PL
 • English
 • Čeština
 • Español
 • Italiano
 • Deutsch
 • Français
Login
Menu
Ostatnia aktualizacja 6 months ago
Ten artykuł jest dostępny również w tych językach: 
ENCSESDEITFR
Ten poradnik jest przeznaczony dla doświadczonych użytkowników. Przed rozpoczęciem pomiarów uruchom Selftest (MK3/S lub MK2/S/MK2.5/S) i sprawdź podłączenie przewodów do płyty MK3/S EINSY Rambo lub MK2/S/MK2.5S mini-Rambo.

W wielu przypadkach musimy dokładnie sprawdzić czy komponent jest wadliwy, czy po prostu źle zamontowany lub też odnaleźć ten, którego dotyczy problem. Używamy multimetru do sprawdzenia ciągłości, pomiaru oporności grzałek i termistorów oraz napięcia wychodzącego z zasilacza do grzałek.

Jeśli nie masz multimetru, rozważ zakup podobnego do pokazanego poniżej. Nie musi to być drogie urządzenie - wystarczy 40-60 zł, aby kupić sprzęt, który dobrze sprawdzi się w tych zadaniach.

Jak mierzyć

Zacznijmy od poprawnego podłączenia przewodów pomiarowych do multimetru.

 • Czarny przewód należy podłączyć do gniazda COM.
 • Czerwony przewód należy podłączyć do gniazda wolty (V), Ohmy (Ω) i częstotliwość (Hz).

Następnie musimy ustawić odpowiedni zakres pomiarowy multimetru, w zależności od testowanego komponentu. Na przykład nie otrzymasz wyniku pomiaru 100K Ohm (Kilo=1000), jeśli multimetr jest ustawiony na 200.

Punkty odniesienia dla ustawień multimetru

Pomiar oporności:

 • Przy wszystkich termistorach ustaw oporność na "200K" Ohm (zielona strzałka), ponieważ termistor powinien wykazywać oporność w okolicach 100K.
 • Przy wszystkich grzałkach ustaw oporność na "200" Ohm (zielona strzałka), ponieważ grzałki powinny wykazywać oporność między 1 a 20 Ohm.

Pomiar napięcia:

Jeśli mierzysz napięcie przesyłane do grzałki lub z zasilacza do płyty, pamiętaj, że MK2/S i MK2.5S pracują na napięciu 12V, a MK3S na 24V.

 • Dla 12V ustaw multimetr na "20" woltów (czerwona strzałka).
 • Dla 24V ustaw multimetr na "200" woltów (czerwona strzałka).

Pomiar ciągłości obwodu:

Pomiar ciągłości jest wskazany purpurową strzałką, na wyświetlaczu pojawi się 0, a multimetr wyda dźwięk po zetknięciu ze sobą przewodów pomiarowych lub połączeniu ich przewodem. Pozwala to sprawdzić, czy przewód nie jest przerwany.

Gdzie mierzyć

Dla każdego z komponentów istnieje kilka opcji, ale skupimy się na złączach. Wynik pomiaru pokaże się na wyświetlaczu LCD multimetru od razu po dotknięciu elementu końcówkami pomiarowymi. Dla prawidłowego odczytu dotykaj końcówkami następujących elementów:

Termistory: metalowe terminale wewnątrz plastikowych złączGrzałka hotendu/stołu: śruby mocujące przewody w złączu
 • Grzałka stołu: pola lutownicze/śruby mocujące przewody do stołu lub śruby mocujące przewody w złączu na płycie głównej (zielony prostokąt). Musisz odłączyć przewody przed pomiarem! W MK2S/MK2.5S możesz zmierzyć napięcie i oporność na śrubach mocujących przewody w złączu. Odłącz złącze od płyty głównej przed pomiarem.

Bezpieczniki i przewody

Do sprawdzenia bezpieczników używamy funkcji weryfikacji ciągłości obwodu - jedynym, co sprawdzimy to to, czy dany komponent jest w stanie przewodzić prąd. Dotknięcie obydwoma przewodami obydwóch końców/płytek bezpiecznika lub obydwóch końców przewodu powinno wywołać dźwięk (lub pojawienie się 0 na ekranie multimetru), co oznacza, że obwód został zamknięty, więc element przewodzi prąd.

Bezpiecznik zasilacza (znajdujący się nad gniazdem) możesz wyciągnąć przy pomocy płaskiego wkrętaka.

Oporność

Do tego pomiaru drukarka musi być wyłączona, schłodzona do temperatury otoczenia a mierzony element musi być odłączony od płyty RAMBO!

Wykonaj opisane dalej pomiary, aby sprawdzić, czy oporność grzałek znajduje się w specyfikacji. Ustaw multimetr na najniższy zakres oporności, w którym zawiera się 20Ω.

Pomiaru możesz dokonać dotykając końcówkami śrub w złączu - dotyczy to zarówno stołu, jak i hotendu. W przypadku stołu możliwy jest również pomiar pól lutowniczych/śrub mocujących przewody. Spójrz na poniższe ilustracje.

Grzałki

MINI

Grzałka hotendu

[12,3Ω - 15,1Ω]

 

Stół

[4,5Ω - 6,5Ω]

MK3/S

Grzałka hotendu

[12,3Ω - 15,1Ω]

 

Stół

[2,0Ω - 4,0Ω]

MK2/S

Grzałka hotendu

[3,1Ω - 3,8Ω]

 

Stół

[0,9Ω - 1,1Ω]

Pomiar oporności grzałki hotendu i stołu za pomocą multimetru ma jedynie charakter orientacyjny i w zależności od temperatury może odbiegać od rzeczywistej oporności o dziesiątki procent. Dlatego zmierzone wartości należy traktować jedynie jako wskazówkę w identyfikacji problemu.

Termistory

Do tego pomiaru drukarka musi być wyłączona, schłodzona do temperatury otoczenia a mierzony element musi być odłączony od płyty RAMBO!

Wykonaj opisane dalej pomiary, aby sprawdzić, czy oporność termistorów znajduje się w specyfikacji. Ustaw multimetr na najniższy zakres oporności, w którym zawiera się 150kΩ. W większości multimetrów jest to 200kΩ.

Wszystkie termistory są ustawione na 100kΩ przy 25°C. Realnie, w zakresie temperatur między 20°C a 30°C, gama odczytywanych wartości może być trochę szersza (~85-125kΩ).

Podczas pomiarów zweryfikuj oporności obydwóch termistorów dla porównania. Jeśli bardzo odbiegają od siebie, to któryś z nich jest prawdopodobnie wadliwy.

Napięcie

Podczas tego pomiaru drukarka musi być włączona, co rodzi ryzyko zwarcia. Nie dopuść do zetknięcia ze sobą obwodu dodatniego (+) z ujemnym (-)!

Wykonaj opisane dalej pomiary, aby sprawdzić, czy napięcie grzałek znajduje się w specyfikacji. Ustaw multimetr na najniższy zakres napięcia, w którym zawiera się wartość 24V.

Pomiaru możesz dokonać dotykając końcówkami śrub w złączu - dotyczy to zarówno stołu, jak i hotendu. W przypadku stołu możliwy jest również pomiar pól lutowniczych/śrub mocujących przewody. Podczas tego pomiaru złącza muszą być podłączone do płyty RAMBO.

Nagrzej drukarkę do PLA i dokonaj pomiaru elementu, który podejrzewasz o nieprawidłowe działanie.

Możesz spodziewać się poniższych wartości:

MINI

Grzałka hotendu

[23V - 24,5V]

 

Stół

[23V - 24,5V]

MK3

Grzałka hotendu

[23,5V - 24,5V]

 

Stół

[23V - 24,5V]

MK2/S

Grzałka hotendu

[11V - 13,5V]

 

Stół

[11V - 13,5V]

Jeśli podejrzewasz, że zasilacz nie działa, a bezpiecznik jest sprawny, możesz sprawdzić złącza bezpośrednio. Odkręć obydwie śruby mocujące pokrywę (żółte kółka), a otrzymasz dostęp do terminali zasilania.

Zachowaj szczególną ostrożność podczas pomiarów. Nie dopuść do zwarcia przez złączenie terminali.

Napięcie (VCC) oraz masa (+ i -) są podzielone na dwie pary: dwa złącza z lewej strony to napięcie (plusowe, czerwone strzałki), a dwa z prawej to uziemienie (minusowe, niebieskie strzałki). Zmierz po jednym z pary.

Nie zalecamy pomiaru prądu stałego wychodzącego z zasilaczy zewnętrznych, jak w Original Prusa MINI. Możesz z łatwością spowodować zwarcie i uszkodzić sprzęt lub zranić siebie.
Czy ten artykuł był pomocny?

Komentarze

Wciąż masz pytania?

Wciąż masz pytania?

Jeśli masz pytanie dotyczące czegoś, czego nie opisaliśmy, to sprawdź dodatkowe zasoby.
A jeśli to nie działa, możesz wysłać zgłoszenie na [email protected] lub klikając poniższy przycisk.

Kontakt