CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
Přihlásit

IPA pigment filter

IPA pigment filter

IPA pigment filter
Relevantní pro:
Poslední aktualizace a year ago
IPA pigment filter
 Obtížnost
Velmi nízká
 Kroky
8
 Dostupné překlady
ENPLDEESITFR
Úvod
Úvod
Filtr můžete použít pro CW1 /CW1S.
Filtr lze zakoupit na https://www.prusa3d.com.
Modely lze stáhnout zde. Modely jsou určeny pro SLA i FDM tisk.
Nový firmware 3.3.0 na CW1 / CW1S obsahuje režim pro IPA filtr.
Buďte opatrní, větší tlak může filtr poškodit nebo roztrhnout.
Pigmentový filtr IPA, příprava dílů
Pigmentový filtr IPA, příprava dílů
Pigmentový filtr IPA, příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
Pigmentový filtr IPA (1x)
Filter holder bottom (dno držáku filtru) (1x)
Filter holder bottom (horní část držáku filtru) (1x)
Montáž držáku filtru
Montáž držáku filtru
Montáž držáku filtru
Montáž držáku filtru
Filtr sestavte ještě před montáží na CW, jinak můžete filtr poškodit, pokud budete po instalaci filtru dokončovat horní a spodní tištěné díly.
Díly mají tištěné zajišťovací prvky.
Vložte horní část držáku filtru do spodní tištěné části držáku filtru, tak jako je popsáno na obrázku. Pojistné díly musí být vloženy správně.
Otočte díl filter holder top doleva, abyste zajistili oba díly.
Příprava filtru
Příprava filtru
Příprava filtru
Příprava filtru
Buďte opatrní, větší tlak může filtr poškodit nebo roztrhnout.
Opatrně vezměte poslední přeložený list a vložte jej do levého slepeného listu.
Jemně zatlačte na přeložený list, aby byl zajištěn uvnitř slepeného listu.
Filtr je připraven.
Kompletace
Kompletace
Kompletace
Kompletace
Buďte opatrní, větší tlak může filtr poškodit nebo roztrhnout.
Do připraveného filtru vložte 3-4 prsty.
Prsty opatrně otevřete filtr, jako je popsáno na obrázku.
Každá čepel tištěného dílu má vlastní filtrační list.
Za pomoci prstů otevřete každý list filtru a vložte potištěnou část do filtru ve směru hodinových ručiček.
Zajištění filtru
Zajištění filtru
Zajištění filtru
Zajištění filtru
Tištěný díl má po obvodu 3 zámky.
Buďte opatrní, větší tlak může filtr poškodit nebo roztrhnout.
Jemně zatlačte filtr směrem k tištěnému dílu a zajistěte polohu 3 zámky po obvodu.
Filtr je připraven a zajištěn.
Vložení do CW
Vložení do CW
Vložení do CW
Vložení do CW
Použijte rukavice. Díly CW1 / CW1S mohou být mokré od IPA.
Pro tento krok si prosím připravte tyto věci:
CW1 / CW1S Víko nerezové nádrže
Sestavený pigmentový filtr IPA
Na víku nádržky stiskněte plastové tlačítko a vytlačte jej z opačné strany.
Po vysunutí ovládacího tlačítka nasaďte sestavu IPA filtru na držák ze spodní strany.
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás