PL
  • English
  • Čeština
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Français
  • 日本語
Login

Konfiguracja Wi-Fi i PrusaLink (MK4)

Konfiguracja Wi-Fi i PrusaLink (MK4)

Konfiguracja Wi-Fi i PrusaLink (MK4)
Dotyczy:
Ostatnia aktualizacja 8 months ago
Konfiguracja Wi-Fi i PrusaLink (MK4)
 Poziom trudności
Średni
 Kroki
10
 Dostępne języki
ENCSDEESITFRJA

Krok 1 Wprowadzenie

Wprowadzenie
Wprowadzenie
Ten przewodnik poprowadzi Cię przez konfigurację PrusaLink w Twojej drukarce Original Prusa MK4.
Konieczne będzie podłączenie drukarki do sieci za pomocą połączenia Wi-Fi lub Ethernet.
Najpierw przeczytaj artykuł o Różnice między Prusa Connect i PrusaLink, aby uzyskać ogólne informacje o tych usługach.
Podłącz dołączoną pamięć USB do drukarki i pozostaw ją tam.

Krok 2 Opcje sieciowe

Opcje sieciowe
Opcje sieciowe
Opcje sieciowe
Twoja zmontowana Original Prusa MK4 jest dostarczana z fabrycznie zamontowanym modułem ESP Wi-Fi.
Preferowany typ połączenia sieciowego można wybrać w menu Ustawienia > Sieć > Domyślne.
Upewnij się, że wybrana jest opcja Wi-Fi.
Jeśli preferujesz przewodowe połączenie z siecią (Ethernet), skorzystaj ze złącza znajdującego się z tyłu drukarki i przejdź do kroku 7.

Krok 3 Konfiguracja Wi-Fi

Konfiguracja Wi-Fi
Konfiguracja Wi-Fi
Konfiguracja Wi-Fi
Konfiguracja Wi-Fi
Kreator konfiguracja Wi-Fi powinien pojawić się po pierwszym uruchomieniu drukarki.
Kreator konfiguracji Wi-Fi jest również dostępny w menu Ustawienia > Sieć > Wi-Fi > Konfiguracja modułu Wi-Fi.
Naciśnij przycisk Dalej. Oprogramowanie w module Wi-Fi ESP drukarki zostanie zaktualizowane automatycznie.

Krok 4 Wygenerowanie danych uwierzytelniających

Wygenerowanie danych uwierzytelniających
Wygenerowanie danych uwierzytelniających
Naciśnij Tak, gdy pojawi się monit o wygenerowanie danych uwierzytelniających.
Drukarka wygeneruje na nośniku USB plik konfiguracyjny prusa_printer_settings.ini.
Odłącz pamięć USB od drukarki.
Jeśli w pamięci USB znajduje się już poprawny plik konfiguracyjny, można pominąć te kroki i po prostu załadować go od razu.

Krok 5 Edytowanie pliku konfiguracyjnego

Edytowanie pliku konfiguracyjnego
Edytowanie pliku konfiguracyjnego
Edytowanie pliku konfiguracyjnego
Podłącz pamięć USB do komputera.
Zlokalizuj utworzony przez drukarkę plik prusa_printer_settings.ini w pamięci USB. Otwórz plik w dowolnym edytorze tekstu.
Przejdź do drugiej linii o nazwie ssid= i wpisz nazwę sieci Wi-Fi, do której chcesz podłączyć swoją drukarkę.
Uwaga: Dołączony moduł Wi-Fi ESP obsługuje sieć 802.11 b/g/n 2,4 GHz. Sieć 5 Ghz nie będzie działać.
Teraz przejdź do trzeciego wiersza o nazwie psk= i wpisz hasło do sieci Wi-Fi. Upewnij się, że nikt nie patrzy!
Zapisz plik w pamięci USB.

Krok 6 Wczytanie pliku konfiguracyjnego

Wczytanie pliku konfiguracyjnego
Wczytanie pliku konfiguracyjnego
Wczytanie pliku konfiguracyjnego
Wczytanie pliku konfiguracyjnego
Podłącz pamięć USB z powrotem do drukarki.
Naciśnij przycisk Dalej, aby załadować ustawienia do drukarki.

Poczekaj, aż połączenie zostanie nawiązane - wskazuje na to ikona Wi-Fi w górnej części ekranu.

W przypadku korzystania z połączenia przewodowego Ethernet pojawia się inna ikona.
Jeśli połączenie Wi-Fi nie zostało nawiązane, sprawdź ustawienia wprowadzone w pliku konfiguracyjnym. Następnie przejdź do Sieć > Wi-Fi > Wczytaj dane uwierzytelniające, aby wczytać poprawiony plik konfiguracyjny.

Krok 7 Uzyskanie adresu IP

Uzyskanie adresu IP
Uzyskanie adresu IP
Uzyskanie adresu IP
Po nawiązaniu połączenia przejdź do menu Ustawienia > Sieć > Adres IPv4. Zanotuj wyświetlony adres IP.
Otwórz przeglądarkę internetową na swoim komputerze. Wpisz adres IP w wierszu adresu i otwórz go jako stronę internetową.
Zwracamy uwagę, że ten adres IP jest dostępny tylko w sieci lokalnej i może się zmieniać z czasem, w zależności od konfiguracji sieci.
Zalecamy korzystanie z przeglądarki Chrome lub Firefox, ponieważ podczas korzystania z Safari lub Edge występują problemy z logowaniem.

Krok 8 Logowanie do PrusaLink

Logowanie do PrusaLink
Logowanie do PrusaLink
Logowanie do PrusaLink
Logowanie do PrusaLink
Powinna pojawić się strona PrusaLink z prośbą o zalogowanie.
W drukarce przejdź do Ustawienia > Sieć > PrusaLink, aby uzyskać nazwę użytkownika i hasło.
Użyj dostarczonej nazwy użytkownika i hasła, aby zalogować się do PrusaLink na swoim komputerze.

Krok 9 Drukowanie przez PrusaLink

Drukowanie przez PrusaLink
Drukowanie przez PrusaLink
Drukowanie przez PrusaLink
Drukowanie przez PrusaLink
Aby rozpocząć drukowanie bezprzewodowe, przejdź do zakładki Projekty w PrusaLink.
Wybierz plik G-code, który ma zostać wydrukowany lub przeciągnij i upuść do zaznaczonego obszaru.
Upewnij się, że drukarka jest gotowa do drukowania:
Do drukarki musi być podłączona pamięć USB.
Na stole grzewczym musi być umieszczona pusta i czysta płyta stalowa.
Drukarka powinna być włączona na ekranie głównym. Jeśli na ekranie LCD pojawi się jakikolwiek monit, drukarka odrzuci każde zdalne polecenie.
Po przesłaniu pliku otwórz jego szczegóły. Z tego miejsca możesz rozpocząć drukowanie.

Krok 10 Prusa Connect

Prusa Connect
Prusa Connect
Świetnie! Udało Ci się!
Ze względów bezpieczeństwa możesz teraz usunąć plik z konfiguracją z pamięci USB.

Teraz możesz chcieć dodać drukarkę do PrusaConnect, aby móc sterować drukarką z Internetu za pomocą usługi w chmurze Prusa Connect.

Czy ten poradnik był pomocny?

Komentarze

Wciąż masz pytania?

Wciąż masz pytania?

Jeśli masz pytanie dotyczące czegoś, czego nie opisaliśmy, to sprawdź dodatkowe zasoby.
A jeśli to nie działa, możesz wysłać zgłoszenie na [email protected] lub klikając poniższy przycisk.

Kontakt