CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
  • 日本語
Přihlásit

Kopírovat, vložit, instance objektu

Poslední aktualizace 2 years ago
Tento článek je také dostupný v následujících jazycích: 
ENPLESDEITFRJA

Kopírovat & vložit

Můžete vybrat jeden nebo více modelů a zkopírovat/vložit je pomocí tlačítek na horním panelu nástrojů nebo pomocí známých zkratek:

Ctrl CKopírovat

Ctrl VVložit

Kopie objektů zahrnují vše od modifikátorů až po instance objektů nebo blokátory a modifikátory podpěr.

Přidat / odstranit instanci

Můžete přidat nebo odebrat instance výběrem modelu a kliknutím na ikony plus nebo mínus na horním panelu nástrojů nebo pomocí klávesových zkratek:

+Přidat instanci 

-Odstranit instanci 

Tato možnost je dostupná i v kontextové nabídce pokud kliknete pravým tlačítkem myši na model. Kontextová nabídka obsahuje také možnost Nastavit počet instancí, co je užitečné, když potřebujete vytisknout hodně malých objektů.

Kopírovat Ctrl+C a VložitCtrl+V nevytváří instance, ale kopie nezávislé na nadřazeném objektu.

Instance objektu

Instance objektů jsou v podstatě kopie objektu, které jsou vzájemně propojeny a sdílejí stejná nastavení a orientaci, s výjimkou otáčení v ose Z. Jsou velmi užitečné, pokud chcete rychle nastavit tisk více kopií stejného modelu.

Když změníte měřítko kterékoli z instancí, změní všechny měřítko. Oříznete-li spodní část modelu, budou oříznuty všechny instance atd.

Vyplnit tiskovou plochu instancemi

Funkce Vyplnit tiskovou plochu instancemi zaplní vyhřívanou podložku maximálním počtem kopií vybraného objektu. Tato funkce je přístupná z kontextové nabídky po kliknutí pravým tlačítkem myši na objekt.

Vyplnění podložky instancemi používá aktuální nastavení Auto-arrange (Uspořádání) vzdáleností a natočení. To znamená, že pokud snížíte vzdálenosti a povolíte rotace, algoritmus bude pravděpodobně schopen vyplnit podložku více objekty.

Oddělení instance od nadřazeného objektu

Klepněte pravým tlačítkem myši na instanci a vyberte Nastavit jako oddělený objekt. Alternativně můžete přetáhnout instanci v seznamu objektů z nadřazeného objektu.

Oddělené instance se chovají jako samostatný objekt a jejich modifikace se týkají pouze jich samotných. To znamená, že můžete vytvořit další instanci tohoto nového objektu, a ten bude nové instanci opět nadřazen.

 

Byl tento článek užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás