CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
  • 日本語
Přihlásit

Jak vyměnit tiskový ventilátor (MK3S/MK3S+)

Jak vyměnit tiskový ventilátor (MK3S/MK3S+)

Jak vyměnit tiskový ventilátor (MK3S/MK3S+)
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 3 years ago
Jak vyměnit tiskový ventilátor (MK3S/MK3S+)
 Obtížnost
Střední
 Kroky
16
 Dostupné překlady
ENPLDEJAESITFR
Úvod
Úvod
Tento návod se zabývá výměnou tiskového ventilátoru na tiskárně Original Prusa i3 MK3SaMK3S+.
Některé díly se mohou lehce lišit. Na proces to však nemá vliv.
Všechny potřebné díly jsou dostupné v našem e-shopu shop.prusa3d.com
Pro přístup do sekce náhradních dílů musíte být přihlášeni.
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Tiskárnu vypněte a odpojte!
Než budete pokračovat dále, doporučuje se ochránit vyhřívanou podložku.
Sundejte pružný tiskový plát.
Použijte jakoukoliv tkaninu nebo kus látky, která je dost velká na to, aby zakryla celou vyhřívanou podložku. Zajištíte tím ochranu podložky před poškozením či poškrábáním povrchu během demontáže.
Odpojení tiskového ventilátoru
Odpojení tiskového ventilátoru
Odpojení tiskového ventilátoru
Otevřete Einsy case a ze svazku kabelů odřízněte dvě stahovací pásky. Vyvarujte se říznutí do kabelů!
Povolte dva šroubky na cabel clipu a odstraňte clip.
Odpojte kabel tiskového ventilátoru od desky EINSY.
Odstranění dílu x-carriage-back
Odstranění dílu x-carriage-back
Odstranění dílu x-carriage-back
Odstranění dílu x-carriage-back
Uřízněte stahovací pásky z cable-holderu a odstraňte je.
Z kabelového svazku sundejte textilní rukáv.
Uvolněte čtyři šroubky na dílu x-carriage-back.
Kabel tiskového ventilátoru protlačte skrze otvor v x-carriage-back.
Odstranění tiskového ventilátoru
Odstranění tiskového ventilátoru
Odstranění tiskového ventilátoru
Odpojte kabel P.I.N.D.A./SuperPINDA (černý) a kabel tiskového ventilátoru (žluto-červeno-černý) z drážky na extruderu.
Uvolněte dva šroubky na tiskovém ventilátoru.
Vyjměte tiskový ventilátor z extruderu.
Montáž nového tiskového ventilátoru
Montáž nového tiskového ventilátoru
Umístěte tiskový ventilátor do extruderu.
Nejprve zasuňte tiskový ventilátor do dílu Fan-shroud a zkontrolujte, že správně zapadl do dílu.
Následně přišroubujte ventilátor jedním šroubem M3x20. Šroub dotahujte opatrně a s citem, jinak můžete ventilátor poškodit.
Vložte zbývající šroubek M3x20 a opatrně ho dotáhněte. Jinak můžete ventilátor poškodit.
Vedení kabelů za extruderem
Vedení kabelů za extruderem
Vedení kabelů za extruderem
Vedení kabelů za extruderem
Veďte kabel tiskového ventilátoru za senzorem P.I.N.D.A./SuperPINDA zpět ke svazku kabelů.
Umístěte kabely na straně senzoru P.I.N.D.A./SuperPINDA, veďte je nad spodní hladkou tyčí, poté je zatlačte zpět do drážky.
Kabel tiskového ventilátoru protlačte skrze otvor v x-carriage-back.
Utažení textilního rukávu
Utažení textilního rukávu
Utažení textilního rukávu
Utažení textilního rukávu
Otevřete jeden z konců textilního rukávu a nasaďte jej na svazek kabelů vedoucích z extruderu.
Kabely z hotendu prozatím ponechte stranou.
Délka zabalené části by měla být o kousek delší než držák kabelu (cable-holder), cca 5 cm stačí.
Jemně zakruťte rukávem, abyste zmenšili jeho průměr okolo kabelů, šev rukávu směřujte dolů a poté jej zasuňte směrem k extruderu.
Vezměte 3 stahovací pásky a prostrčte je skrze spodní řadu děr na držáku (cable-holder).
Zakruťte mírně prsty s rukávem (aniž byste zkroutili kabely uvnitř) a utáhněte stahovací pásky.
DŮLEŽITÉ: Ustřihněte přesahující část stahovacích pásek pomocí kleští a to co nejblíže hlavičkám. Všimněte si správné polohy jednotlivých hlaviček (lehce mimo střed nalevo).
Vedení kabelů hotendu
Vedení kabelů hotendu
Vedení kabelů hotendu
Vedení kabelů hotendu
Prostrčte dvě stahovací pásky skrz horní sloty na dílu cable-holder.
POZOR! Před utažením stahovacích pásek přidejte kabely z hotendu. Použijte drážku v tištěném dílu pro uspořádání kabeláže.
Jakmile přidáte kabely, utáhněte pásky a ustřihněte přesahující části.
Otevřete textilní rukáv a vložte kabely z hotendu.
Porovnejte vzhled kabeláže s posledním obrázkem.
Uspořádání stahovacích pásek bylo otestováno na dvojitém držáku cívek (je dodán v kitu a bude nasazen později). Pokud plánujete použít na rámu jiný typ držáku, ujistěte se, že do něj stahovací pásky nenarazí, což by mohlo způsobit chybu při tisku.
Vedení textilního rukávu
Vedení textilního rukávu
Vedení textilního rukávu
Vedení textilního rukávu
Veďte textilní rukáv po svazku kabelů vedoucích od extruderu k Einsy base.
Nasuňte oplet do držáku alespoň na 3/4 jeho výšky.
Znovu se ujistěte, že nylonový filament netlačí na kabeláž motorů a bude-li třeba, povolte částečně textilní oplet a zatlačte filament nahoru.
Použijte díl Extruder-cable-clip a dva šrouby M3x10 pro uchycení svazku kabeláže.
Vedení kabeláže
Vedení kabeláže
Uspořádejte všechny kabely v Einsy base tak, jak vidíte na obrázku.
Zajistěte svazek kabelů pomocí dvou stahovacích pásek.
Hotovo!
Hotovo!
Hotovo!
Hotovo!
Dobrá práce! Práve jste u své tiskárny vyměnili tiskový ventilátor.
K ujištění, že vše funguje tak, jak má a že všechny kabely jsou správně připojeny, zapněte tiskárnu a zapněte Selftest v kalibračním menu.
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás