PL
  • English
  • Čeština
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Français
Login

Menu serwisowe - kalibracja poszczególnych filamentów

Menu serwisowe - kalibracja poszczególnych filamentów

Menu serwisowe - kalibracja poszczególnych filamentów
Dotyczy:
Ostatnia aktualizacja 4 years ago
Menu serwisowe - kalibracja poszczególnych filamentów
 Poziom trudności
Średni
 Kroki
7
 Dostępne języki
ENCSESDEITFR
Wprowadzenie
Wprowadzenie
Wprowadzenie
Wprowadzenie
Ten poradnik przeprowadzi Cię przez proces kalibracji rurki PTFE łączącej jednostkę MMU z drukarką dla wszystkich pięciu filamentów MMU2.
Nowsza wersja, MMU2S, nie wymaga tej procedury, jeśli jest w fabrycznym stanie. Może jednak poprawić wydajność ładowania filamentu po zmianie rurki łączącej ekstruder z jednostką na dłuższą.
MMU3 (FW2.1.9 i wyżej) nie posiada tej funkcji kalibracji, gdyż nie jest ona potrzebna.
Najpierw przeczytaj cały poradnik, aby wiedzieć co jest wymagane do poprawnej kalibracji.
Upewnij się, że MMU2 jest złożone zgodnie z instrukcjami (szczególnie ważne jest ustawienie kółek radełkowanych w osi). Sprawdź również, czy śruby ze sprężynami są odpowiednio dokręcone (łebki powinny znajdować się odrobinę poniżej powierzchni części).
Wszystkie uchwyty na szpule powinny być odsunięte co najmniej 40 cm od tylnej płyty drukarki. Sprawdź, czy każdy z filamentów może się swobodnie rozwijać.
Wgrywanie aktualnego firmware (do MMU2)
Wgrywanie aktualnego firmware (do MMU2)
Wgrywanie aktualnego firmware (do MMU2)
Wgrywanie aktualnego firmware (do MMU2)
Zanim zaczniesz, upewnij się, że MMU2 pracuje na najnowszym firmware (1.0.3 lub nowszym). Pamiętaj, że jest to osobne oprogramowanie, wgrywane bezpośrednio do płytki MMU2, nie do płytki EINSY.
Aby sprawdzić wersję firmware: włącz drukarkę, naciśnij pokrętło aby wejść do menu, przejdź do Wsparcie i przewiń w dół, do sekcji MMU2.
Firmware dla MMU2 jest dostępne do pobrania z naszej strony razem z firmware dla drukarki: prusa3d.pl/sterowniki
Zaktualizuj firmware przy pomocy Slic3r PE (w wersji 1.41.0 lub nowszej) i przewodu Micro USB podłączonego bezpośrednio do jednostki MMU2. Slic3r wykryje MMU2 i automatycznie wybierze port.
Wyłącz i włącz drukarkę. Upewnij się, że na ekranie wyświetlana jest odpowiednia wersja firmware.
Wejście do menu serwisowego
Wejście do menu serwisowego
Wejście do menu serwisowego
Wejście do menu serwisowego
Jak uruchomić sekretne menu serwisowe:
Zacznij od WYŁĄCZONEJ drukarki.
WŁĄCZ drukarkę i poczekaj aż wystartuje w pełni. Następnie zrestartuj ją przyciskiem resetu ("X" obok ekranu LCD) i natychmiast naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk na MMU2. Poczekaj aż wszystkie diody LED zaświecą na czerwono.
Po zakończeniu sekwencji włączą się następujące diody LED:
LED 1 - obydwie diody włączą się
LED 5 - tylko czerwona dioda włączy się
Używając lewego i prawego przycisku wybierz LED 4 i potwierdź wciskając środkowy przycisk.
Ładowanie filamentu do drukarki
Ładowanie filamentu do drukarki
Ładowanie filamentu do drukarki
Ładowanie filamentu do drukarki
Zielona dioda LED włączy się, gdy system będzie gotowy do uruchomienia kalibracji rurki Bowden wybranego filamentu.
Wciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk przez 1-2 sekundy, aby rozpocząć kalibrację. LED zmieni kolor na czerwony a drukarka zacznie ładowanie filamentu. Upewnij się, że filament może odwijać się ze szpuli bez nadmiernego oporu.
Filament przechodzi przez jednostkę MMU2, do rurki Bowden a następnie w dół do ekstrudera. Jak tylko MMU2 przepchnie ustawioną długość filamentu, pierwsza i czwarta dioda LED zaczną migać.
Ustawienie długości pierwszej rurki "Bowden"
Ustawienie długości pierwszej rurki "Bowden"
Ustawienie długości pierwszej rurki "Bowden"
Ustawienie długości pierwszej rurki "Bowden"
Otwórz dźwignię dociskową ekstrudera (wykręć śruby M3 ze sprężynami, znajdujące się po drugiej stronie). Używając przycisków na MMU przesuwaj filament, aż dotrze on do koła zębatego Bondtech. Lewy przycisk powoduje wsuwanie filamentu, prawy wysuwanie.
Aby osiągnąć optymalną pozycję, przesuń filament w dół, w górę i ponownie w dół do pożądanej pozycji. Pozwoli to skalibrować długość oraz pozbyć się naprężenia filamentu.
Poprawna pozycja to taka, gdy filament znajduje się delikatnie powyżej osi koła zębatego (delikatnie "dotyka" radełkowanej części koła zębatego Bondtech).
Niepoprawna pozycja (zobacz drugą i trzecią ilustrację)
Po ustawieniu właściwej pozycji naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk na MMU2 przez 1-2 sekundy. Filament zostanie rozładowany a wartość kalibracji zostanie zapisana.
Aby upewnić się, że długość została prawidłowo skalibrowana, naciśnij ponownie środkowy przycisk, aby znów załadować filament do ekstrudera.
Końcówka filamentu zatrzymała się w ustawionej przed chwilą pozycji? (z tolerancją +/-1 mm). To świetnie - naciśnij ponownie środkowy przycisk, aby rozładować filament i przejdź do kolejnego punktu.
Podczas ładowania filament zatrzymał się w innym miejscu? Ustaw pozycję ponownie używając lewego i prawego przycisku na MMU. Rozładuj, załaduj i sprawdź ponownie. Powtarzaj to dopóki filament nie powróci do tej samej pozycji (z tolerancją +/-1 mm). Następnie przejdź do kolejnego punktu.
Kalibracja długości dla filamentów 2-5
Kalibracja długości dla filamentów 2-5
Kalibracja długości dla filamentów 2-5
Kalibracja długości dla filamentów 2-5
Po poprawnej kalibracji długości pierwszej rurki Bowden, pierwsza dioda LED zaświeci się na zielono. Wciśnij prawy przycisk aby przesunąć wybierak do kolejnego filamentu.
Naciśnij środkowy przycisk, aby załadować filament. LED zmieni kolor na czerwony.
Ustaw odpowiednią długość używając lewego i prawego przycisku. Pamiętaj o zwolnieniu naprężenia filamentu przez wyciągnięcie i wsunięcie filamentu z powrotem. Spójrz na ostatnią ilustrację. Gdy wszystko będzie gotowe, naciśnij środkowy przycisk aby zapisać kalibrację i rozładować filament.
Naciśnij ponownie środkowy przycisk, aby załadować filament z powrotem do ekstrudera. Sprawdź czy pozycja jest poprawna - jeśli nie, ustaw ją, zapisz i sprawdź ponownie.
Powtórz procedurę dla pozostałych filamentów. W skrócie - Załaduj - Ustaw - Rozładuj - Powtórz ;)
Zakończenie kalibracji i wyjście z menu
Zakończenie kalibracji i wyjście z menu
Zakończenie kalibracji i wyjście z menu
Zakończenie kalibracji i wyjście z menu
Po zakończeniu kalibracji długości rurek wszystkich poszczególnych filamentów, przesuń wybierak do skrajnej prawej pozycji, naciskając prawy przycisk (poza piąty otwór na filament).
Piąta dioda LED (ta przy prawej krawędzi) zacznie migać. Naciśnij środkowy przycisk, aby potwierdzić kalibrację dla wszystkich filamentów i wyjście z menu serwisowego.
Wybierak przesunie się automatycznie do lewej krawędzi a pierwsza dioda LED zaświeci się na zielono.
Wróć do ekstrudera, zamknij dźwignię dociskową i dokręć obydwie śruby ze sprężynami.
To wszystko!!! Udanego drukowania ;)
Czy ten poradnik był pomocny?

Komentarze

Wciąż masz pytania?

Wciąż masz pytania?

Jeśli masz pytanie dotyczące czegoś, czego nie opisaliśmy, to sprawdź dodatkowe zasoby.
A jeśli to nie działa, możesz wysłać zgłoszenie na [email protected] lub klikając poniższy przycisk.

Kontakt