profily vzájemně porovnávejte! Podívejte se na obrázek.
Dlouhý profil - 4 ks ve stavebnici
Krátký profil - 8 ks ve stavebnici
Zacházejte s profily velmi opatrně! Profily mají ostré hrany.
Montáž základního rámu
Montáž základního rámu
Montáž základního rámu
Montáž základního rámu
Umístěte profily na plochu jako na obrázku:
Krátký profil
Dlouhý profil
Doporučujeme použít podložku pod profily, která ochrání pracovní plochu před poškrábáním. Po jejich spojení je musíte položit ostrými rohy dolů. Můžete použít původní karton, ale netrhejte ho, časem se vám bude hodit.
Dbejte na správné umístění loga podle obrázku.
Spojte oba profily dohromady a zarovnejte otvory ve spoji.
Spojte oba profily pomocí dvou šroubků M4x5r.
STEJNĚ postupujte i u další dvojice dlouhých a krátkých profilů.
Montáž základního rámu
Montáž základního rámu
Připevněte obě sestavené základní části k sobě jako na obrázku.
Spojte díly dohromady pomocí čtyř M4x5r.
Montáž nožek: příprava dílů
Montáž nožek: příprava dílů
Montáž nožek: příprava dílů
Montáž nožek: příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
Feet-bracket (spojovací noha) (4x)
Šroub M3x12 (8x)
Matka M3n (8x)
Pěnový blok nebo sada pěnových podložek (2x)
Připevnění pěnových podložek
Připevnění pěnových podložek
Připevnění pěnových podložek
Do každé patky vložte dvě matice M3n.
Umístěte základ sestavy na vršek originální kartonové krabice (Profily & Ocelové pláty) s alespoň jedním rohem vyčnívajícím z boxu.
Dejte pozor na správnou orientaci špiček na základně. Špičky musí směřovat směrem vzhůru.
Pokud nemůžete použít kartonovou krabici, umístěte sestavu na okraj plochy. Nezapomeňte použít podložku na ochranu povrchu před poškrábáním.
Montáž nožek
Montáž nožek
Montáž nožek
Montáž nožek
Vezměte díl spojovací nohu a umístěte jej směrem k prodlouženému rohu, jak je znázorněno na obrázku. Všimněte si orientace dílu.
V této orientaci umístěte díl spojovací nohu pod spoj profilů a zarovnejte otvory v dílech.
Zajistěte všechny díly pomocí dvou šroubků M3x12.
Stejně postupujte i se zbývajícími díly spojovací nohy.
Otočte rám tak, aby nohy směřovaly nahoru.
Připojení anti-vibračních podložek
Připojení anti-vibračních podložek
Připojení anti-vibračních podložek
Připojení anti-vibračních podložek
Opatrně vytlačte 8 pěnových podložek z bloku.
Zbývající čtyři podložky si ponechejte jako náhradní.
Odstraňte ochranný film ze všech podložek. Buďte opatrní, na podložkách je aplikováno adhesivní lepidlo.
Přilepte dvě protivibrační podložky do každého dílu foot-bracket (spojovací noha).
Otočte rám tak, aby stál na nožičkách, a na chvíli ho odložte stranou.
Montáž dolního panelu: příprava dílů
Montáž dolního panelu: příprava dílů
Montáž dolního panelu: příprava dílů
Montáž dolního panelu: příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
Spodní panel (1x)
Šroub M3x4 (16x)
Papírová krabice (1x) minimálně 15 x 15 x 8 cm. Použijeme ji jako další dočasnou podložku.
Můžete použít jakoukoli cívku Prusament.
Montáž dolního panelu
Montáž dolního panelu
Montáž dolního panelu
Umístěte spodní panel na kartonovou krabici. Umístěte krabici tak, aby se nacházela uprostřed panelu.
Správná orientace panelu a rámu je zásadní! Postupujte správně a pozorně si prohlédněte orientaci dílů na obrázcích.
Všimněte si "V" výřezu na přední straně a "L" výřezu na pravé straně. Tuto orientaci spodního panelu zachovejte.
Vezměte sestavený základní rám a položte jej na spodní panel. Výřez "V" v panelu musí směřovat k výřezu v základním rámu.
Upevnění spodního panelu
Upevnění spodního panelu
Upevnění spodního panelu
Upevnění spodního panelu
Zajistěte spodní panel u předního a zadního rohu dvěma šrouby M3x4.
Do ostatních otvorů vložte zbývajících čtrnáct šroubků M3x4.
Čtyři otvory označené na obrázku jako "X" musí zůstat prázdné.
Příprava protiskluzového tlumiče
Příprava protiskluzového tlumiče
Příprava protiskluzového tlumiče
Příprava protiskluzového tlumiče
Vsuňte vložku do protiskluzového tlumiče. Na straně tlumiče nezáleží, je symetrický.
Otočte sestavu na nohy a umístěte základnu tak, aby prostřední přední výřez směřoval dopředu.
Pamatujte, že tento výřez bude označovat přední stranu sestavy enclosure, během její stavby.
Najděte vpředu dva otvory se závitem a dva vzadu na spodním panelu. Použijete je v dalším kroku.
Vyvarujte se využívání otvorů označených v obrázku jako "X".
Montáž protiskluzových tlumičů
Montáž protiskluzových tlumičů
Montáž protiskluzových tlumičů
Montáž protiskluzových tlumičů
Na otvor se závitem umístěte protiskluzový tlumič.
Vložte šroubek M3x20 do protiskluzového tlumiče a utáhněte jej.
Stejným způsobem postupujte i u zbývajících tří protiskluzových tlumičů.
Pro jistotu zkontrolujte, zda používáte správné otvory!
Sestavení podpěr
Sestavení podpěr
Sestavení podpěr
Sestavení podpěr
Nastavte sestavu jako na obrázku, všimněte si předního výřezu.
BUĎTE VELMI OPATRNÍ! Profily mají ostré hrany. Padající profil může způsobit zranění nebo poškodit pracovní povrch.
Přichyťte krátký profil k pravému rohu. Ujistěte se, že není na spodní straně profilu logo PRUSA.
Podívejte se pozorně na spoj - jedna strana překrývá spodní profil a druhá prochází pod dalším spodním profilem.
Přidržte profil rukou, abyste udrželi jeho polohu, a upevněte jej jedním šroubem M4x5r.
Vložte a utáhněte zbývající tři šrouby M4x5r.
Sestavení podpěr
Sestavení podpěr
Zkontrolujte, zda mají všechny profily v horní části logo PRUSA.
Stejným způsobem připevněte další tři profily.
Montáž horního rámu
Montáž horního rámu
Montáž horního rámu
Montáž horního rámu
Otočte sestavu přední stranou k sobě.
BUĎTE VELMI OPATRNÍ! Profily mají ostré hrany. Padající profil může způsobit zranění nebo poškodit pracovní povrch.
Přichyťte krátký profil na podpěry a zajistěte jej dvěma šrouby M4x5r na každém konci.
Od teď musí být logo PRUSA na pravé straně každého horního profilu.
Z pravé strany sestavy přichyťte dlouhý profil na podpěry a zajistěte jej dvěma šrouby M4x5r na každém konci. Udržte pozici loga PRUSA.
Zajistěte spoj obou horních profilů dvěma šrouby M4x5r.
Montáž horního rámu
Montáž horního rámu
Montáž horního rámu
Otočte sestavu zadní stranou k sobě - všimněte si výřezu v přední části.
BUĎTE VELMI OPATRNÍ! Profily mají ostré hrany. Padající profil může způsobit zranění nebo poškodit pracovní povrch.
Ze zadní strany přichyťte krátký profil na podpěry a zajistěte jej dvěma šrouby M4x5r na každém konci. Udržte pozici loga PRUSA.
Zajistěte spoj profilů shora dvěma šrouby M4x5r.
Přichyťte zbylý dlouhý profil na podpěry a zajistěte jej dvěma šrouby M4x5r na každém konci. Udržte pozici loga PRUSA.
Zajistěte všechny spoje profilu shora dvěma šrouby M4x5r.
Příprava horního panelu
Příprava horního panelu
Příprava horního panelu
V dalším kroku je nutné vložit horní panel do boxu ve správné orientaci. Věnujte pozornost obrázkům a pokynům:.
Na jedné straně horního panelu jsou výstupky - tyto výstupky musí při montáži směřovat dolů (slouží jako držáky pro stahovací pásky).
Horní panel není symetrický - všimněte si dvou otvorů - při montáži musí být otvory na zadní straně enclosure.
Uchopte horní panel tak, aby výstupky směřovaly dolů a označené otvory směřovaly na zadní stranu panelu.
Tuto polohu zachovejte i v dalším kroku.
Montáž horního panelu
Montáž horního panelu
Montáž horního panelu
Montáž horního panelu
Z přední strany zasuňte horní panel DOVNITŘ enclosure. Všimněte si správné orientace. Podívejte se na výřezy na panelu.
Perforace na panelu musí směřovat dolů (dovnitř enclosure).
Zvedněte horní panel a připevněte jej k hornímu rámu. Zarovnejte otvory a přišroubujte panel pomocí tří šroubů M3x4.
Vložte zbývající šrouby M3x4 a plně utáhněte všech 16 šroubů.
Na obrázku vidíte otvory označené jako "X", ponechejte je prázdné.
Instalace zámků zdroje (PSU-locks)
Instalace zámků zdroje (PSU-locks)
Instalace zámků zdroje (PSU-locks)
Instalace zámků zdroje (PSU-locks)
V následujících krocích použijeme úchyt zdroje napájení (PSU-handle) jako nástroj k upevnění zámků zdroje (PSU-locks).
Vložte jeden zámek zdroje (PSU-lock) do úchytu zdroje (PSU-handle).
Umístěte enclosure tak, jako na obrázku. Přední strana enclosure (strana s výřezem ve spodním panelu) musí být vlevo.
Zaměřte se na levou stranu - vzdálenější roh od vás.
Vložte šroubek M3x8 do spodního profilu rámu ze zadní strany.
Montáž zámků zdroje
Montáž zámků zdroje
Montáž zámků zdroje
Montáž zámků zdroje
Vezměte úchyt zdroje napájení (PSU-handle) s nasazeným zámkem zdroje (PSU-lock) a nasaďte jej na šroub M3x8 na vnitřní straně.
Podržte úchyt zdroje a současně utáhněte šroub M3x8. Šroub neutahujte příliš! Zámek zdroje se musí volně pohybovat.
Stejným způsobem postupujte i u zbývajících zámků zdroje napájení (PSU-locks). Dávejte pozor na jejich polohu zevnitř enclosure:
Na spodním rámu otočte zámky zdoje napájení (PSU-locks) do vodorovné polohy.
Na podpěře otočte zámky zdroje napájení do svislé polohy.
Nenechávejte úchyt zdroje napájení (PSU-handle) namontovanou na zámku zdroje. Sundejte jej, budete ho potřebovat v další kapitole.
Sestavení pantů: příprava dílů
Sestavení pantů: příprava dílů
Sestavení pantů: příprava dílů
Sestavení pantů: příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
Door-hinge (pant) (4x)
Enclosure hinge (závěs enclosure) (4x)
Kolík 3x20 (8x)
Matka M3n (16x)
Šroub M3x8 (8x)
Sestavení pantů
Sestavení pantů
Sestavení pantů
Sestavení pantů
Umístěte závěs skříně do závěsu dveří. Podívejte se na správnou orientaci obou dílů.
Pozorně si prohlédněte orientaci obou dílů. Jejich zpětná demontáž je nemožná.
Zasuňte kolík z obou stran závěsu.
Zatlačte oba kolíky až na doraz do závěsu a přitiskněte je k tvrdému povrchu (např. pracovnímu stolu). Konec kolíku musí být zarovnán s povrchem tištěného dílu.
Do každé sestavy závěsů vložte čtyři matice M3n.
Montáž pantů
Montáž pantů
Montáž pantů
Montáž pantů
Otočte enclosure přední stranou směrující k vám.
Najděte dva otvory v horní části levého podpěry.
Vložte dva šrouby M3x8 zevnitř.
Připevněte pant na šrouby a utáhněte je. Dbejte na správnou orientaci pantů.
Montáž pantů
Montáž pantů
Stejný postup opakujte pro zbývající tři panty.
Dbejte na správnou orientaci pantů.
Montáž zadního panelu
Montáž zadního panelu
Montáž zadního panelu
Montáž zadního panelu
Otočte box tak, aby zadní strana směřovala k vám.
Na obou stranách panelu jsou ochranné fólie. Obě je sloupněte.
S panelem zacházejte opatrně. Snadno se poškrábe.
Vložte zadní panel k enclosure a přichyťte jej zevnitř k zadnímu rámu. Všimněte si, jak je panel orientován. Pro lepší představu se orientujte dle výřezů.
Neotírejte panel pomocí papírových ubrousků. Použijte místo toho materiál z mikrovlákna.
Montáž zadního panelu
Montáž zadního panelu
Montáž zadního panelu
Montáž zadního panelu
Poblíž středu horního profilu zarovnejte otvor v zadním panelu a otvor v horním profilu. Vložte do otvoru nylonový nýt.
Otvory označené v obrázku "X" nepoužívejte!
Zadní panel k rámu připevněte zatlačením nylonových nýtů.
Stejně postupujte i u zbývajících 13 nylonových nýtů. Poznamenejte si, které otvory přesně použít.
Montáž bočního panelu (pravý): příprava dílů
Montáž bočního panelu (pravý): příprava dílů
Montáž bočního panelu (pravý): příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
Boční panel (1x)
Zatím neodstraňujte ochranné fólie z panelu!
V balení jsou dva identické boční panely. Nezáleží na tom, který z nich nyní vyberete.
Nylonový nýt (16x)
Montáž bočního panelu (pravý)
Montáž bočního panelu (pravý)
Montáž bočního panelu (pravý)
Montáž bočního panelu (pravý)
Na obou stranách panelu jsou ochranné fólie. Obě je sloupněte.
Připojte boční panel na pravou stranu zevnitř enclosure. Boční panel je symetrický, nezáleží na tom, kterou stranouho k rámu připevníte. Důležité je, aby byl výřez pro transportní držák nahoře.
Zajistěte to pomocí nylonových nýtů v horním profilu.
Otvory označené v obrázku "X" nepoužívejte!
Zajistěte boční panel pomocí zbylých 14 nylonových nýtů. Pečlivě si poznamenejte, které otvory používáte.
Neotírejte panel pomocí papírových ubrousků. Použijte místo toho materiál z mikrovlákna.
Montáž bočního panelu (levý)
Montáž bočního panelu (levý)
Montáž bočního panelu (levý)
Montáž bočního panelu (levý)
Na obou stranách panelu jsou ochranné fólie. Obě je sloupněte.
Připojte boční panel na levou stranu zevnitř enclosure. Boční panel je symetrický, nezáleží na tom, kterou stranouho k rámu připevníte. Důležité je, aby byl výřez pro transportní držák nahoře.
Zajistěte to pomocí nylonových nýtů v horním profilu.
Otvory označené v obrázku "X" nepoužívejte!
Zajistěte boční panel pomocí zbylých 14 nylonových nýtů. Pečlivě si poznamenejte, které otvory používáte.
Neotírejte panel pomocí papírových ubrousků. Použijte místo toho materiál z mikrovlákna.
Je čas na Haribo!
Je čas na Haribo!
Úspěšně jste složili základ enclosure. To zasluhuje odpovídající odměnu!
Snězte tři gumové medvídky z třetí řady. Ostatní nechte!
Skvělá práce!
Skvělá práce!
Dobrá práce! Úspěšně jste složili základ enclosure.
Porovnejte vámi složený díl s obrázkem.
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás