PL
  • English
  • Čeština
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Français
Login

Niezgodność temperatury hotendu #17210 (XL)

Menu
Dotyczy:
Ostatnia aktualizacja a month ago
Ten artykuł jest dostępny również w tych językach: 
ENCSDEESITFR

Jeśli drukarka rozpozna odchylenie zmierzonej temperatury poza dopuszczalnym zakresem, wyświetli komunikat: "Pomiar temperatury nie jest zgodny z wartością oczekiwaną. Sprawdź, czy termistor ma kontakt z blokiem grzejnym. W przypadku uszkodzenia wymień go".

Może się tak zdarzyć, jeśli awaria termistora hotendu spowoduje, że drukarka odczyta temperaturę w zakresie kilku stopni od temperatury docelowej, ale nie samą temperaturę docelową. Grzałka będzie nadal próbowała podbijać temperaturę, podczas gdy temperatura docelowa nie zostanie osiągnięta. Aby zapobiec przegrzaniu, drukarka generuje błąd.

Błąd może wskazywać na jakiś problem z okablowaniem. Grzałka lub przewody termistora mogą być uszkodzone.

Upewnij się, że w pomieszczeniu, w którym znajduje się drukarka, nie panuje temperatura poniżej 15ºC.

Jak to naprawić?

Kontrola wzrokowa

Błąd może wskazywać na jakiś problem z okablowaniem. Grzałka lub przewody termistora mogą być uszkodzone.

Przed wyciągnięciem multimetru sprawdź płytkę Dwarf, gdzie podłączone są grzałka i termistor, aby upewnić się, że żaden z przewodów nie jest przerwany bądź odłączony. 

Przed rozpoczęciem upewnij się, że:

  • filament jest rozładowany z ekstrudera
  • drukarka jest wyłączona i odłączona od prądu
  • hotend i stół grzewczy są schłodzone do temperatury otoczenia
Ponieważ będziemy posługiwać się narzędziami i pracować z ekstruderem umieszczonym wysoko nad stołem grzewczym, konieczne jest jego zabezpieczenie. Sugerujemy użycie kartonowego pudełka.

Dostęp do płyty Dwarf na XL Multi-tool

Zdejmij Nextruder, wyciągając z doku w kierunku wskazanym na poniższej ilustracji. Chociaż spodziewany jest niewielki opór ze względu na magnetyczne mocowanie, nie używaj nadmiernej siły.

Wykręć śrubę M3x12, aby otworzyć drzwi pokrywy płytki Dwarf [dwarf-cover-door]. (niebieska strzałka).

Dostęp do płyty Dwarf na XL Single-tool

Przesuń oś X do przodu drukarki i przesuń ekstruder mniej więcej na środek osi X. Otwórz drzwi pokrywy płytki Dwarf [dwarf-cover-door], aby uzyskać dostęp do płytki Dwarf.

 

Sprawdź, czy wszystkie złącza są bezpiecznie osadzone w swoich gniazdach, zgodnie z poniższą ilustracją. Skup się na złączu termistora (niebieska strzałka) i grzałki(fioletowa strzałka). Choć jest to mało prawdopodobne, w wyniku niewłaściwego transportu lub przenoszenia, złącza mogły się poluzować. 

 

Sprawdzenie oporności

Poniższa tabelka przedstawia prawidłowe wartości dla każdej z części oraz skalę, która powinna zostać ustawiona na multimetrze. Wszystkie termistory są ustawione na 100kΩ przy 25°C. Realnie, w zakresie temperatur między 20°C a 30°C, gama odczytywanych wartości może być trochę szersza (~80-125kΩ).

W przewodach mogą występować mikropęknięcia, zrywające połączenia tylko w określonych pozycjach. Dlatego też spróbuj poruszać nimi podczas odczytów, aby sprawdzić, czy nie spowoduje to dużej zmiany.

Element
Oporność
Skala multimetru

Termistor hotendu

[80kΩ - 125kΩ]

200kΩ

Grzałka hotendu

[12,3Ω - 15,1Ω]

200Ω

Podczas pomiarów elementy powinny być schłodzone do temperatury pokojowej i odłączone!
Czy ten artykuł był pomocny?

Komentarze

Wciąż masz pytania?

Wciąż masz pytania?

Jeśli masz pytanie dotyczące czegoś, czego nie opisaliśmy, to sprawdź dodatkowe zasoby.
A jeśli to nie działa, możesz wysłać zgłoszenie na [email protected] lub klikając poniższy przycisk.

Kontakt