CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
  • 日本語
Přihlásit

7. Pojezd osy Y & Sestava vyhřívané podložky

Menu

7. Pojezd osy Y & Sestava vyhřívané podložky

7. Pojezd osy Y & Sestava vyhřívané podložky
Relevantní pro:
Poslední aktualizace a month ago
7. Pojezd osy Y & Sestava vyhřívané podložky
 Obtížnost
Střední
 Kroky
58
 Dostupné překlady
ENPLDEESITFRJA
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Pro tuto kapitolu si prosím připravte:
1,5mm inbusový klíč
2,0mm Inbusový klíč
2,5mm inbusový klíč
Torx klíč T8/10
Čelisťové kleště
Křížový šroubovák PH2
Univerzální klíč
Napojení kabelu vyhřívané podložky: příprava dílů
Napojení kabelu vyhřívané podložky: příprava dílů
Napojení kabelu vyhřívané podložky: příprava dílů
Pro následující krok si prosím připravte:
Vyhřívaná podložka MK52 24V (1x)
Kabel vyhřívané podložky červený (1x)
Kabel vyhřívané podložky - černý (1x)
Šroub M3x10 (2x)
Podložka M3w (2x)
Matka M3nN (2x)
Napojení kabelu vyhřívané podložky (1. část)
Napojení kabelu vyhřívané podložky (1. část)
Napojení kabelu vyhřívané podložky (1. část)
POZOR, JE DŮLEŽITÉ správně zapojit napájecí kabel. Než začnete se skládáním, podívejte se na piny. Pin vlevo s označením "GND" musí být připojen k ČERNÉMU DRÁTU
Vezměte oba kabely vyhřívané podložky. Všimněte si jak jsou kabely označeny. Pro následující kroky si připravte stranu kabelu bez štítku.
Napojení kabelu vyhřívané podložky (2. část)
Napojení kabelu vyhřívané podložky (2. část)
Napojení kabelu vyhřívané podložky (2. část)
Napojení kabelu vyhřívané podložky (2. část)
Umístěte černý vodič nad kolík se značkou "GND". Použijte konec kabelu, který není označen QR kódem. QR kód musí být na druhém konci.
Na kulatý konektor kabelu umístěte podložku M3w.
Prostrčte šroub M3x10 skrz všechny části.
Podržte šroub a opatrně otočte vyhřívanou podložku vzhůru nohama.
Umístěte samojistnou matku M3nN na šroub M3x10 a částečně ji utáhněte.
Nyní obraťte vyhřívanou podložku. S pomocí univerzálního klíče a inbusu šroubek dotáhněte. Pozice kabeláže se upraví v následujících krocích, zatím je tedy neutahujte příliš silně.
Napojení kabelu vyhřívané podložky (3. část)
Napojení kabelu vyhřívané podložky (3. část)
Tento krok opakujte pro zapojení druhého (Červeného / + / VCC) kabelu. Použijte konec kabelu, který není označen QR kódem. QR kód musí být na druhém konci.
Než budete pokračovat, prosím znovu zkontrolujte, že:
ČERNÝ drát musí být připojen k "GND"
ČERVENÝ drát musí být připojen k "VCC"
Krytka kabeláže (heatbed-cable-cover), která bude nasazena později vyžaduje, aby byly konektory mírně nakloněny k sobě. Opatrně na ně zatlačte, avšak nechte mezi nimi mezeru.
Nyní pevně utáhněte oba šroubky pomocí kleští a inbusového klíče. Ujistěte se, že se pozice koncovek kabelů při dotahování nezměnila.
Sestavení dílu heatbed-cable-cover (krytka heatbedu): nylonová struna
Sestavení dílu heatbed-cable-cover (krytka heatbedu): nylonová struna
Sestavení dílu heatbed-cable-cover (krytka heatbedu): nylonová struna
Sestavení dílu heatbed-cable-cover (krytka heatbedu): nylonová struna
Umístěte plastový díl heatbed-cable-cover-bottom tak, jak vidíte na obrázku. Prostrčte kabel termistoru vyhřívané podložky skrz spodní část dílu heatbed-cable-cover-bottom.
Zasuňte nylonovou strunu do otvoru v dílu heatbed-cable-cover-bottom. Ujistěte se, že struna na druhé straně příliš nevyčuhuje - její přesah by neměl být větší než 2mm.
Př vkládání nylonového filamentu dbejte na to, aby filament nepoškodil termistorové kabely pod tištěným dílem.
Orientujte zakřivení struny filamentu podle třetího obrázku.
Sestavení dílu heatbed-cable-cover-bottom (spodní krytka heatbedu)
Sestavení dílu heatbed-cable-cover-bottom (spodní krytka heatbedu)
Sestavení dílu heatbed-cable-cover-bottom (spodní krytka heatbedu)
Zasuňte spodní část krytu kabelu (cable-cover-bottom) pod konektory kabelu vyhřívané podložky (matice M3nN). Správnou orientaci vidíte na obrázku.
Zajistěte krytku šroubem M3x10 z vrchní strany. Šroubek pevně utáhněte.
Ujistěte se, že je nylonový filament stále ohnutý nahoru jako v předchozím kroku.
Sestavení dílu heatbed-cable-cover-top (vrchní krytka heatbedu)
Sestavení dílu heatbed-cable-cover-top (vrchní krytka heatbedu)
Sestavení dílu heatbed-cable-cover-top (vrchní krytka heatbedu)
Sestavení dílu heatbed-cable-cover-top (vrchní krytka heatbedu)
Konec kabelového svazku zabalte společně s nylonovým vláknem do opletu. Posuňte objímku co nejvíce směrem k výhřívané podložce.
Připevněte díl heatbed-cable-cover-top na spoj a zajistěte jej dvěma šrouby M3x10.
Na spodní straně nechte na kabelu termistoru volnost pro prostrčení jednoho prstu.
Ujistěte se, že mezi krytkami není velká mezera.
Y-carriage: příprava dílů
Y-carriage: příprava dílů
Y-carriage: příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
Ložisko LM8UU (3x)
Y-carriage (1x)
Úchyt ložiska (3x)
Gumová podložka ložiska 31x16x1 mm (3x)
Plastová podložka ložiska 31x16x0,5 mm (3x)
Šroub M3x8 (6x)
Mazání ložisek INFO
Mazání ložisek INFO
Pro zjištění, zda ložiska vyžadují mazání, se podívejte na obal:
Ložiska namazaná společností Prusa jsou dodávána v modrém sáčku. Pokud máte namazaná ložiska, přejděte na Montáž úchytů ložisek.

Pokud ložiska nebyla dodána v tomto specifickém balení, je třeba je namazat. Postupujte podle následujících kroků s pokyny pro správné mazání ložisek.
Mazání ložisek: příprava dílů
Mazání ložisek: příprava dílů
Mazání ložisek: příprava dílů
Mazání ložisek: příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
Aplikátor maziva Prusa (1x)
Mazivo Prusa lubricant (1x) pro ložiska LM8UU
Několik papírových utěrek k otření maziva a mastnoty z povrchu ložiska.
Každé ložisko musí být před montáží do tiskárny namazáno. Postupujte pečlivě podle těchto pokynů.
Mazání ložiska
Mazání ložiska
Mazání ložiska
Mazání ložiska
Použijte jakýkoliv kus látky k ochraně pracovní plochy před mazivem.
Ujistěte se, že je ložisko uvnitř čisté.
Setřete ochranný olej z ložiska papírovým ubrouskem.
Je nutné namazat všechny 4 řady kuliček uvnitř ložiska.
Otevřete mazivo a propíchněte otvor v tubě špičkou v uzávěru.
Našroubujte tubu do aplikátoru.
Opatrně nasuňte celé ložisko na aplikátor.
Mazání ložiska
Mazání ložiska
Mazání ložiska
Mazání ložiska
Otáčejte tubou a aplikátorem proti směru hodinových ručiček, dokud neucítíte mírný odpor. To znamená, že otvory v aplikátoru jsou zarovnány s řadami kuliček.
Jemně zmáčkněte tubu, aby se mazivo dostalo k řadám kuliček na ložisku.
Podívejte se na přední část ložiska. Jakmile aplikátor vytlačí lubrikant ven (okolo těsnění) přestaňte ho vytlačovat. Ložisko si při aplikaci lubrikantu přidržujte druhou rukou.
Mazivo musí být rovnoměrně rozloženo na všechny čtyři řady kuliček uvnitř ložiska. Nesmí se použít příliš mnoho ani příliš málo maziva. Podívejte se blíže na poslední obrázek.
Otřete přebytečný lubrikant z vnější části ložiska papírovým ubrouskem.
Tento postup použijte pro všechna tři ložiska.
Ložiska mohou po instalaci zanechat na hlazených tyčích přebytečné mazivo. Veškeré zbytky otřete papírovou utěrkou.
Sestavení úchytů ložisek
Sestavení úchytů ložisek
Prostrčte dva šrouby M3x8 skrz úchytu na ložisko.
Na šroubky nasaďte gumovou podložku ložiska.
Na šroubky nasaďte plastovou podložku ložiska.
Tento postup opakujte pro zbývající dva úchyty ložiska.
Na pořadí jednotlivých podložek záleží. Zkontrolujte si, že jsou správně na všech třech držácích ložiska.
Instalace ložiska na Y-carriage
Instalace ložiska na Y-carriage
Instalace ložiska na Y-carriage
Instalace ložiska na Y-carriage
Všimněte si tří výřezů pro ložiska v Y-carriage.
Začněte stranou s jedním výřezem. Přípevněte úchyt ložiska do výřezu.
Vložte ložisko do úchytu ložiska.
Zarovnání ložiska
Zarovnání ložiska
Zarovnání ložiska
Zarovnání ložiska
Správná orientace ložisek: Během umístění ložisek do pojezdu Y-carriage, se ujistěte, že jsou ložiska orientována jako na obrázku. Drážky (řady kuliček) musí být po stranách.
Vyrovnejte ložisko tak, aby bylo na středu v úchytu ložiska. Z každé strany úchytu musí být vidět přibližně stejný kus ložiska.
Udržujte pozici ložiska a mírně utáhněte oba šrouby. Jen lehce, abyste udrželi jeho pozici a orientaci. Šrouby utáhneme plně později.
Instalace ložisek na Y-carriage
Instalace ložisek na Y-carriage
Instalace ložisek na Y-carriage
Do zbývajících dvou výřezů připevněte dvě ložiskové příchytky a zasuňte do nich dvě ložiska.
Orientujte obě ložiska tak, aby obě řady ložiskových kuliček byly po stranách.
Orientace ložisek
Orientace ložisek
Orientace ložisek
Správné umístění ložisek je KLÍČOVÉ. Postupujte opatrně a ujistěte se, že jsou obě ložiska co neblíže středu Y-carriage (pojezd osy Y) a nedotýkají se výřezu ani na jedné straně
Na rozdíl od předchozího single-ložiska umístěte ložiska co nejblíže středu pojezdu Y-carriage. Pozor, ložiska se nesmí dotýkat okraje výřezu!
Nesprávná pozice: Ložiska se nesmí dotýkat ani překrývat okraje výřezu, jak je znázorněno ve spodní části prvního obrázku.
Zajistěte polohu ložiska a šrouby jemně dootáhněte pouze tak, aby držely na místě a ve správné orientaci. Šrouby se dotáhnou plně později, v dalším kroku.
Po upevnění úchytek překontrolujte správnou polohu ložisek, aby se nedotýkala okrajů výřezů.
Osa Y: držáky hlazených tyčí
Osa Y: držáky hlazených tyčí
Osa Y: držáky hlazených tyčí
Osa Y: držáky hlazených tyčí
Pro následující kroky si prosím připravte:
Y-rod-holder (4x)
Šroub M3x10 (12x)
Matka M3nS (12x)
Hlazené tyče 8x330 (2x)
Vložení hlazených tyčí do Y-carriage
Vložení hlazených tyčí do Y-carriage
Vložení hlazených tyčí do Y-carriage
Vložení hlazených tyčí do Y-carriage
Pomocí papírového ubrousku setřete z povrchu hlazených tyčí přepravní olej.
POZOR, PROSÍM POSTUPUJTE OPATRNĚ! Opatrně nasuňte tyče napřímo do ložisek. Netlačte velkou silou a tyče nenaklánějte!
V případě, že by došlo k vytlačení několik kuliček z pouzdra ložiska, spočítejte si kolik. Pokud by vypadla jedna či dvě, bude mechanismus fungovat. Pokud jich však bude chybět více, zvažte prosím objednání náhradního ložiska.
Utáhněte šrouby na každé ložiskové svorce.
Po finálním dotažení zkontrolujte, zdali se hladké tyče pohybují plynule. Pokud se hladká tyč pohybuje ztuha, povolte šrouby a kroky opakujte.
Po dotažení všech šroubů zajišťujících úchyty ložisek proveďte konečnou kontrolu správné polohy ložisek:
Strana se dvěma ložisky: ložisko musí být umístěno blíže ke středu Y-carriage. Nesmí se dotýkat ani přesahovat okraj výřezu.
Strana s jedním ložiskem: ložisko musí být uprostřed výřezu.
Příprava dílů Y-rod-holder
Příprava dílů Y-rod-holder
Příprava dílů Y-rod-holder
Příprava dílů Y-rod-holder
Vezměte jeden díl Y-rod-holder a vložte do něj dvě matky M3nS.
Ujistěte se, že jste matky zatlačili zcela dovnitř. Můžete k tomu použít kleště, ALE buďte opatrní, tištěný díl můžete poškodit.
Pokud matky nemůžete zatlačit, nepoužívejte nepřiměřenou sílu. Nejprve se ujistěte, že ve slotu na matku není překážka.
Vložte jednu matku M3nS ze strany Y-rod-holder.
Zkontrolujte správné zarovnání matky pomocí 2mm inbusového klíče.
Opakujte postup pro zbývající díly Y-rod-holder.
Montáž dílu Y-rod-holder
Montáž dílu Y-rod-holder
Montáž dílu Y-rod-holder
Nasuňte jeden z Y-rod-holderů na tyč. Zarovnejte přední povrch plastové části s čelní plochou tyče.
Zkontrolujte správnou polohu Y-rod-holder. Otvor pro šroub musí směřovat nahoru a směrem k prostředku dílu Y-carriage, viz obrázek.
Opakujte postup pro zbývající díly Y-rod-holder.
Nasazení Y-carriage
Nasazení Y-carriage
Nasazení Y-carriage
Nasazení Y-carriage
Vezměte Y-carriage (pojezd osy Y) včetně hlazených tyčí a vložte jej do rámu YZ. Dvojice ložisek musí být na levé straně , (viz obrázek, dva páry otvorů pro šrouby vlevo a jeden pár vpravo)
Umístěte jednotlivé držáky tyčí Y (Y-rod-holders) a zajistěte je pomocí šroubů M3x10 na přední desku (s delšími profily). Oba šrouby utáhněte stejně, ale ne úplně. Plně je utáhneme později.
Vložte šroub M3x10 do otvoru v každém držáku v přední části rámu a utáhněte je.
Druhý pár dílu Y-rod-holder (držák hladké tyče Y) zajistěte dvěma šrouby M3x10. Oba šrouby utáhněte stejně, ale ne úplně. Úplné dotažení provedeme později.
Vložte šroub M3x10 do otvoru v každém držáku v zadní části rámu a utáhněte jej.
V případě, že matice M3nS budou stále vypadávat, prosím, otočte rám vzhůru nohama. Utáhněte tištěné části a pak rám vraťte do původní polohy.
Zarovnání hlazených tyčí
Zarovnání hlazených tyčí
Zarovnání hlazených tyčí
Zarovnání hlazených tyčí
POZOR: správné zarovnání hlazených tyčí je naprosto zásadní pro tichý chod a snížení tření.
Posuňte několikrát s Y-carriage (pojezd osy Y) tam a zpět přes celou délku osy Y, zarovnáte tím hlazené tyče.
Poté posuňte Y-carriage k přední desce a utáhněte všechny šrouby na dílech Y-holders.
Posuňte Y-carriage k zadní desce a utáhněte všechny šrouby na dílech Y-holders.
Sestavení řemenu osy Y: příprava dílů
Sestavení řemenu osy Y: příprava dílů
Sestavení řemenu osy Y: příprava dílů
Sestavení řemenu osy Y: příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
Tištěné díly nejsou stejné, podívejte se blíže a obě části mezi sebou porovnejte.
Y-belt-tensioner (1x) s oválným otvorem
Y-belt-holder (1x) s šestihranným otvorem 
Šroub M3x40 (1x)
Šroub M3x10 (4x)
Matka M3nN (1x)
Řemenička GT2-20 (1x)
Kolík H8 2.9x20 (1x)
Řemen osy Y (1x)
Nasazení dílu Y-belt-holder
Nasazení dílu Y-belt-holder
Nasazení dílu Y-belt-holder
Vložte matku M3nN až na doraz do dílu Y-belt-holder.
Použijte techniku vtahování matky pomocí šroubku. Na hrot šroubu M3x40 nasaďte matici M3nN (stačí pár otáček). Šroubek nedotahujte. Zatáhněte matici až na doraz do držáku Y řemene. Šroub M3x40 nezapoměňte z dílu vyjmout a uschovat jej pro pozdější použití.
Nasazení řemenu osy Y
Nasazení řemenu osy Y
Nasazení řemenu osy Y
Nasazení řemenu osy Y
Nakloňte tiskárnu na pravou stranu (tu se zdrojem napájení), abyste získali přístup ke spodní části.
Zatlačte kolík do řemeničky a vycentrujte jej.
Vezměte jeden z konců Y řemene a zasuňte jej do držáku řemene Y-belt-holder. Soustřeďte se na orientaci řemene (zubů).
Zajistěte jej vložením a utažením šroubu M3x10.
Připevnění dílu Y-belt-holder
Připevnění dílu Y-belt-holder
Připevnění dílu Y-belt-holder
Připevnění dílu Y-belt-holder
Pomocí šroubu M3x10 upevněte díl Y-belt-holder k dílu Y-carriage. Použijte levý (zadní) otvor ve prostřední části.
TIP: předšroubujte si šroub do dílu Y-belt-holder předtím, než ho upevníte k Y-carriage.
Řemen osy Y veďte kolem řemenice motoru osy Y. Dbejte na to, aby byl řemen uvnitř rámu, nikoli pod ním!
Vezměte volný konec řemene osy Y, proveďte jej od řemeničky a zatlačte do výřezu v dílů Y-belt-tensioner.
Zajistěte jej šroubem M3x10.
Sestavení napínáku řemenu osy Y
Sestavení napínáku řemenu osy Y
Sestavení napínáku řemenu osy Y
Vezměte volný konec řemene a veďte jej kolem řemenice GT2-20.
Vložte řemen s řemeničkou do držáku Y-belt-idler na zadní straně čela rámu.
Zatlačte řemeničku na doraz do tištěného dílu a lehce zatáhněte za řemen - řemenička se tím zacvakne.
Připevnění napínáku řemenu osy Y
Připevnění napínáku řemenu osy Y
Připevnění napínáku řemenu osy Y
Připevnění napínáku řemenu osy Y
Vložte šroubek M3x10 do dílu Y-belt-tensioner a zkontrolujte, že při dotahování řemene dosahuje k otvoru se závitem v dílu Y-carriage.
Pokud šroub nedosáhne do otvoru, je nutné vyjmout držák řemene Y (již namontovaný) a uravit polohu řemene o jeden zub v obou tištěných dílech - jeden zub v každém tištěném dílu bude prázdný.
Nasaďte díl Y-belt-tensioner k pravému otvoru na dílu Y-carriage a upevněte jej šroubkem M3x10. Šroubek nijak zvlášť nedotahujte. Správná pozice dílů se ještě v následujících krocích upraví.
Vložte M3x40 šroubek do plastového dílu Y-belt-tensioner (utahovák řemenu osy Y) a dotáhněte ho tak aby se zachytil za matku na opačné straně.
Napnutí řemene osy Y
Napnutí řemene osy Y
Napnutí řemene osy Y
Napnutí řemene osy Y
Posuňte díl Y-carriage zcela dozadu. Prstem levé ruky zatlačte pás dolů. Stačí použít střední sílu, aby se pás stlačil, dokud se obě části nedotknou. Nesnažte se pás příliš napínat, protože byste mohli tiskárnu poškodit.
Napnutí řemene můžete upravit povolením/dotažením dlouhého šroubu M3x40 na spodní straně pojezdu osy Y.
Utažením šroubku díly přiblížíte k sobě a tím zvýšíte napětí v řemenech.
Povolením šroubu se plastové díly oddálí od sebe
a tím se sníží celkové napnutí.
Jakmile je řemen správně dotažen, na spodu utáhněte šroubek M3x10 pro zajištění plastového dílu Y-belt-tensioner.
Kontrola napnutí řemenů
Kontrola napnutí řemenů
Tento krok je doporučený, ale nepovinný. Pokud nemáte telefon k dispozici, pokračujte dalším krokem. Tuto kontrolu můžete provést později.
Pro kontrolu nebo menší úpravy napnutí řemene na osách X a Y navštivte prusa.io/belt-tuner a otevřete webovou stránku v mobilním zařízení. Nebo pomocí telefonu naskenujte QR kód na obrázku.
Podívejte se na instruktážní video prusa.io/belt-tuner-video a v případě potřeby dolaďte napnutí řemenu osy Y.
Aplikace pro správné napnutí řemene byla testována na různých zařízeních a měla by tedy fungovat u všech běžných výrobců telefonů. V některých výjimečných případech však nemusí fungovat dle očekávání. V tomto případě prosím uveďte svou značku a model v komentářích pod tímto krokem.
Zarovnání řemene osy Y
Zarovnání řemene osy Y
Ujistěte se, že horní i spodní část řemenu jsou rovnoběžné (přímo nad sebou).
Pokud tomu tak není, upravte pozici řemenu. Povolte oba šroubky na řemeničce a lehce s ní posunujte, dokud nedosáhnete ideální pozice řemenu.
Dotáhněte oba červíky na řemeničce (pulley).
Instalace dilatační podložky
Instalace dilatační podložky
Instalace dilatační podložky
Instalace dilatační podložky
Instalace dilatačních podložek musí být provedena pečlivě. Následující kroky jsou kritické pro správnou funkci tiskárny. Pečlivě si přečtěte pokyny:
Nasuňte dilatační podložku ze strany, na které se nachází šroubek M3x6r.
Ujistěte se, že jsou dilatační podložky správně orientovány. Je zde výřez přibližně stejného tvaru jako dilatační podložka. Podložka do výřezu musí zapadnout. Viz druhý obrázek.
Zajistěte polohu a orientaci a utáhněte M3x6r šroubek pomocí 2 mm inbusového kliče.
Stejně pokračujte i pro zbytek dilatačních podložek.
Uchycení vyhřívané podložky
Uchycení vyhřívané podložky
Uchycení vyhřívané podložky
Uchycení vyhřívané podložky
Položte podložku na díl Y-carriage a zarovnejte ji s otvorem uprostřed.
Nasaďte vyhřívanou podložku na pojezd osy Y a zajistěte jí pomocí šroubu M3x14bT. Šroub zatím nedotahujte úplně.
Vložte šroubky M3x4bT do zbývajících otvorů. Zatím neutahujte šroubky úplně.
Utažení vyhřívané podložky
Utažení vyhřívané podložky
Až budete mít osazené všechny šrouby, utáhněte je v následujícím pořadí:
Středový šroub
První čtyři šrouby (na stranách)
Poslední čtyři šrouby (v rozích)
Šrouby utáhněte pevně, ale opatrně.
Vedení kabelů vyhřívané podložky
Vedení kabelů vyhřívané podložky
Vedení kabelů vyhřívané podložky
Vedení kabelů vyhřívané podložky
Prostrčte kabely vyhřívané podložky a termistoru skrz čtvercový otvor na zadní straně boxu xBuddy.
Vlákno prostrčte kruhovým otvorem přímo pod čtvercovým otvorem.
Umístěte černý kabel vyhřívané podložky na levou svorku a utáhněte pojistný šroub.
Umístěte červený kabel vyhřívané podložky na pravou svorku a utáhněte šroub svorkovnice.
Připojte kabel termistoru vyhřívané podložky k desce xBuddy.
Zkontrolujte zapojení elektroniky!
Zkontrolujte zapojení elektroniky!
Zkontrolujte zapojení elektroniky!
Zkontrolujte zapojení elektroniky!
Zkontrolujte zapojení elektroniky podle obrázku.
Před zakrytím elektroniky zkontrolujte a porovnejte zapojení.
Porovnejte vzhled kabeláže s třetím obrázkem.
Ujistěte se, že jsou všechny konektory zcela zasunuty a kabely zdroje správně utažené. V opačném případě může dojít k poškození tiskárny!
Instalace ESP modulu
Instalace ESP modulu
Instalace ESP modulu
Při manipulaci a připojování ESP modulu buďte velmi opatrní, aby nedošlo k ohnutí a poškození kolíků.
Uchopte desku ESP Wi-Fi modulu za její hrany a zapojte její piny do slotu dílu xBuddyBox. Ujistěte se, že je modul správně orientován. Viz druhý obrázek.
Zakryjte modul ESP krytem WiFi-cover.
Zajistěte jej šroubem M3x6.
Zakrytí krabičky xBuddy: spodní kryt
Zakrytí krabičky xBuddy: spodní kryt
Zakrytí krabičky xBuddy: spodní kryt
Zakrytí krabičky xBuddy: spodní kryt
Prostrčte dva šrouby M3x10 skrz díl el-box-cover.
Připevněte kryt ke krabičce xBuddy (xBuddy Box). V krabičce jsou dva otvory se závitem. Ujistěte se, že šroubům ani krytu nepřekáží žádné kabely.
Připevněte díl el-box-cover k dílu boxu na desku xBuddy utažením obou M3x10 šroubků.