CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
  • 日本語
Přihlásit

Sestavení tiskárny MINI

Sestavení tiskárny MINI

Sestavení tiskárny MINI
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 3 years ago
Sestavení tiskárny MINI
 Obtížnost
Střední
 Kroky
40
 Dostupné překlady
ENPLESDEITFRJA
Různé revize hardwaru
Různé revize hardwaru
Různé revize hardwaru
Existuje více hardwarových revizí osy XZ, zkontrolujte prosím následující fotografie a vyberte vhodný postup montáže:
Osa XZ má otvor vlevo. Pokračujte v tomto návodu.
Osa XZ má otvor vpravo. Přejděte na návod Sestavení tiskárny MINI+
Všechny potřebné nástroje jsou součástí balení
Všechny potřebné nástroje jsou součástí balení
Všechny potřebné nástroje jsou součástí balení
Pro tento manuál si prosím připravte:
2,5mm inbusový klíč (1x)
Mini sáček Haribo medvídků (1x)
Ke kompletaci budete potřebovat pouze inbusový klíč. Ostatní nářadí použijete až při pozdější údržbě – více informací najdete v naší příručce.
Nic není nutné pájet.
Sáček s medvídky zatím neotvírejte a uložte ho na bezpečné místo! Sáčky ponechané bez dozoru mají tendenci záhadně mizet.
Orientace podle štítků
Orientace podle štítků
Orientace podle štítků
Většina štítků je v měřítku 1:1, takže s jejich pomocí součástky snadno určíte :-)
Na zadní straně přiloženého dopisu najdete Prusa Cheatsheet, podle něj rozeznáte ty nejběžnější šrouby, matice a PTFE trubičky.
Prusa Cheatsheet si můžete stáhnout z našich stránek: prusa3d.cz/cheatsheet. Aby správně fungoval, je potřeba ho vytisknout ve 100% velikosti.
Jsme tu pro vás!
Jsme tu pro vás!
Jsme tu pro vás!
Nevíte si rady s návodem, chybí vám nějaký šroubek nebo máte poškozené tištěné díly? Napište nám!
Můžete nás kontaktovat těmito způsoby:
V online verzi pomocí komentářů pod jednotlivými kroky.
Pomocí nonstop online podpory: shop.prusa3d.com
Napište nám mail na [email protected]
Příprava dílů os XYZ
Příprava dílů os XYZ
Příprava dílů os XYZ
Pro následující kroky si připravte:
Sestava osy XZ
Šroub M3x40 (1x)
Šroub M3x20 (1x)
Šroub M3x12 (1x)
V sáčku najdete i druhý šroub M3x12, ten použijeme později.
Některé starší verze mohou mít osu Z ve spodní poloze. V některých krocích bude nutné ručně osu Z posunout nahoru.
Seznam pokračuje v dalším kroku...
Příprava dílů os XYZ
Příprava dílů os XYZ
Příprava dílů os XYZ
Příprava dílů os XYZ
Pro následující kroky si připravte:
Kompletace osy Y
Pěnový blok nebo sada pěnových podložek (1x)
U starších verzí mohou být přibalené kulaté pěnové podložky. Novější verze jsou dodávány s vyřezaným pěnovým blokem, ze kterého musí být podložky vytlačeny. Postup montáže je téměř stejný.
V případě, že je na sestavě osy Y tiskový plát, odložte ho stranou, aby během montáže nedošlo k jeho poškrábání.
Příprava pěnových podložek
Příprava pěnových podložek
Příprava pěnových podložek
Jak bylo zmíněno v předchozím kroku, některé balení může obsahovat čtyři kulaté pěnové podložky místo jednoho pěnového bloku. V takovém případě tento krok přeskočte.
Opatrně vytlačte všechny pěnové podložky z bloku.
Pro následující kroky budete potřebovat pět pěnových podložek.
Zbývající podložku si ponechejte jako náhradní.
Připevnění pěnových podložek
Připevnění pěnových podložek
Připevnění pěnových podložek
Připevnění pěnových podložek
Pokud vaše balení obsahuje pouze kruhové pěnové podložky, zaměřte se jen na osu Y.
Odstraňte ochranný film ze všech podložek.
Osu XZ opatrně položte na její bok a první pěnovou podložku nalepte do drážky se stejným tvarem na spodní straně krabičky elektroniky.
Osu Y otočte vyhřívanou podložkou dolů na měkkou podložku nebo hadřík, aby nedošlo k poškrábání nebo poškození.
Na rám nalepte čtyři pěnové podložky, jako vidíte na obrázku. Dbejte na správnou orientaci.
Otevření krytu elektroniky
Otevření krytu elektroniky
Otevření krytu elektroniky
Otevření krytu elektroniky
Ujistěte se, že je osa Z v horní poloze. Pokud není, pomocí prstů otáčejte závitovou tyčí a posuňte osu Z do horní polohy.
Uvolněte a vyjměte z krytu elektroniky šroub M3.
Odstraňte tištěnou krytku kabelů.
Lehce zdvihněte víko krytu elektroniky. Než ho sejmete úplně, zatlačte s ním směrem k hliníkové extruzi, aby se oba zobáčky uvolnily ze slotů (u starší verze jsou místo slotů otvory).
Ponechte kryt otevřený, během kompletace do něj budeme postupně zapojovat několik kabelů.
Zapojení LCD kabelu
Zapojení LCD kabelu
Zapojení LCD kabelu
Zapojení LCD kabelu
Pro následující krok si prosím připravte LCD kabel (plochý, šedý).
Kabel protáhněte otvorem v krytu elektroniky.
Ujistěte se, že „zub“ na konektoru směřuje nahoru.
Ujistěte se, že záhyb kabelu v konektoru směřuje nahoru.
Zapojte LCD konektor do desky. Na orientaci tentokrát záleží, z jedné strany je zářez (viz šipka).
Zabezpečení LCD kabelu
Zabezpečení LCD kabelu
Zabezpečení LCD kabelu
DŮLEŽITÉ: Odteď je potřeba s osou XZ manipulovat opatrně, aby se LCD kabel neskřípnul.
Abyste se vyhnuli poškození kabelu, postupujte podle následujících instrukcí. Nezkoušejte jiný způsob, stavbu by to zkomplikovalo.
Opatrně osu XZ položte na bok (dle obrázku) a začněte LCD kabel ovíjet kolem krytu elektroniky, aniž byste kabel napínali.
Nyní osu znovu narovnejte a kabel opatrně vložte do krytu elektroniky. Jde o dočasné řešení.
Spojení sestav os Y a XZ
Spojení sestav os Y a XZ
Spojení sestav os Y a XZ
DŮLEŽITÉ: Věnujte pozornost následujícím instrukcím. Je potřeba všechny tři stříbrné matice M3nE v sestavě osy Y zarovnat s odpovídajícími otvory v sestavě osy XZ!
V extruzi jsou celkem tři matice M3nE:
První (nejdelší) na pravé straně poslouží k propojení obou sestav pomocí šroubu M3x40.
Druhou (druhou nejdelší) také použijeme ke spojení sestav, ale tentokrát pomocí šroubu M3x20.
Třetí se nachází na horní straně extruze (na obrázku není vidět). Její účel objasníme později.
Na druhém snímku vidíte vnitřní stranu XZ sestavy, která bude lícovat přímo s hliníkovou extruzí a stříbrnými maticemi. Ujistěte se, že se první matice nachází uvnitř „kleští“, které vystupují z tištěného dílu.
Spojení sestav – první fáze
Spojení sestav – první fáze
Spojení sestav – první fáze
Spojení sestav – první fáze
Nejprve si připravíme sestavu osy Y.
Odsuňte vyhřívanou podložku úplně napravo.
Umístěte pravou matici M3nE zhruba do poloviny délky extruze, ale tak, aby se nenacházela pod konstrukcí vyhřívané podložky.
Přitiskněte obě sestavy k sobě a pokuste se "kleště" na XZ sestavě nasadit přímo na matici M3nE, kterou jste přesunuli doprostřed extruze.
Zajistěte obě části pomocí šroubu M3x40. Pokud se vám nedaří dosáhnout do závitu, zkuste šroubem uvnitř plastového dílu lehce zavrtět. Šroub zatím zcela nedotahujte!
Spojení sestav - druhá fáze
Spojení sestav - druhá fáze
Spojení sestav - druhá fáze
Přesuňte druhou matici M3nE z levé strany úplně napravo. Zlehka ji zatlačte pomocí inbusového klíče, uvnitř je zářez, pomocí kterého se matice správně zarovná vůči otvoru pro šroub.
Vložte šroub M3x20 a znovu ho utáhněte pouze zlehka, ale zároveň tak, aby dosáhl do závitu v matici. Šroub zatím zcela nedotahujte!
Spojení sestav – třetí fáze
Spojení sestav – třetí fáze
Spojení sestav – třetí fáze
Matici M3nE umístěnou na horní straně extruze podsuňte pod vyčnívající ocelovou část základny osy XZ.
Otvor v matici slícujte s otvorem ve vyčnívající části pomocí inbusového klíče.
Spojte obě části pomocí šroubu M3x12, lehce utáhněte. Šroub zatím zcela nedotahujte!
Zarovnání sestavy osy XZ
Zarovnání sestavy osy XZ
Zarovnání sestavy osy XZ
V tomto kroku budete posouvat celou osou XZ, pokuste se netlačit (nebrousit) proti hliníkové extruzi, nebo ji poškrábete. Při posunu ponechte malou mezeru mezi díly.
Uchopte tiskárnu ze zadní strany a úplně odsuňte vyhřívanou podložku směrem dopředu, tedy od vás.
Přidržte sestavu osy Y.
Odsuňte sestavu osy XZ dozadu.
Zářez vám umožní najít správné vzájemné umístění.
Závěrečné dotažení šroubů
Závěrečné dotažení šroubů
Závěrečné dotažení šroubů
Jakmile budou obě části ve správné pozici, dotáhněte všechny šrouby v následujícím pořadí:
Nejprve šroub M3x12 na vrchní straně.
Poté šroub M3x40 na boční straně.
Nakonec šroub M3x20 na boční straně.
Je čas na Haribo!
Je čas na Haribo!
Rozmístěte medvídky podle obrázku.
Pokud se v sáčku nachází menší počet medvídků, okamžitě běžte do nejbližšího obchodu se sladkostmi! Přesné dávkování je zcela zásadní!!!
Snězte horní řadu, ostatní medvídky si nechte na později.
Říkám, ostatní si nechte na později!
Příprava LCD sestavy
Příprava LCD sestavy
Příprava LCD sestavy
Příprava LCD sestavy
Pro následující kroky si prosím připravte:
Kompletace LCD
Existují dvě verze krytu LCD a každá vyžaduje jinou délku šroubu:
Nová verze: Kryt LCD má na straně šestihranný výčnělek. Připravte si a použijte šroub M3x20.
Stará verze: Kryt LCD má na boku kruhový výstupek. Připravte si a použijte šroub M3x12.
Pokud vám chybí jeden šroub M3x20, použijte sáček s náhradními.
Na displeji prozatím ponechte ochrannou fólii, abyste ji během kompletace nepoškrábali.
Osazení LCD
Osazení LCD
Osazení LCD
Osazení LCD
Nejprve tiskárnu opatrně nakloňte na stranu – viz obrázek.
Umístěte LCD do plastového krytu. Zářez pasuje do tištěného dílu na tiskárně.
Konstrukce umožňuje vyklápění LCD do různých pozic. Můžete si to rovnou vyzkoušet, nebo to nechat na později.
Pomocí šroubu M3x20 (M3x12 pro starší verzi) spojte oba díly dohromady.
Zapojení LCD
Zapojení LCD
Zapojení LCD
Zapojení LCD
Opatrně vyjměte volný konec LCD kabelu z krytu elektroniky a zapojte ho do LCD desky. Správnou orientaci konektoru určíte podle zářezu.
Vložte konektor do zástrčky, ujistěte se, že je nadoraz.
Opatrně vložte kabel do drážky v extruzi. Ponechte určitou vůli, aby bylo později možné LCD vyklápět.
Tip: než budete kabel vkládat do extruze, opatrně ho podélně přeložte na polovinu.
Zapojení kabelů osy Y
Zapojení kabelů osy Y
Zapojení kabelů osy Y
Zapojení kabelů osy Y
Postavte tiskárnu opět „na nohy“.
Odsuňte vyhřívanou podložku úplně „dopředu“.
