PL
  • English
  • Čeština
  • Italiano
  • Deutsch
  • Français
Login

Rozbieżność temperatur hotendu #13210 (MK3.9/MK4) #23210 (MK3.5)

Menu
Dotyczy:
Ostatnia aktualizacja a month ago
Ten artykuł jest dostępny również w tych językach: 
ENCSDEITFR

Drukarka wyświetla komunikat "Rozbieżność temperatur - Zmierzona temperatura jest rozbieżna z wartością oczekiwaną. Sprawdź, czy termistor jest w kontakcie z blokiem grzejnym. W przypadku uszkodzenia, wymień go", gdy zmierzona temperatura różni się od temperatury oczekiwanej dla hotendu.

Może się tak zdarzyć, jeśli jakikolwiek problem z termistorem hotendu spowoduje, że drukarka odczyta temperaturę rozbieżną o kilka stopni od temperatury docelowej, ale nie samą temperaturę docelową. Grzałka będzie nadal próbowała zwiększać temperaturę, podczas gdy wartość docelowa nie zostanie osiągnięta. Aby zapobiec przegrzaniu, drukarka generuje błąd.

Błąd może wskazywać na jakiś problem z okablowaniem, bądź prawdopodobnym uszkodzeniem grzałki lub termistora.

Upewnij się, że w pomieszczeniu, w którym znajduje się drukarka, temperatura nie spada poniżej 15ºC.

Kontrola wzrokowa

Obejrzyj hotend (termistor i grzałkę), aby upewnić się, że żadne przewody nie oderwały się od termistora lub grzałki. Ostrożnie spróbuj przesunąć przewody ręcznie, gdy drukarka jest wyłączona. Jeśli którykolwiek z nich został odłączony, poszukiwania dobiegły końca i należy wymienić część. Nie zalecamy lutowania tych przewodów, ponieważ w przypadku termistora zmieni to jego rezystancję, a tym samym odczyty. Części zamienne możesz znaleźć w naszym sklepie internetowym lub skontaktować się ze Wsparciem Klienta w celu uzyskania pomocy.

Spróbuj nagrzać hotend z menu LCD -> Sterowanie -> Temperatura -> Dysza do 215°C. Po osiągnięciu tej temperatury poruszaj ręcznie przewodami za stołem grzewczym, aby sprawdzić, czy pojawi się błąd. Jeśli ekran LCD pokazuje 0/0 jako temperaturę hotendu, sprawdź podłączenie przewodów.

Połączenia

Grzałka i termistor są podłączone do płytki Loveboard. Aby uzyskać do nich dostęp, należy przesunąć pokrywę w górę i przekręcić pokrywę płyty LoveBoard w prawo.

 

Sprawdzenie rezystancji

Poniższa tabela przedstawia prawidłową rezystancję dla każdej części i skalę, na którą należy ustawić miernik. W artykule Obsługa multimetru znajduje się bardziej szczegółowy przewodnik. Wszystkie termistory osiągają znamionowo 100 kΩ przy 25°C. Realistycznie, przy zmiennej temperaturze między 20°C a 30°C, możesz spodziewać się szerszego zakresu odczytów (~85-125 kΩ), niż w przypadku grzałki.

W przewodzie mogą występować mikropęknięcia, zrywające połączenia tylko w niektórych położeniach. Dlatego spróbuj poruszyć przewodem podczas pomiaru, aby sprawdzić, czy wartość zmieni się drastycznie.

KomponentRezystancjaSkala multimetru
Termistory (stół i hotend)[80 kΩ - 125 kΩ]200 kΩ
Grzałka hotendu[12,3 Ω - 15,1 Ω]200 Ω
 
Część powinna być schłodzona do temperatury pokojowej i odłączona od zasilania podczas pomiaru rezystancji!

Przewodnik(i) wymiany części

W przypadku stwierdzenia, że któraś z części jest wadliwa, należy zamówić ją w naszym sklepie internetowym, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami serwisowymi:

Jak wymienić grzałkę hotendu (MINI/MINI+)

Jak wymienić termistor hotendu (MINI/MINI+)

Czy ten artykuł był pomocny?

Komentarze

Wciąż masz pytania?

Wciąż masz pytania?

Jeśli masz pytanie dotyczące czegoś, czego nie opisaliśmy, to sprawdź dodatkowe zasoby.
A jeśli to nie działa, możesz wysłać zgłoszenie na [email protected] lub klikając poniższy przycisk.

Kontakt