CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
  • 日本語
Přihlásit

Chyba homingu Y #13305 (MK4) #21305 (MK3.9) #23305 (MK3.5)

Menu
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 5 months ago
Tento článek je také dostupný v následujících jazycích: 
ENPLDEESITFRJA

Co se stalo?

Tiskárna Original Prusa MK4/MK3.9/MK3.5 zobrazuje zprávu: "Nepodařilo se osu Y přemístit na výchozí pozici, ujistěte se, že na ose Y není žádná překážka.".

Název chyby: Homing error Y

Kód chyby: #13305 (MK4) #21305 (MK3.9) #23305 (MK3.5)

Chyba je pravděpodobně způsobena špatným pohybem Y-carriage podél osy Y.

Jak to spravit? 

Pohyb osy Y

Ujistěte se, že v trase osy Y nejsou žádné překážky. Například může být kolem řemene nebo na hladké tyči přilepený kousek filamentu z předchozího tisku.

Napnutí řemene na ose Y

Zkontrolujte napnutí řemene na ose Y a případně upravte pomocí našeho návodu určeného pro úpravu řemene.

Řemenice motoru osy Y

Řemenice motoru osy Y je připojena k hřídeli motoru osy Y. Hřídel motoru má jednu plochou stranu. Řemenice má dva stavěcí šrouby, ujistěte se, že jeden ze dvou stavěcích šroubů je zarovnán s plochou částí hřídele motoru. Ujistěte se, že je utažen i druhý stavěcí šroub, ne však příliš, a že je mezi řemenicí a motorem malá mezera.

Poloha ložisek osy Y

Chybu může způsobit nesprávné umístění ložisek.

Na straně dílu Y-carriage s jedním ložiskem se ujistěte, že je ložisko vycentrováno na ložiskovou svorku. Na každé straně by měl být vidět přibližně stejný kus ložiska.

Na straně dílu Y-carriage se dvěma ložisky umístěte ložiska co nejblíže středu Y-carriage. Pozor, ložiska se nesmí dotýkat okraje kapsy!

Pokud opravujete polohu ložisek, dbejte na jejich správnou orientaci. Dráhy (řady kuliček) musí být po stranách.

Připojení desky xBuddy

Zkontrolujte připojení motoru na desce. Za tímto účelem odšroubujte čtyři šrouby, které drží kryt boxu xBuddy. Ujistěte se, že konektor motoru není uvolněný a že konektor motoru osy Y nebyl omylem prohozen s motorem osy X nebo jiným motorem.

Byl tento článek užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás