PL
  • English
  • Čeština
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Français
  • 日本語
Login

Błąd Mintemp - stół #12207 (MINI)

Menu
Dotyczy:
Ostatnia aktualizacja 3 years ago
Ten artykuł jest dostępny również w tych językach: 
ENCSDEJAESITFR

Co się stało?

Błąd "Mintemp - stół" wyświetla się, gdy temperatura stołu spadnie poniżej 15°C. Jest to zabezpieczenie przed uszkodzeniem drukarki i pożarem. Drukarka uruchomi zabezpieczenie, które natychmiast odłączy grzanie i wyświetli komunikat ekranowy, następnie poczeka, aż użytkownik przyjrzy się problemowi i naprawi go.

Nazwa błędu: Mintemp - stół

Kod błędu: #12207

Jak to naprawić?

Błąd może być oznaką problemu z okablowaniem grzałki lub termistora - przewody mogą być uszkodzone. 

Podczas Selftestu, płyta stalowa musi leżeć na podgrzewanym stole. Bez niej Selftest może nie udać się i zwrócić błąd "Mintemp bed".

Kontrola wzrokowa

Sprawdź, czy w okolicach termistora stołu nie widzisz przerwanych przewodów oraz czy przewody grzałki są całe. Poruszaj przewodami ostrożnie przy wyłączonej drukarce. Jeśli któryś z nich jest luźny, to nie musisz dalej szukać - ta część wymaga wymiany. Nie zalecamy lutowania tych przewodów, a w szczególności termistora, ponieważ zmieni to ich rezystancję i odczyty. Części zamienne znajdziesz w naszym sklepie internetowym, a pomoc uzyskasz też pod tym linkiem: Wsparcie Klienta.

Spróbuj nagrzać stół do 90ºC z menu LCD -> Ustawienia -> Temperatury -> Stół. Po osiągnięciu zadanej temperatury ostrożnie poruszaj przewodami wychodzącymi z tyłu stołu i obserwuj, czy błąd się pojawi. Jeśli na ekranie LCD wyświetlane jest 0/0 jako temperatura stołu, sprawdź podłączenie złącz do płyty Buddy.

Odkręć jedną śrubę mocującą pokrywę (zaznaczoną kółkiem na poniższej ilustracji) i zdejmij ją, aby odsłonić płytę.

Sprawdź czy wszystkie złącza są dobrze wpięte w gniazda, zgodnie z poniższą ilustracją. Skup się szczególnie na przewodach termistora i grzałki (żółte strzałki). Mimo, że to mało prawdopodobne, to jednak podczas wysyłki lub nieostrożnego obchodzenia się z paczką mogło dojść do poluzowania przewodów.

Sprawdzenie oporności

Poniższa tabelka przedstawia prawidłowe wartości dla każdej z części oraz skalę, która powinna zostać ustawiona na multimetrze. Używanie multimetru opisaliśmy szczegółowo w tym artykule: Obsługa multimetru. Wszystkie termistory są ustawione na 100 kΩ przy 25°C. Realnie, w zakresie temperatur między 20°C a 30°C, gama odczytywanych wartości może być trochę szersza (~85-125 kΩ) niż dla grzałki.

Przewody mogą być spękane, powodując rozłączanie tylko w określonych pozycjach. Dlatego też spróbuj poruszać nimi podczas odczytów, aby sprawdzić, czy nie spowoduje to dużej zmiany.
Element
Oporność
Skala multimetru

Termistory (stołu i hotendu)

[80 kΩ - 125 kΩ]

200 kΩ

Stół

[6.5 Ω - 7 Ω ]

200 Ω

Podczas pomiarów elementy powinny być schłodzone do temperatury pokojowej i odłączone!

Gdzie mierzyć

Dla każdego z komponentów istnieje kilka opcji, ale skupimy się na złączach. Wynik pomiaru pokaże się na wyświetlaczu LCD multimetru od razu po dotknięciu elementu końcówkami pomiarowymi. Dla prawidłowego odczytu dotykaj końcówkami następujących elementów:

  • Termistory: metalowe terminale wewnątrz plastikowych złącz

  • Grzałki: śruby mocujące przewody w złączu

Hotend i podgrzewany stół mają takie same złącza. Upewnij się, że mierzysz właściwy komponent.

Instrukcje wymiany części

Jeśli któreś elementy będą wymagać wymiany, zamów je w naszym sklepie internetowym, następnie podążaj za instrukcjami:

Jak wymienić termistor podgrzewanego stołu (MINI/MINI+)

Jak wymienić podgrzewany stół (MINI/MINI+)

Czy ten artykuł był pomocny?

Komentarze

Wciąż masz pytania?

Wciąż masz pytania?

Jeśli masz pytanie dotyczące czegoś, czego nie opisaliśmy, to sprawdź dodatkowe zasoby.
A jeśli to nie działa, możesz wysłać zgłoszenie na [email protected] lub klikając poniższy przycisk.

Kontakt