Najděte kabel motoru osy Y umístěný v extruzi a opatrně ho vytáhněte.
Z kabelu odstraňte gumičku a protáhněte ho pod y-plate-rear směrem ven.
Otočte k sobě tiskárnu zadní stranou.
Zapojení motoru osy Y
Zapojení motoru osy Y
Zapojení motoru osy Y
Zapojení motoru osy Y
Uchopte kabel motoru (označený Y) a protáhněte ho skrz otvor.
Zapojte konektor do příslušné zástrčky. Orientujte se podle obrázku.
Uspořádejte většinu délky kabelu podél pravé strany krytu elektroniky.
Zapojení kabelů osy Y (termistor a vyhřívání podložky)
Zapojení kabelů osy Y (termistor a vyhřívání podložky)
Zapojení kabelů osy Y (termistor a vyhřívání podložky)
Zapojení kabelů osy Y (termistor a vyhřívání podložky)
Svazek kabelů vedoucí z vyhřívané podložky vložte do krytu elektroniky z vrchní strany (nemá samostatný otvor). Jednotlivé kabely zapojte do desky takto:
Termistor (H)
Vyhřívání podložky
Opatrně kabely vložte do krytu elektroniky. Oplet umístěte poblíž zadního levého rohu, tam, kde do krytu vstupuje většina kabeláže.
Instalace senzoru filamentu (volitelný doplněk)
Instalace senzoru filamentu (volitelný doplněk)
Instalace senzoru filamentu (volitelný doplněk)
Instalace senzoru filamentu (volitelný doplněk)
Nasuňte senzor filamentu na PTFE trubičku. Správná orientace senzoru je vidět na obrázku.
Drážka umožňuje kontrolu správné pozice PTFE trubičky:
Špatně – senzor filamentu není na PTFE trubičku nasunutý dostatečně. Senzor nebude fungovat správně.
Správně – senzor filamentu je na PTFE trubičku nasunutý dostatečně.
Nyní senzor opatrně zajistěte šroubem, aby z PTFE trubičky nesklouznul.
Pro kontrolu, jestli trubička není zdeformovaná, do senzoru zasuňte kousek filamentu. Pokud ucítíte odpor, šroub trochu povolte.
Uzavření krytu elektroniky
Uzavření krytu elektroniky
Uzavření krytu elektroniky
Uzavření krytu elektroniky
Než kryt uzavřete, zkontrolujte, že je čtverhranná matice správně usazená v tištěném dílu. Matice nesmí vypadnout! Mohlo by dojít k fatálnímu poškození elektroniky.
Vložte víko zpátky, ujistěte se, že je správně usazeno ve slotech. Poznámka: na starším designu byly místo slotů otvory, postup složení je však stejný.
Nasaďte do rohu krytku a uspořádejte kabely takto:
Svazek extruderu, ujistěte se, že je textilní oplet částečně zasunutý dovnitř. Svazek musí být vedený směrem od tiskárny.
Svazek vyhřívané podložky, textilní oplet musí být zasunutý dovnitř.
Kabel senzoru filamentu (volitelný doplněk), textilní oplet musí být zasunutý dovnitř.
Nyní rohovou krytku utáhněte. Dejte pozor, abyste neskřípli žádný kabel.
Je čas na Haribo!
Je čas na Haribo!
Uf! Zapojení a uspořádání kabelů máme za sebou.
Dejte si krátkou přestávku a snězte další řádku medvídků.
Příprava součástí držáku cívky
Příprava součástí držáku cívky
Příprava součástí držáku cívky
Příprava součástí držáku cívky
Pro další kroky si prosím připravte:
MINI základna držáku cívky (4x)
MINI spojka držáku cívky (2x)
Šroub M3x12 (4x)
Šroub M3x8 (4x)
Matice M3n (4x)
Ložisko 608Z (4x)
Seznam pokračuje v dalším kroku...
Kompletace základny držáku cívky
Kompletace základny držáku cívky
Kompletace základny držáku cívky
Kompletace základny držáku cívky
Připravte si dvě části základny a vložte do otvorů matice M3n - viz obrázek. Pokud se vám nedaří matice vložit, můžete je vtáhnout pomocí šroubů.
Obraťte jednu z částí základny a vložte do ní dvě ložiska.
Nasaďte druhou část základny na ložiska.
Vložte zeshora šroub M3x12 a utáhněte. Obraťe sestavu a zopakujte.
Zkontrolujte, jestli se obě ložiska volně otáčejí. Pokud ne, lehce šroub(y) povolte.
Zopakujte tento krok u druhé části základny.
Spojení základen držáku cívky
Spojení základen držáku cívky
Spojení základen držáku cívky
Spojení základen držáku cívky
Nasaďte obě spojky do drážek v jedné ze základen. Zarovnejte spojky s vnějším okrajem základny.
Připevněte první základnu pomocí šroubů M3x8. Šrouby nepřetahujte.
Nasuňte druhou základnu na spojky. Přesná pozice v tuto chvíli není důležitá – upravíme ji v následujícím kroku.
Úprava šířky držáku cívky
Úprava šířky držáku cívky
Úprava šířky držáku cívky
Vložte do držáku cívku filamentu, kterou se chystáte používat. Nastavte druhou část základny tak, aby rozteč odpovídala šířce cívky. Na obrázku je cívka Prusamentu.
Poté, co nastavíte správnou šířku, vyjměte cívku, vložte dva šrouby M3x8 a utáhněte je tak, aby se díly nehýbaly.
Umístění protiskluzových podložek
Umístění protiskluzových podložek
Umístění protiskluzových podložek
Umístění protiskluzových podložek
Vylomte z destičky čtyři protiskluzové podložky.
Sloupněte ochrannou fólii a umístěte podložky na spodní stranu držáku cívky.
Tip: neumísťujte podložky poblíž příčných spojek, mohlo by to ztížit pozdější úpravy šířky držáku.
Je čas na Haribo!
Je čas na Haribo!
Za dokončení držáku cívky a tím pádem i zkompletování celé tiskárny si zasloužíte odměnu!
Snězte všechny zbývající medvídky, nikoho nešetřte :)
Jakmile se posilníte, věnujte pozornost zbývajícím krokům.
Dokončení kompletace
Dokončení kompletace
Dokončení kompletace
Pro následující krok si prosím připravte:
PEI MINI tiskový plát (1x)
MINI napájecí zdroj (1x)
Older units may have a slightly different look of the PSU. However, the functionality is the same.
Připojení napájecího zdroje
Připojení napájecího zdroje
Připojení napájecího zdroje
Připojení napájecího zdroje
Sloupněte z displeje ochrannou fólii.
Zapojte MINI napájecí zdroj do tiskárny. Pozor, konektor není symetrický.
Umístěte PEI MINI tiskový plát na vyhřívanou podložku. Ujistěte se, že je plát orientovaný správně.
Hotovo! Dobrá práce!
Pro zkušené uživatele Prusa tiskáren: Výška senzoru MINDA je nastavená z výroby, není potřeba ji upravovat. Senzor by měl být zhruba o 0,8–1,0 mm výš než tryska.
Pokud po zkompletování tiskárny narazíte na jakékoliv hardwarové problémy, podívejte se do naší online příručky Řešení potíží při skládání MINI/MINI+ na help.prusa3d.com.
Kam dál?
Kam dál?
Kam dál?
Kam dál?
Nyní si prosím přečtěte naši Příručku 3D tisku, šitou na míru pro vaši tiskárnu. Nejnovější verze je vždy dostupná na prusa3d.com/3dhandbookMINI
DŮLEŽITÉ: Vždy se ujistěte, že máte aktuální firmware. Aktuální verzi najdete buď online na https://www.prusa3d.cz/ovladace nebo na přiloženém USB disku. Detailní instrukce najdete v Příručce (Pokud se na USB disku nachází aktuálnější verze než je ta nainstalovaná, budete během spouštění tiskárny vyzváni).
Zkalibrujte tiskárnu podle Příručky a vyzkoušejte kvalitu tisku pomocí testovacích modelů přiložených na USB.
Pokud narazíte obecně na jakýkoliv problém,podívejte se do naší znalostní báze: help.prusa3d.cz
Nezapomeňte se přidat k největší Průša komunitě! Stahujte nejnovější modely jako STL, nebo G-cody odladěné pro vaši tiskárnu. Registrujte se na PrusaPrinters.org
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás