CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
  • 日本語
Přihlásit

PrusaLink a PrusaConnect nastavení pro (MK3/S/+)

PrusaLink a PrusaConnect nastavení pro (MK3/S/+)

PrusaLink a PrusaConnect nastavení pro (MK3/S/+)
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 10 months ago
PrusaLink a PrusaConnect nastavení pro (MK3/S/+)
 Obtížnost
Vysoká
 Kroky
24
 Dostupné překlady
ENPLDEJAESITFR
Úvod
Úvod
Úvod
Úvod
Vítejte! Tento návod vám ukáže, jak začít používat PrusaLink na vaší tiskárně MK3/S/+.
V tomto případě je PrusaLink náš název pro hardwarové řešení s Raspberry Pi Zero W / 2, které umožňuje řipojení vaší tiskárny MK3/S/+ na místní 2.4GHz Wi-Fi. Můžete pak ovládat tiskárnu na dálku přes Prusa Connect.
Ujistěte se, že na vaší tiskárně používáte nejnovější firmware (3.10.1 and výš)
Pokud chcete používat PrusaLink s RPi 3 / 4 over USB, použijte jiný typ tiskárny, pokud jen toužíte po dalších informacích, navštivte článek Vysvětlení Prusa Connect a PrusaLink.
Tento návod je určen pro zkušené uživatele. Budete potřebovat nástroje na pájení a také musíte být šikovní, abyste si s tím vůbec poradili. Nejprve si raději projděte následující kroky nanečisto a připravte si materiál.
Příprava dílů: Raspberry
Příprava dílů: Raspberry
Příprava dílů: Raspberry

Sežeňte si Raspberry Pi Zero W nebo Raspberry Pi Zero 2 W.

RPi Zero W připravený k použití si můžete zakoupit na našem Eshopu.

Obě verze budou fungovat, ale Raspberry Pi Zero 2 W je rychlejší než jeho předchůdce, Pi Zero W.

Ujistěte se, že kupujete originál Raspberry Pi Zero W. Tento návod nepokrývá žádné další ovocné varianty jako Banana Pi, Orange Pi atd.
Ujistěte se, že nekupujete staré Pi Zero bez Wi-Fi, ani Pi Zero WH, které má již připájený 40-ti pinový GPIO header.
Vezměte microSD kartu (8GB nebo větší karta SDHC, třída 10, nejlépe značková)
Není potřeba žádný další napájecí kabel. Vaše RPi Zero W se bude napájet přímo z tiskárny. Nepřipojujte žádný další napájecí zdroj do micro USB konektoru PWR IN na RPi. Na RPi Zero W neprovádějte žádné úpravy.
Tisk nových dílů
Tisk nových dílů
Tisk nových dílů
Tisk nových dílů
Aby šlo zaručit správné napozicování pinů a jejich optimální vzdálenost, naši vývojáři vytvořili tisknutelný díl, RPi Zero Frame, který se zacvakne mezi RPi Zero W a desku Einsy Rambo.
Tisk těchto dílů je povinný. Bez RPi-zero-frame můžete zkratovat kontakty na desce Einsy Rambo. Hrozí poškození tiskárny.
Stáhněte a vytiskněte si tyto díly z printables.com
rpi-zero-frame.stl
raspberry-cover.stl
Volitelné, ale také užitečné jsou Prusa Link kleštičky pro vyndavání RPi Zero W z tiskárny.
Doporučené nastavení je 0.20mm Quality, materiál PETG. PLA by nemuselo odolávat vyšším teplotám v blízkosti elektroniky.
Příprava GPIO headeru
Příprava GPIO headeru
Příprava GPIO headeru

Na propojení RPi Zero W a řídící elektroniky v tiskárně bude potřeba připájet GPIO header na desku RPi.

Pro připájení headerů budete potřebovat páječku, pájku (cín) a kalafunu / flux.
Nejprve je potřeba sehnat 2x20ti pinový header. Bude potřeba verze s piny dlouhými 18mm.
Nicméně piny (kolíčky) v dvojitém Male Headeru jsou poměrně často kratší, takže jako druhou věc si možná budete muset pořídit prázdný header. Piny musí být dlouhé alespoň 18 mm a potřebujete jich alespoň 5.
Připrava a kontrola GPIO headeru
Připrava a kontrola GPIO headeru
Připrava a kontrola GPIO headeru
Připrava a kontrola GPIO headeru
Vezměte dvojitý header a zkraťte ho na velikost 7x2 pinů.
Vyndejte všechny krátké piny z dvojitého headeru.
Místo nich vložte delší 18mm piny tak jako na obrázku. Potřebujete POUZE PĚT PINŮ
Než začnete pájet, ještě se ujistěte, že piny koukají alespoň 1mm ven z desky. Zkontrolujte správné napozicování pinů přiložením tisknutého dílů, rpi-zero-frame.
Pájení GPIO headeru.
Pájení GPIO headeru.
Pájení GPIO headeru.
Pájení GPIO headeru.
Dvakrát měř, jednou řež! Nesprávné napozicování pinů může poškodit jak RPi Zero, tak i desku Einsy Rambo!!

Připájejte header na RPi Zero W. Ujistěte se, že je správně napozicován a pájíte jej ze správné strany.

Pár rad pro úspěšné pájení: Používejte kalafunu/flux. Nebojte se kalafuny. Zahřejte pájená místa natolik, že cín sám zateče na potřebná místa. Nezahřívejte je ale příliš. Můžete tak poškodit RPi samotné, případně se zkroutí header s piny.

Jakmile je připájeno, přebytečná kalafuna lze odstranit uchošťourem namočeným v IPA.

Příprava nezbytného softwaru
Příprava nezbytného softwaru
Příprava nezbytného softwaru
Příprava nezbytného softwaru

Stáhněte si Raspberry Pi Imager ze stránky raspberrypi.org/software

Stáhněte si obraz SD karty s PrusaLinkem]
nejnovější verze jsou k dispozici na github.com/prusa3d/Prusa-Link/releases
Podívejte se na Assets pod nejnovější verzí. Soubor s obrázkem má název, např. "prusalink-0.7.2.img.xz".
Vložte prázdnou micro SD kartu do počítače.

Otevřete Raspberry Pi Imager. Zvolte CHOOSE OS, najděte položku Use Custom a zvolte stažený image PrusaLinku.

Klikněte na CHOOSE STORAGE a zvolte micro SD kartu.
Ještě neklikejte na tlačítko WRITE! Nejprve musíte nastavit Wi-Fi a další věci :).
Nastavování SD karty v Pi Imageru
Nastavování SD karty v Pi Imageru
Nastavování SD karty v Pi Imageru
Vyberte možnost Upravit nastavení přizpůsobení OS.

Můžete nastavit Název hostitele. Nejlépe použijte jedinečný název hostitele pro danou tiskárnu, například Trueno86.local - Použijte pouze prostý text bez jakýchkoliv speciálních znaků.

Název hostitele (hostname) vám umožní snadnější přístup k tiskárně zadáním pouhého http://Trueno86.local do prohlížeče, místo abyste si museli pamatovat IP adresu tiskárny. Pokud ponecháte výchozí hostitelské jméno PrusaLink.local, může být složitější rozlišit tiskárny používající stejné hostitelské jméno v jedné síti. Zapamatujte si název hostitele, později jej nebudete moci snadno změnit nebo zobrazit.

V závislosti na nastavení místní sítě nemusí název hostitele fungovat a možná budete muset místo něj použít IP adresu.

Nezadávejte prosím v tomto menu žádný username a heslo pro zařízení! SSH je určeno pouze pro zkušené uživatele.
Nastavování SD karty v Pi Imageru 2
Nastavování SD karty v Pi Imageru 2
Nastavování SD karty v Pi Imageru 2
Nastavování SD karty v Pi Imageru 2
Nezadávejte prosím v tomto menu žádný username a heslo pro zařízení! SSH je určeno pouze pro zkušené uživatele.
Konfigurace bezdrátové sítě (Wi-Fi)
Nastavte SSID (název vaší místní Wi-Fi sítě) a heslo
Uložte nastavení, zvolte WRITE a potvrďte zformátování micro SD karty.
Následujte pouze instrukce v Pi Imageru. Pokud Vám systém zobrazuje další notifikace ohledně formátování SD karty, ignorujte je.
Nastavování tiskárny
Nastavování tiskárny
Nastavování tiskárny
Ujistěte se, že je tiskárna vypnutá a odpojená ze sítě.
Připravte si nožík s ostrou špičkou.
Opatrně vyřízněte všechna označená plastová poutka z dílu Einsy-base a odstraňte jejich zbytky. Zatímco ořezáváte kryt, především NEPOŠKOĎTE desku Einsy Rambo!!!
Začistěte prostor od všech zbytků a odřezků plastu.
Vkládání Raspberry Pi Zero W
Vkládání Raspberry Pi Zero W
Vkládání Raspberry Pi Zero W
Vkládání Raspberry Pi Zero W
Insert the micro SD card into the Raspberry Pi Zero W.
Vložte micro SD kartu do Raspberry Pi Zero W. Nacvakněte Pi Zero W na tištěný rámeček, rpi-zero-frame
Připojte Raspberry Pi Zero W s rámečkem do desky Einsy Rambo.
Zakryjte rPi Zero W pomocí dílu raspberry-cover.
Nastavování tiskárny
Nastavování tiskárny
Nastavování tiskárny
Zapněte tiskárnu

Navštivte menu > Podpora, sjeďte dolu a zkontrolujte, že máte firmware 3.10.1 nebo novější. Pokud ne, updatujte firmware na poslední verzi (3.10.1 a výš)

Běžte do menu > Nastavení > RPi port a nastavte jej na ON

První bootování může trvat velmi dlooouho. Buďte trpěliví a případně si mezitím najděte něco jiného, co dělat. :)

Nebojte, během běžného provozu načítání nebude trvat tak dlouho.

Můžete vidět zprávu "RPi Booting..." nebo "Starting Prusa Link" na displeji LCD předtím, než se spustí PrusaLink.

Nastavování tiskárny
Nastavování tiskárny
Nastavování tiskárny

Jakmile se vám načte PrusaLink, měli byste vidět číslo na spodku LCD. Jedná se o IP Addresu vaší tiskárny.

Odteď byste měli být schopni na tiskárně IP adresu najít i v menu Podpora.
Tato IP adresa je dostupná pouze ve vaší místní síti a může se časem měnit v závislosti na nastavení sítě.
Pokud vidíteNO IP, znamená to, že máte špatný signál Wi-Fi nebo jiné síťové problémy. Zkuste tiskárnu přemístit blíže k Wi-Fi přístupovému bodu, nebo zvažte, jestli nepoužít MicroUSB ethernet dongle. PrusaLink se pak sám přepne na drátovou síť.
Pokud na LCD vidíte BEZ PŘÍSTUPU K SÍTI LAN nebo jinou chybu sítě, vraťte se na krok 9 a přenastavte přihlašovací údaje na Wi-Fi.
Otevírání PrusaLink průvodce
Otevírání PrusaLink průvodce
Otevírání PrusaLink průvodce
Zaznamenejte si IP adresu z displeje vaší tiskárny a zadejte ji do adresního řádku webového prohlížeče.

Použijte jen ta čtyři čísla oddělená tečkami.
V případě, že jste již dříve nastavili název hostitele, můžete mít přístup k tiskárně, jako http://yourhostname.local
(pokud to místní síť umožňuje).

PrusaLink průvodce se vám otevře v prohlížeči. ZvolteNastavení přihlašovacích údajů/DALŠÍ.

PrusaLink ověří seriové číslo vaší tiskárny přes Prusa servery.

Pokud máte problém s nastavením PrusaLinku kvůli seriovému číslu na originální tiskárně, kontaktujte podporu.

Průvodce PrusaLinku - přihlašovací údaje
Průvodce PrusaLinku - přihlašovací údaje
Nyní je potřeba vytvořit uživatelské jméno a heslo pro přístup k PrusaLinku.
Tyto přihlašovací údaje jsou specifické pro konkrétní tiskárnu. Upozorňujeme, že se nejedná o váš Prusa účet. Důrazně doporučujeme používat jedinečné přihlašovací údaje. V případě, že máte více tiskáren, můžete použít správce hesel.
Tyto přihlašovací údaje budou v budoucnu potřeba pro přihlášení přímo do PrusaLinku, který běží přímo na tiskárně. Nemusíte pak být příhlášení na Prusa Connect.
Zvolte Info o tiskárně | DALŠÍ
Průvodce PrusaLinku - rekapitulace
Průvodce PrusaLinku - rekapitulace

Zkontrolujte zadané informace.

Pokud je vše správně, klikněte na
Uložit tiskárnu a propojit s Connect | DALŠÍ
Nyní budete přesměrování na stránku PrusaConnect.
Pokud plánujete používat PrusaLink pouze v místní síti - bez cloudové služby Prusa Connect nebo připojení k internetu, můžete místo toho vybrat možnost Uložit tiskárnu|DALŠÍ.
Přidávání tiskárny do Prusa Connectu
Přidávání tiskárny do Prusa Connectu
Přidávání tiskárny do Prusa Connectu
Přidávání tiskárny do Prusa Connectu
Nyní jste se dostali na stránku Prusa Connect.
Zvolte + PŘIDAT TISKÁRNU
Odteď by mělo být na displeji vaší tiskárny OK: a IP adresa - to znamená, že PrusaLink je aktivní a nastavený.
V aplikaci Prusa Connect přejděte na stránku detail tiskárny.
Tisk souboru z PrusaLink
Tisk souboru z PrusaLink
Tisk souboru z PrusaLink
Tisk souboru z PrusaLink
Chcete-li od této chvíle tisknout soubor přes místní síť pomocí PrusaLink, jednoduše otevřete PrusaLink zadáním IP adresy do webového prohlížeče.
Přihlaste se pomocí přihlašovacích údajů, která jste nastavili v Průvodci.
Vyberte nebo přetáhněte soubor G-code.
Zkontrolujte, zda je tiskárna připravena k tisku, klikněte na tlačítko Začít tisknout a zkontrolujte, zda je tiskový plát prázdný a čistý.
Tisk souboru z Prusa Connect
Tisk souboru z Prusa Connect
Tisk souboru z Prusa Connect
Tisk souboru z Prusa Connect
Chcete-li vytisknout soubor pomocí Prusa Connect, otevřete connect.prusa3d.com a přejděte na stránku s podrobnostmi o tiskárně.
Zvolte, nebo přetáhněte G-code soubor.
V části Nejnovější nahrané soubory vyberte možnost Kopírovat na tiskárnu a tisknout. Zkontrolujte, zda je tiskárna připravena k tisku. Zkontrolujte, zda je tiskový plát čistý a prázdný. Soubor se zkopíruje z cloudu Prusa Connect na tiskárnu (PrusaLink).
Jakmile je soubor zkopírován do tiskárny, začne se tisknout.
Správa tiskových souborů Prusa Connect
Správa tiskových souborů Prusa Connect
Pokud přejdete do části Soubory tiskárny pro danou tiskárnu, najdete zde dvě karty:
Úložiště Prusa Connect zobrazuje soubory uložené v cloudu. Ty lze zkopírovat a vytisknout na kterékoli tiskárně v Prusa Connect.
PrusaLink g-codes zobrazí místní soubory na dané tiskárně (uložené na kartě microSD RPi). Ty lze ihned vytisknout.
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás