CS
 • English
 • Español
 • Italiano
 • Deutsch
 • Polski
 • Français
 • 日本語
Přihlásit

Chytrá čistící věž

Relevantní pro:
Poslední aktualizace 3 years ago
Tento článek je také dostupný v následujících jazycích: 
ENPLESDEITFRJA

Chytrá čistící věž

Chytrá čistící věž je na tiskové podložce kvůli tomu, aby bylo možno zajistit ostré přechody barev a stabilní posun filamentu i po změně barvy. Zároveň je naprogramována tak, aby docházelo k co nejmenším ztrátám filamentu. Čistící věž se vždy tvoří pouze jedna, nezávisle na tom, kolik objektů tisknete naráz. Velikost čistící věž není závislá na velikosti tištěného objektu. Pokud chcete dosáhnout lepší efektivity čistící věže, tiskněte větší objekty nebo vícero kopií stejného objektu najednou.

Velikost chytré čistící věže je nezávislá na velikosti tisknutého objektu.

Tisk více kopií najednou nebo tisk velkých objektů zvyšuje celkovou účinnost použitého filamentu.

Umístění čistící věže

Jakmile v PrusaSliceru vyberete profil multi-material tiskárny, objeví se čistící věž na virtuální tiskové podložce. Náhled vždy zobrazuje její maximální velikost a teprve po slicování objektu se celková velikost přepočítá v závislosti na tom, kolikrát se bude filament během tisku měnit. Velikost věže se mění pouze na straně označené lomenou čarou. Umístění čistící věže můžete manuálně změnit tak, že ji pomocí držení levého tlačítka myši přesunete po podložce na jiné místo. Ujistěte se, že čistící věž nekoliduje s tištěným objektem.

Abyste při tisku ušetřili čas, posuňte ji blíže k tištěnému objektu, abyste zkrátili přejezdy trysky.
Reálná velikost čisticí věže je zobrazena v náhledu G-codu

Velikost čisticí věže

V Nastavení tisku - Více Extruderů - Čisticí věž můžete nastavit Šírku čisticí věže. Druhý rozměr se vypočítá automaticky na základě množství filamentu, které je nutné vytlačit.

Množství filamentu, které je nutné vytlačit k čistému barevnému přechodu lze nastavit kliknutím na tlačítko Objemy čištění ... v pravém panelu.

Čisticí věž je zřídkakdy plná plastu. Místo toho je poměr řídké a plné výplně automaticky upravován každou vrstvu, podle aktuálního počtu barevných změn, aby se filamentem plýtvalo co nejméně.

Rapidní linka čistící věže

Pokud uvidíte nad čistící věží čáru ve vzduchu, je to zcela normální. Znamená to vizualizaci finální rapidní extruze, předtím, než tiskárna zavede poslední užívaný filament (aby se vytvořil ostrý hrot).

Čisticí běž bez řídkých vrstev

Velikost čisticí věže může být zmenšena vynecháním řídkých vrstev (vrstvy bez výměny filamentu). Tím se šetří materiál a téměř ve všech případech se zkracuje doba tisku.

 1. Běžte do Nastavení tisku - Více extruderů
 2. Povolte Bez řídkých vrstev (EXPERIMENTÁLNÍ)

U našich vzorových modelů s více baravami snížila tato funkce celkovou dobu tisku o 3,16% a spotřebu filamentu na tisk čisticí věže o 16,17%.

Funkce čisticí věže bez řídkých vrstev je velmi užitečná ve spojení s Color Print pro mmu . K tisku například barevného loga bez ruční výměny filamentu je zapotřebí pouze několik vrstev čistiví věže, což vede k úspoře velkého množství materiálu ve srovnání s plnou čisticí věží.
Vypněte funkci detekce nárazu extruderu pokud používáte čisticí věž bez řídkých vrstev. Jinak riskujete možnou kolizi mezi osou X a tištěným objektem během zotavení po detekovaném nárazu.
Protože PrusaSlicer v současné době nekontroluje kolize extruderu s tištěným objektem při pohybu dolů na vrchol čisticí věže, je tato funkce označena jako experimentální. Doporučujeme umístit čisticí věž do pravého zadního rohu. tiskové plochy, zatímco objekt do opačného rohu .

Čištění do výplně

Vnitřek modelu standardně není vidět, proto jej lze využít k čištění zbytkového filamentu z trysky během výměny materiálů. Sice nelze čistící věž kompletně eliminovat, protože modely většinou nemají dostatečně hustou výplň, ale minimálně lze výrazně zredukovat množství “odpadního” filamentu.

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na model v 3D náhledu
 2. Vyberte Možnosti čištění.
 3. Poté v pravém panelu povolte Vyčištění do výplně tohoto objektu.
Mějte prosím na paměti, že pokud má váš objekt tenké světlé zdi, může tmavá výplň prosvítat. Doporučujeme proto zvýšit počet perimetrů (obvodových stěn) alespoň na hodnotu 3.

Čištění do objektu

Pokud chcete dále snížit velikost čistící věže, můžete povolit funkci pro čištění trysky do celého objektu. Během změny materiálů tedy bude docházet k tomu, že zbytkový plast z trysky nebude vytlačován primárně do čistící věže, ale do zvoleného objektu. Výsledkem je samozřejmě to, že zvolený objekt bude složen z více barev. - to vám v mnoha případech ale nebude vadit, například u mechanických dílů.

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na model v 3D náhledu
 2. Vyberte Možnosti čištění.
 3. Poté v pravém panelu povolte Vyčištění do tohoto objektu.

Čisticí objekt vyšší než MMU model
Čisticí objekt bude dokončen poslední použitou barvou při tisku MMU modelu.

MMU model vyšší než čisticí objekt
Poté, co bude dokončen čisticí objekt bude více materiálu uloženo do čisticí věže.

Během změny barvy není tok filamentu dokonale plynulý. V trysce se mohou tvořit malé kapsy vzduchu, které pak nově roztavený materiál vytlačí ven. V důsledku toho se na vašem čisticím objektu mohou objevit mírné artefakty.

Množství materiálu v čisticí věži je díky čisticímu objektu minimální

 

Byl tento článek užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás