CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
Přihlásit

Jak vyměnit optický senzor (SL1)

Jak vyměnit optický senzor (SL1)

Jak vyměnit optický senzor (SL1)
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 3 years ago
Jak vyměnit optický senzor (SL1)
 Obtížnost
Střední
 Kroky
27
 Dostupné překlady
ENPLDEESITFR
Úvod
Úvod
Tento návod se zabývá výměnou optického senzoru na tiskárně Original Prusa SL1.
Všechny potřebné díly jsou k dispozici na našem eshopu shop.prusa3d.com
Pro přístup do sekce náhradních dílů musíte být přihlášeni.
UPOZORNĚNÍ: Toto zařízení využívá UV světlo, které může poškodit váš zrak nebo pokožku. Nezapínejte zařízení, dokud není zcela smontováno a dokud nejsou nainstalovány všechny kryty!!!
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
2,0mm inbusový klíč
2,5mm inbusový klíč (doporučujeme kulatý konec)
3,0mm inbusový klíč (doporučujeme kulatý konec)
Miska nebo krabička na šroubky
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Než začnete, ujistěte se, že:
tiskárna je odpojena
Vanička je vyjmutá
tisková platforma je vyjmuta
použijte ESD rukavice (doporučeno)
ESD rukavice jsou antistatické (zabraňují poškození elektroniky).
Odstranění krytu
Odstranění krytu
Odstranění krytu
Odstranění krytu
S těmito šrouby postupujte opatrně, nejlépe použijte inbusový klíč s rovnými ostrými hranami, hrozí nebezpečí stržení hlavy šroubu.
Otočte levou stranu tiskárny směrem k sobě.
Najděte, povolte a vyndejte čtyři šrouby.
Otočte tiskárnu na druhou stranu (180 °) a znovu uvolněte čtyři šrouby.
O pár centimetrů kryt vysuňte.
Jsou dva designy USB a tlačítka napájení.
NOVÝ DESIGN: USB a tlačítko napájení mají stejný konektor. Odpojte kabel a úplně odstraňte kryt.
STARÝ DESIGN: USB a tlačítko napájení jsou oddělené. Odpojte kabel tlačítka napájení od prodlužovačky a úplně odstraňte kryt.
Montáž nového vs. starého optického senzoru
Montáž nového vs. starého optického senzoru
Montáž nového vs. starého optického senzoru
Montáž nového vs. starého optického senzoru
Existují dvě verze montáže optického senzoru. Zjistěte si, kterou verzi máte a postupujte dle příslušných kroků:
NOVÁ VERZE: Optický senzor + optical sensor gate přimontované pomocí dvou šroubů k držáku motoru náklonu. Přejděte na Odstranění dotykové obrazovky(nová verze).
STARÁ VERZE: Optický senzor + optical gate (bez šroubů) nalepené na sestavě motoru náklonu. Přejděte na Odstranění dotykové obrazovky (stará verze).
Pro STAROU VERZI budete potřebovat nářadí navíc. Prosím připravte si:
Kleště
Klíč 5,5 mm
Odstranění dotykové obrazovky (nová verze)
Odstranění dotykové obrazovky (nová verze)
Odstranění dotykové obrazovky (nová verze)
Odstranění dotykové obrazovky (nová verze)
Úplně otevřete víko.
Podívejte se zespodu a najděte šroub na pravé straně rámu dotykové obrazovky. Povolte ho.
Mírně povolte šroub na levé straně rámu. Nevyndavejte ho.
Odstranění optického senzoru (nová verze)
Odstranění optického senzoru (nová verze)
Odstranění optického senzoru (nová verze)
Opatrně otočte dotykovou obrazovku úplně doleva
Pokud nemůžete obrazovku snadno otočit, povolte ještě trochu levý šroub.
Odpojte kabel optického senzoru.
Povolte dva šrouby M3x5 na bráně optického senzoru.
Odstraňte optical sensor gate s optickým senzorem ze sestavy motoru náklonu.
Instalace nového optického senzoru (nová verze)
Instalace nového optického senzoru (nová verze)
Instalace nového optického senzoru (nová verze)
Instalace nového optického senzoru (nová verze)
Pro následujících kroky je nutné ojnici posunout (otočit) nahoru. Ujistěte se, že horní povrch náklonu s displejem lícuje s rámem tiskárny.
Položte nový optický senzor na držák náklonu motoru.
Zajistěte optický senzor dvěma šrouby M3x5. Zatím šrouby jen mírně utáhněte. Nejprve musíme senzor vyrovnat.
Připojte kabel k senzoru, ujistěte se, že nepoužíváte stranu se žlutou značkou. Při zasouvání konektoru na kolíčky senzoru musí být konektor mírně nakloněný. Viz obrázek.
Zarovnání optického senzoru (nová verze)
Zarovnání optického senzoru (nová verze)
Ojnici zatlačte dolů, aby se zářez na tyči dostal k optickému senzoru.
Vyrovnejte optický senzor podle ocelového zářezu ojnice. Musí být mezi podpěrami, nejlépe uprostřed.
Podržte senzor a utáhněte šrouby.
Překontrolujte celý sklápěcí mechanismus tak, aby byly dodrženy výše uvedené pokyny a případně upravte jakoukoli jeho část!
Montáž dotykové obrazovky (nová verze)
Montáž dotykové obrazovky (nová verze)
Montáž dotykové obrazovky (nová verze)
Montáž dotykové obrazovky (nová verze)
Opatrně otočte dotykovou obrazovku zpět do výchozí pozice.
Vložte šroub M4x10 zpět do otvoru na pravé straně rámu dotykové obrazovky a šroub utáhněte.
Utáhněte šroub na levé straně rámu.
Nyní přeskočte na sestavení krytu
Odstranění dotykové obrazovky (stará verze)
Odstranění dotykové obrazovky (stará verze)
Odstranění dotykové obrazovky (stará verze)
Odstranění dotykové obrazovky (stará verze)
Úplně otevřete víko.
Podívejte se zespodu a najděte šroub na pravé straně rámu dotykové obrazovky. Povolte ho.
Mírně povolte šroub na levé straně rámu. Nevyndavejte ho.
Odstranění optického senzoru (stará verze)
Odstranění optického senzoru (stará verze)
Odstranění optického senzoru (stará verze)
Opatrně otočte dotykovou obrazovku úplně doleva
Pokud nemůžete obrazovku snadno otočit, povolte ještě trochu levý šroub.
Odřízněte stahovací pásku, která zajišťuje USB, napájecí, optické kabely a kabely dotykové obrazovky.
Odpojte kabel optického senzoru.
Povolte dva šrouby M3x5 na bráně optického senzoru.
Odstraňte optical sensor gate s optickým senzorem ze sestavy motoru náklonu.
Odpojení kabelu optického senzoru (starý design)
Odpojení kabelu optického senzoru (starý design)
Odpojení kabelu optického senzoru (starý design)
Odpojení kabelu optického senzoru (starý design)
Odpojte kabel optického senzoru (označený "O") od elektroniky.
Některé starší jednotky možná nemají žluté označení kabelu.
Odřízněte stahovací pásku z kabelů USB& napájecího, optického senzoru a dotykové obrazovky.
Odstranění optického senzoru (stará verze)
Odstranění optického senzoru (stará verze)
Odstranění optického senzoru (stará verze)
Odstranění optického senzoru (stará verze)
Povolte stavěcí šroub v ojnici. Nevyndavejte ho!
Povolte oba šrouby na držáku motoru náklonu.
Mírně vyklopte ojnici z tiskárny.
Vytáhněte motor náklonu z ojnice.
Demontáž sestavy motoru náklonu (stará verze)
Demontáž sestavy motoru náklonu (stará verze)
Demontáž sestavy motoru náklonu (stará verze)
Položte motor náklonu před tiskárnu, ujistěte se, že kabel motoru není skřípnutý.
Povolte čtyři šrouby na držáku motoru náklonu.
Odstraňte z motoru náklonu držák motoru náklonu (tilt-motor-holder)
Pomocí 5,5mm klíče a 2,0mm inbusového klíče uvolněte namontovaný šroub s ojnicí ze sestavy náklonu.
Vyndejte z tiskárny ojnici.
Příprava dílů pro optický senzor (stará verze)
Příprava dílů pro optický senzor (stará verze)
Příprava dílů pro optický senzor (stará verze)
Příprava dílů pro optický senzor (stará verze)
Pro následující kroky si prosím připravte:
Nová ojnice (1x)
Nový kabel optického senzoru (1x)
Nový optický IR-senzor (1x)
Konektory kabelu optického senzoru se liší v zapojení! Ujistěte se, že postupujete podle pokynů a připojíte jej správně! Strana označená červenou šipkou musí být připojena k optickému senzoru.
Seznam pokračuje v dalším kroku...
Montáž nové ojnice (stará verze)
Montáž nové ojnice (stará verze)
Montáž nové ojnice (stará verze)
Montáž nové ojnice (stará verze)
Zasuňte namontovaný šroub skrz držák náklonu (tilt-holder).
Umístěte podložku M3w na šroub spolu s nylokovou maticí M3nN a matici opatrně utáhněte, aby byl zajištěn přímý kontakt mezi oběma částmi. Doporučuje se použít 5,5mm klíč k uchycení matice a inbusový klíč z druhé strany.
Montáž motoru náklonu (stará verze)
Montáž motoru náklonu (stará verze)
Montáž motoru náklonu (stará verze)
Montáž motoru náklonu (stará verze)
Položte držáku motoru náklonu na motor náklonu a zajistěte ho čtyřmi šrouby M3x10. Správnou orientaci najdete na obrázku. Jako vodítko použijte kabel motoru.
 
Zkontrolujte upevňovací body držáku motoru náklonu, které budou použity pro optický senzor.
Umístěte optický senzor na držák a zajistěte jej pomocí dvou šroubů M3x5. Šrouby neutahujte, musíme nejprve upravit polohu senzoru.
Montáž motoru náklonu (stará verze)
Montáž motoru náklonu (stará verze)
Montáž motoru náklonu (stará verze)
Montáž motoru náklonu (stará verze)
Otočte plochou část hřídele proti stavěcímu šroubu v ojnici, jak vidíte na obrázku.
Nasuňte hřídel motoru náklonu na ojnici.
Položte sestavu motoru náklonu do drážky ve spodní desce. Ujistěte se, že držák náklonu motoru je zarovnaný s drážkou.
Zajistěte držák motoru náklonu dvěma šrouby M4x8.
DŮLEŽITÉ: Zarovnejte ojnici s výstupkem na držáku. Oba povrchy by měly být v jedné rovině. Tím bude zajištěno, že tyč bude svislá.
Utáhněte stavěcí šroub v ojnici.
Zarovnání optického senzoru (stará verze)
Zarovnání optického senzoru (stará verze)
Zarovnání optického senzoru (stará verze)
Připojte kabel k senzoru, ujistěte se, že nepoužíváte stranu se žlutou značkou. Při zasouvání konektoru na kolíčky senzoru musí být konektor mírně nakloněný.
Ujistěte se, že konektor je úplně zasunutý.
Ojnici zatlačte dolů, aby se zářez na tyči dostal k optickému senzoru.
Vyrovnejte optický senzor podle ocelového zářezu ojnice. Musí být mezi podpěrami, nejlépe uprostřed.
Podržte senzor a utáhněte šrouby.
Překontrolujte celý sklápěcí mechanismus tak, aby byly dodrženy výše uvedené pokyny a případně upravte pozici senzoru!
Montáž dotykové obrazovky (stará verze)
Montáž dotykové obrazovky (stará verze)
Montáž dotykové obrazovky (stará verze)
Montáž dotykové obrazovky (stará verze)
Opatrně otočte dotykovou obrazovku zpět do výchozí pozice.
Vložte šroub M4x10 zpět do otvoru na pravé straně rámu dotykové obrazovky a šroub utáhněte.
Utáhněte šroub na levé straně rámu.
Sestavení krytu
Sestavení krytu
Sestavení krytu
Sestavení krytu
Stáhněte k sobě kabely USB, nápájecí, optické a dotykové obrazovky. (pouze stará verze)
Zasuňte kryt do poloviny k tiskárně a zastavte, musíte nejprve připojit přední USB a tlačítko napájení.
NOVÝ DESIGN: Podívejte se shora na přední kryt a připojte USB a napájecí kabel. Ujistěte se, že bezpečnostní kolíček „zacvakl“.
STARÝ DESIGN: Připojte tlačítko napájecího kabelu k prodlužovacímu kabelu. Ujistěte se, že bezpečnostní kolíček "cvakne".
Sestavení krytu
Sestavení krytu
Sestavení krytu
Zasuňte kryt na tiskárnu a zajistěte jej na jedné straně pomocí dvou zápustných šroubů M3x5b. Neutahujte je pevně a přesuňte se na druhou stranu, kde postup opakujte.
Jakmile je kryt zarovnán a částečně zajištěn, přidejte zbývající šrouby a všechny je utáhněte.
Otočte tiskárnu (o 180 °) a použijte stejný postup.
Hotovo!
Hotovo!
Hotovo!
Nyní si prosím přečtěte Přírůčku 3D tisku a následujte instrukce pro kalibraci tiskárny. Poslední verze je vždy dostupná na prusa3d.com/3dhandbookSL1
Skvělá práce! Máte vyměněný optický senzor.
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás