CS
 • English
 • Español
 • Italiano
 • Deutsch
 • Polski
 • Français
Přihlásit

Koncový spínač náklonu nedosažen #10115 (SL1/SL1S)

Menu
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 3 years ago
Tento článek je také dostupný v následujících jazycích: 
ENPLDEESITFR

Co se stalo?

Tiskárna zobrazuje zprávu: Nepodařilo se dosáhnout koncové pozice náklonu. Zkontrolujte zapojení kabelů a akci opakujte..

Název chyby: koncová pozice náklonu nedosažena

Kód chyby: #10115

Nastane, když se tiskárně nepodařilo posunout spojovací tyč tak, jak by měla.

Jak to opravit?

Nemožnost posunu náklonu do polohy domů může znamenat, že došlo k fyzickému zablokování mechanismu náklonu nebo k chybě při montáži motoru a spojovací tyče.

 1. Otevřete osm šroubů M3x5b zajišťujících kryt. Před úplným sejmutím krytu dbejte na to, abyste odpojili USB & napájecí kabel.

 1. Odstraňte šroub M4x10, který drží pravou stranu dotykové obrazovky. Levý šroub není nutné odstraňovat. Stačí jej povolit asi o půl otáčky a obrazovku můžete vysunout jako dveře. Tím získáte přístup k motoru a spojovací tyči.

Dávejte velký pozor na plochý kabel dotykové obrazovky. Je křehký a může se snadno poškodit nebo přeříznout.
 1. Pohybujte spojovací tyčí rukama a zkontrolujte, zda má plný rozsah pohybu a zda se čidlo-spoušť lopatky nachází mezi oběma stranami čidla. Pokud ano, přejděte ke kroku 12. Pokud je zjištěn jakýkoli odpor, pokračujte dalším krokem.

 1. Odstraňte matici M3nN ze šroubu, který spojuje mechanismus náklonu a spojovací tyč. Můžete to provést tak, že matici přidržíte klíčem nebo kleštěmi a z druhé strany odšroubujete inbusovým klíčem.

 1. Vyšroubujte dva šrouby M4x8 upevňující držák motoru náklonu ke spodní desce.

 1. Z mechanismu náklonu odstraňte držák motoru a spojovací tyč.
 2. Přejděte na krok 18 v 2. Základna & věž manuálu k sestavení a znovu vytvořte spojení ojnice a hřídele motoru.

Tomuto kroku věnujte zvýšenou pozornost, protože nezarovnání ojnice s výstupkem na držáku podle pokynů způsobí znovu stejný problém.
 1. Nejprve namontujte náklon na ojnici a ujistěte se, že se po utažení matice obě části dotýkají.

Matku ale nepřetahujte!
 1. Připojte držák motoru ke spodní desce pomocí šroubů M4x8.

 

 1. Zkontrolujte, zda je kabel optického senzoru připojen k senzoru správným koncem. Prostřední vodič by měl být modrý. V případě, že je prostřední vodič na konektoru senzoru černý, bude třeba připojení prohodit.
 2. Přesuňte ručně spojovací tyč a zkontrolujte, zda se pohybuje plynule, dokud se lopatkový snímač-spoušť nenachází mezi oběma stranami senzoru.
Ujistěte se, že je senzor zajištěn!

 1. Zasuňte displej LCD zpět na místo a utáhněte oba šrouby M4x10, které jej drží.

 

 1. Připojte kabel USB a napájecí kabel a zavřete osm šroubů M3x5b, které drží kryt. Nejprve je utáhněte diagonálně (jako kolo u auta) a před dotažením přidělejte všechny šrouby. Dávejte pozor na kabely od elektroniky, aby nedošlo k jejich přiskřípnutí.

 

 1. Spusťte znovu průvodce / Wizarda.

 

Byl tento článek užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás