CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
  • 日本語
Přihlásit

Chyba: PRINT FAN ERROR (chyba tiskového ventilátoru)

Relevantní pro:
Poslední aktualizace 3 years ago
Tento článek je také dostupný v následujících jazycích: 
ENPLESDEITFRJA

Hláška PRINT FAN ERROR se zobrazí, když tiskový ventilátor (ten na přední straně extruderu) neobdrží žádný odečet RPM (otáčky za minutu). Toto může být způsobeno tím, že se ventilátor netočí nebo přerušením signálního (žlutého) kabelu. 

Řešení problémů

Vizuálně zkontrolujte tiskový ventilátor a ujistěte se, že v něm nejsou žádné zbytky, které by mu bránily v otáčení. Větší zbytky lze vysbírat pinzetou, prach lze vyčistit sprejem na čistění počítače.

Během foukání přidržte lopatky větráku rukou, jinak byste mohli poškodit jeho motor.

Konektor

Problém může být způsoben jen špatným připojením. Odpojte a poté opět zapojte zpět konektor tiskového ventilátoru do EinsyRAMBO.

Poškozený kabel

Pokud se chyba objevuje i po vyčištění ventilátoru, vyzkoušejte, zda je možné ji reprodukovat spuštěním ventilátoru v Nastavení -> Teplota -> Rychlost vent. -> 255, a následným ručním posunutím extruderu podél osy X několikrát směrem doprava a doleva.

Podívejte se, zda se ventilátor v nějakém okamžiku nepřestane točit. Taktéž zkontrolujte kabely a jemně zahýbejte svazkem kabelů extruderu. Problém se obvykle skrývá ve svazku poblíž těla extruderu.

Pokud jste nahradili jeden z ventrilátorů náhradním, který nepodporuje čtení RPM, můžete sledování vypnout v  LCD Menu - Nastavení - Kontr. vent.

Kontrola otáček

Zatímco je ventilátor zapnutý, přejděte podle pokynů v předchozím kroku do nabídky Podpora -> Info o extruderu. Zkontrolujte, zda se údaj otáček pro "Tisk. vent." pohybuje kolem 3500 - 4200 otáček za minutu, a zda se při pohybu extruderu drasticky nemění. Přesné otáčky se mohou lišit, ale jakákoli velká změna nebo nulová hodnota svědčí o přerušení drátu.
Pokud zjistíte, že potřebujete vyměnit ventilátor, můžete postupovat dle našich návodů Jak vyměnit tiskový ventilátor (MK3S/MK3S+) nebo Jak vyměnit tiskový ventilátor (MINI).
Byl tento článek užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás