CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
Přihlásit

Jak vyměnit xLCD (MK4/MK3.9/MK3.5)

Jak vyměnit xLCD (MK4/MK3.9/MK3.5)

Jak vyměnit xLCD (MK4/MK3.9/MK3.5)
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 2 months ago
Jak vyměnit xLCD (MK4/MK3.9/MK3.5)
 Obtížnost
Střední
 Kroky
18
 Dostupné překlady
ENPLDEESITFR
Úvod
Úvod
Tento návod se zabývá výměnou xLCD na vaší tiskárně Original Prusa MK4, MK3.9 nebo MK3.5.
Všechny potřebné díly jsou dostupné na našem e-shopu prusa3d.com.
Pro přístup do sekce náhradních dílů musíte být přihlášeni.
Pokud používáte tiskárnu MK4 , je zásadní určit, jakou verzi xLCD vaše tiskárna má, než začnete. Další podrobnosti naleznete v dalším kroku.
MK4: verze xLCD (část 1)
MK4: verze xLCD (část 1)
MK4: verze xLCD (část 1)
Tento krok platí pouze pro majitele tiskárny MK4. Pokud používáte tiskárnu MK3.5 nebo MK3.9 přejděte k dalšímu kroku.
Verzi xLCD lze snadno rozpoznat podle umístění zemnícího konektoru (PE / FE) na zadní straně PCB:

Novější verze A - uzemňovací bod se nachází v levém horním otvoru.

(verze číslo 26, 27 a vyšší)

Starší verze B - uzemňovací bod (označený PE) se nachází v pravém spodním otvoru.

(verze 0.12.2, 0.12.3 atd.)
Čísla verze jsou vytištěna na desce.
MK4: verze xLCD (část 2)
MK4: verze xLCD (část 2)
MK4: verze xLCD (část 2)
Poznámka: Mezi deskami xLCD není žádný funkční rozdíl. Jediným rozdílem je poloha zemnícího bodu, uspořádání upevňovacích prvků a kompatibilita tištěných dílů.
Pokud vaše tiskárna používá novější verzi A, můžete pokračovat ve výměně pouze samotné desky xLCD.
xLCD verze A je ta, kterou můžete zakoupit na eshopu.
Pokud vaše tiskárna používá starší verzi B, musíte vyměnit také plastové díly a samotný displej xLCD.

Doporučujeme pořídit si balíček xLCD - tištěné díly & spojovací materiál z našeho eshopu.

Tisknutelné díly jsou k dispozici také na Printables.com.
Příprava
Příprava
Příprava
Vysuňte filament z tiskárny a odstraňte držák filamentu.
Vypněte tiskárnu a odpojte ji od napájení.
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Pro tuto kapitolu si prosím připravte:
2.5mm inbusový klíč s kulatým koncem
T10 klíč (v závislosti na spojovacím materiálu použitém u vaší verze xLCD.)
Pokud aktualizujete plastové díly na vaší MK4 na novější verzi, můžete volitelně potřebovat také tyto nástroje pro demontáž matic M3nS:
1,5mm inbusový klíč (volitelný, pro odstranění matek M3nS)
Čelisťové kleště
Vyjmutí xLCD
Vyjmutí xLCD
Vyjmutí xLCD
Vyjmutí xLCD
Pohled shora. Vyšroubujte čtyři šrouby M3x10, které drží sestavu xLCD na místě.
Odpojte konektor Faston.
Všimněte si, že poloha konektoru se může lišit v závislosti na verzi xLCD, kterou máte.
Odpojte xLCD kabel.
Demontáž xLCD (část 1)
Demontáž xLCD (část 1)
Demontáž xLCD (část 1)
Vyjměte knoflík xLCD jeho vytažením nahoru.
Odstraňte šrouby M3x8 držící díl xLCD-support-left.

V závislosti na tom, kterou verzi xLCD máte mohou být šrouby dva nebo tři. 

Možná budete muset použít 2,5mm inbusový klíč nebo klíč T10 v závislosti na použitém spojovacím materiálu u vaší verze.
Odstraňte plastový díl xLCD-support-left.
U verze B se pod plastovým dílem nachází konektor Faston. Odstraňte jej.
Demontáž xLCD (část 2)
Demontáž xLCD (část 2)
Demontáž xLCD (část 2)
Demontáž xLCD (část 2)
Vyšroubujte šroub M3x8 z označeného místa.
U verze A je konektor faston držen šroubem. Odstraňte jej.
Odstraňte šroubek M3x8 držící díl xLCD-support-right.
Vyjměte xLCD spolu s dílem xLCD-support-right tak, že jej zvednete.
Odstraňte plastový díl xLCD-support-right.
Příprava dílů (část 1)
Příprava dílů (část 1)
Pro následující kroky si prosím připravte:
xLCD (1x) verze A
Odstraňte ochrannou fólii z displeje xLCD.
xLCD-cover (1x) kompatibilní s verzí A
xLCD-support-left (1x) kompatibilní s verzí A
xLCD-support-right (1x) kompatibilní s verzí A
set nálepek xReflector (1x) z balíčku náhradních dílů přiloženého k tiskárně
Seznam pokračuje v dalším kroku...
Příprava dílů (část 2)
Příprava dílů (část 2)
Šroub M3x8 (4x) Ty, které jste dříve odstranili, nebo ty, které byly přiloženy k „xLCD - tištěné díly & spojovací materiál“.
Matka M3nS (4x) Potřebujete je pouze v případě, že přecházíte z verze B na verzi A. Použijte ty z balíčku náhradních dílů přiloženého k tiskárně.
Faston konektor 6.3x0.8 (1x) Ten, který jste dříve vyjmuli.
Sestava xLCD (aktualizace verze)
Sestava xLCD (aktualizace verze)
Sestava xLCD (aktualizace verze)
Sestava xLCD (aktualizace verze)
Tento krok platí pouze v případě, že aktualizujete xLCD z verze B na verzi A.
Vložte dvě matice M3nS do nových držáků xLCD-support-left a xLCD-support-right.
Odlepte nálepku xReflector od ochranné vrstvy a přiložte jej na vyznačené místo na vnitřní straně nového krytu xLCD.
Přitiskněte pásek s nálepkou xReflector k dílu xLCD-cover, aby řádně přilnul.
Sestavení dílu xLCD-support-right
Sestavení dílu xLCD-support-right
Sestavení dílu xLCD-support-right
Sestavení dílu xLCD-support-right
Umístěte úchyt xLCD-support-right na stranu s konektorem USB na nové desce xLCD. Všimněte si malého háčku, který desku obepíná.
Zarovnejte otvor v plastovém dílu s otvorem v desce xLCD.
Vložte xLCD s pravým podpůrným konektorem xLCD (díl xLCD-support-right), který je stále připojen, do krytu xLCD. Všimněte si vybrání pro pravý držák xLCD (díl xLCD-support-right) v krytu xLCD. Podpěra musí do vybrání dokonale zapadnout.
Ujistěte se, že háček na xLCD-support-right nyní drží na desce xLCD. Jinak jej později nebudete moci připevnit.
Instalace konektoru Faston
Instalace konektoru Faston
Instalace konektoru Faston
Instalace konektoru Faston
Úchyt xLCD-support-right a desku xLCD zajistěte šroubem M3x8.
Umístěte konektor Faston do levého horního otvoru v xLCD.
Konektor Faston orientujte podle obrázku. Ohnutá část musí směřovat od tištěného dílu xLCD.
Zajistěte konektor Faston pomocí šroubu M3x8 a zachovejte jeho polohu.
Sestavení dílu xLCD-support-left
Sestavení dílu xLCD-support-left
Sestavení dílu xLCD-support-left
Připevněte díl xLCD-support-left na desku xLCD a zarovnejte jej se dvěma otvory v desce.
Zajistěte obě části dohromady dvěma šrouby M3x8.
Zapojení kabelů
Zapojení kabelů
Zapojení kabelů
Připojte kabel xLCD k desce xLCD. Všimněte si bezpečnostní západky na konektoru kabelu xLCD. Musí směřovat směrem k symbolu trojúhelníku na desce.
Ujistěte se, že kabel xLCD je orientován stejným způsobem jako na obrázku. Jinak displej nebude fungovat.
Připojte zemnicí kabel ke konektoru Faston a zasuňte jej až na doraz.
Nasazení otočného knoflíku
Nasazení otočného knoflíku
Nasazení otočného knoflíku
Nasaďte xLCD-knob na hřídel encoderu xLCD a zatlačte jej až na doraz.
Všimněte si, že na hřídeli encoderu je plochá část. Na vnitřní straně knoflíku je geometrie, která by měla být zarovnána s plochou částí.
Montáž sestavy xLCD
Montáž sestavy xLCD
Montáž sestavy xLCD

Připevněte sestavu xLCD na přední desku rámu tiskárny. Šrouby by měly projít otvory a zapadnout do sestavy xLCD.

Veďte kabely xLCD a PE pod přední deskou k rámu.
Utáhněte všechny čtyři šrouby.
Dokončit
Dokončit
Gratulujeme, máte hotovo!
Zapněte tiskárnu a otestujte funkci xLCD.
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás