PL
 • English
 • Čeština
 • Español
 • Italiano
 • Deutsch
 • Français
Login

Selftest (SL1)

Dotyczy:
Ostatnia aktualizacja 3 years ago
Ten artykuł jest dostępny również w tych językach: 
ENCSDEESITFR

Po pierwszym włączeniu SL1 oraz po wykonaniu resetu ustawień fabrycznych, drukarka zapyta o uruchomienie Selftestu. Możesz również uruchomić Selftest z menu Ustawienia -> Kalibracja -> Asystent. Sprawdza on najważniejsze funkcje drukarki.

Testy przeprowadzane przez Selftest

 1. Test bazowania zbiornika
 2. Test bazowania kolumny
 3. Test UV LED
 4. Test wentylatorów
 5. Test wyświetlacza
 6. Test osi kolumny
 7. Test czujnika żywicy
 8. Ustawienie strefy czasowej
 9. Test głośnika
Jeśli Selftest wykryje jakikolwiek błąd, pojawi się ekran z komunikatem i kodem QR, który przekieruje Cię do strony z poradnikiem rozwiązywania problemów.

Test bazowania zbiornika

Test bazowania zbiornika to pierwszy etap Selftestu, sprawdzający ruch mechanizmu przechylania ("tilt") oraz zdolność do odnalezienia pozycji bazowej. Błąd podczas tego testu może skutkować wygenerowaniem któregoś z poniższych komunikatów:

Niepowodzenie bazowania tiltu

Niepowodzenie testu osi tiltu

Niepowodzenie aktywacji krańcówki

Niewłaściwa pozycja tiltu

Test bazowania kolumny

Ten test polega na sprawdzeniu zakresu ruchu i pozycji bazowej. Błąd podczas tego testu może skutkować wygenerowaniem któregoś z poniższych komunikatów:

Niepowodzenie bazowania kolumny

Błąd ruchu kolumny

Błąd pozycji kolumny

Test UV LED

Po testach mechaniki zbiornika i kolumny, drukarka poprosi o odkręcenie i wyciągnięcie zbiornika oraz platformy. Sprawdzony zostanie moduł UV LED.

Błąd czujnika temperatury

Test wentylatorów

SL1 ma kilka wentylatorów. Są one sprawdzane podczas Selftestu, a jeśli któryś jest zablokowany, podłączony nieprawidłowo lub uszkodzony, zostanie on zidentyfikowany i pojawi się któryś z poniższych błędów:

Błąd wentylatora

Obroty wentylatora poza zakresem

Test wyświetlacza

Drukarka zapyta, czy patrząc z góry, przez pomarańczową pokrywę, widoczne jest logo PRUSA. Nie otwieraj pokrywy - w środku emitowane jest światło ultrafioletowe, które może uszkodzić wzrok. Jeśli logo nie widać i wybierzesz odpowiednią opcję w menu, zobaczysz poniższy komunikat:

Niepowodzenie testu wyświetlacza

Test osi kolumny

Na tym etapie sprawdzany jest zakres ruchu osi kolumny. Jeśli wystąpi jakikolwiek problem, pojawi się któryś z poniższych komunikatów:

Nie aktywowano krańcówki kolumny

Niepowodzenie testu osi kolumny

Test czujnika żywicy

Po ustawieniu platformy pod kątem 60º, sprawdzony zostanie czujnik żywicy. Jeśli nie zostanie znaleziony, pojawi się poniższych błąd:

Błąd czujnika żywicy

Ustawienie strefy czasowej

Na tym etapie masz możliwość ustawienia strefy czasowej drukarki. Jest to opcjonalne.

Test głośnika

Drukarka odtworzy dźwięk, a jeśli go nie słyszysz i wybierzesz w menu odpowiednią opcję, zobaczysz poniższy komunikat:

Niepowodzenie testu głośnika

Czy ten artykuł był pomocny?

Komentarze

Wciąż masz pytania?

Wciąż masz pytania?

Jeśli masz pytanie dotyczące czegoś, czego nie opisaliśmy, to sprawdź dodatkowe zasoby.
A jeśli to nie działa, możesz wysłać zgłoszenie na [email protected] lub klikając poniższy przycisk.

Kontakt