CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
  • 日本語
Přihlásit

Chyba kalibrace osy Z (MK3S/MK2.5S)

Menu
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 3 years ago
Tento článek je také dostupný v následujících jazycích: 
ENPLDEJAESITFR

Rozměry extruderu a pojezdová vzdálenost osy Z jsou napevno zaneseny ve firmwaru. Pokud tedy montáž extruderu nebo firmware extruderu není správná, kalibrace pravděpodobně selže.

Sestavení extruderu

Na vrchu chladiče E3D jsou profilové výčnělky obíhající celý chladič. Ty zapadají do vytištěné součástky tělo extruderu (extruder-body), která pro ně má dva odpovídající zářezy (oranžové šipky).

Chladič zapadne, pokud je zasunut do obou zářezů, ale také pokud ho zasunete pouze do spodního zářezu. To nebude jinak bránit dalšímu postupu montáže, ale tryska pak bude asi o 1 cm níž a osa Z bude mít kratší pojezdovou vzdálenost, než předpokládá firmware.

MK3S/MK2.5S extruder bodyMK3/MK2.5 extruder body

Jak to zkontrolovat

Pokud jste nainstalovali chladič (heatsink) příliš nízko, uvidíte topný blok vyčnívající zespodu pod krytem ventilátoru. Při správné montáži by měl být viditelný pouze hrot trysky.

Hotend nainstalovaný správně - viditelná je pouze tryskaHotend nainstalovaný špatně - hotend vyčnívá

Správné sestavení

Horní okraj chladiče je usazen v horním výřezu plastové části (zelené šipky) a oba výřezy plastové části jsou vyplněny. Pokud je to třeba opravit, postupujte podle této příručky u MK3S nebo podle této příručky u MK3 pro přístup k hotendu po montáži. Demontáž PTFE trubičky zobrazená v průvodcích výše není pro opětovné usazení hotendu nutná.

Hotend nainstalovaný správně u MK3S/MK2.5SHotend nainstalovaný správně u MK3/MK2.5

Sestavení je správně, kalibrace přesto selhala

Jak jsme zmínili v úvodu, pojezdová vzdálenost každé osy je napevno naprogramována přímo ve firmwaru. Pokud nahrajete firmware pro MK3S/MK2.5S do tiskárny MK3/MK2.5 (ne S), kalibrace bude i nadále selhávat, protože délka osy Z zakódovaná ve firmwaru se liší. Proto je zcela zásadní použít při aktualizaci správný firmware. MK3S a MK3S+ používají stejný firmware.

Nejjednodušší způsob, jak zjistit, kterou verzi tiskárny máte, je zkontrolovat extruder. Verze MK3S/MK2.5S & MK3S+ má jeden napínací šroub idleru a MK3/MK2.5 mají dva (obrázky níže). 

Original Prusa MK3S/MK2.5S & MK3S+ Original Prusa MK3/MK2.5
Byl tento článek užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás