PL
 • English
 • Español
 • Italiano
 • Deutsch
 • Français
Login

Selftest nieudany (XL)

Menu
Dotyczy:
Ostatnia aktualizacja a year ago
Ten artykuł jest dostępny również w tych językach: 
ENDEESITFR

W Original Prusa XL, selftest sprawdza problemy z montażem drukarki, jej okablowaniem i elementami elektronicznymi. Jest to pierwsza część kreatora kalibracji, który jest wywoływany automatycznie po pierwszym włączeniu drukarki lub po resecie do ustawień fabrycznych (XL). Po zakończeniu wstępnej kalibracji można zainicjować Selftest w menu LCD - Kalibracja - Selftest.

Podczas selftestu nie należy manipulować drukarką ani jej dotykać, chyba że drukarka wyświetli monit o wykonanie jakiejś czynności z instrukcją na wyświetlaczu.
Jeśli drukarka zostanie umieszczona na niestabilnej powierzchni lub jeśli obok niej znajduje się inna działająca drukarka 3D, może to negatywnie wpłynąć na dokładność kalibracji. Drukarka powinna być umieszczona na stabilnej powierzchni.

Testy wykonywane podczas Selftestu

 • Test ekstrudera i wentylatora druku
 • Test osi X, Y i Z
 • Test prawidłowego połączenia podgrzewanego stołu i hotendu
 • Test czujnika tensometrycznego
 • Ustawienie czujnika filamentu

Wyniki Selftestu

Wyniki Selftestu są wyświetlane na ekranie podczas całej procedury, wskazując powodzenie lub niepowodzenie dla każdego punktu. Alternatywnie, wyniki mogą być pokazane w dowolnym momencie, korzystając z następujących menu: menu LCD - Kalibracja - Diagnostyka - Pokaż wyniki Selftestu.

Błędy podczas Selftestu

Test ekstrudera i wentylatora druku

Procedura Selftestu w Original Prusa XL może określić, który z wentylatorów nie działa. Sprawdź ten, który jest zdiagnozowany jako nie OK.

 • Upewnij się, że oba twoje wentylatory są prawidłowo podłączone do płytki Dwarf.
 • Sprawdź, czy nie ma żadnych blokad, które mogłyby uniemożliwić obracanie się któregoś z wentylatorów. 

Test osi X, Y i Z

Drukarka może określić, czy elementy poruszają się prawidłowo wzdłuż każdej osi.

W przypadku wystąpienia problemu na osi X lub na osi Y, należy upewnić się, że nie ma przeszkód w ruchu i ustawić naprężenie paska.

Prawidłowe połączenie podgrzewanego stołu i hotendu

Selftest może określić usterkę podczas nagrzewania elementu oraz uszkodzony element.

Włącz nagrzewanie uszkodzonego elementu w [Menu LCD - Ustawienia - Nagrzewanie] i zobacz, czy pojawi się jakiś błąd: jeśli tak, to błąd powinien mieć kod QR, który przekierowuje do artykułu opisującego, jak rozwiązać ten konkretny problem.

Skontaktuj się z naszym Wsparciem Klienta, jeśli masz inną sprawę lub w przypadku jakichkolwiek wątpliwości.

Test czujnika tensometrycznego

Działający czujnik tensometryczny jest podstawą funkcjonowania Original Prusa XL. Służy do wykrywania odległości dyszy od arkusza stalowego i do unikania uszkodzeń, które byłyby spowodowane przez dyszę zagłębiającą się w jego powierzchni.

 • Upewnij się, że czujnik tensometryczny jest prawidłowo podłączony do płyty Dwarf. 
 • Upewnij się, że powierzchnia, na której stoi drukarka, jest jak najbardziej stabilna: jakakolwiek forma wibracji przenoszona na powierzchnię pod drukarką lub nie w pełni stabilna powierzchnia pod drukarką może spowodować fałszywy odczyt na czujniku tensometrycznym, powodując negatywny wynik Selftestu. 

Czujnik filamentu

Original Prusa XL jest wyposażona w dwa czujniki filamentu: pierwszy znajduje się z boku, blisko wejścia rurki PTFE, gdzie podajemy filament. Drugi znajduje się w ekstruderze. Oba czujniki filamentu są niezbędne do prawidłowego wycofania filamentu: gdy czujnik z boku wykryje, że filament się skończył, filament zostanie wycofany na czas.

 • Upewnij się, że czujnik filamentu w ekstruderze jest prawidłowo podłączony do płytki Dwarf.
 • Upewnij się, że boczny czujnik filamentu jest prawidłowo podłączony.
Czy ten artykuł był pomocny?

Komentarze

Wciąż masz pytania?

Wciąż masz pytania?

Jeśli masz pytanie dotyczące czegoś, czego nie opisaliśmy, to sprawdź dodatkowe zasoby.
A jeśli to nie działa, możesz wysłać zgłoszenie na [email protected] lub klikając poniższy przycisk.

Kontakt