CS
 • English
 • Español
 • Italiano
 • Deutsch
 • Polski
 • Français
 • 日本語
Přihlásit

Korekce podložky

Relevantní pro:
Poslední aktualizace 2 years ago
Tento článek je také dostupný v následujících jazycích: 
ENPLESDEITFRJA
Tato kalibrace je určená pouze pro pokročilé uživatele!

Společně s Automatickou kalibrací podložky (Mesh Bed Leveling) je Korekce podložky důležitou funkcí navrženou tak, aby umožnila uživatelům doladit i úplně nejmenší nedokonalosti první vrstvy. Umožňuje virtuálně změnit výšku podložky na levé, pravé, přední a zadní straně, čímž vám v podstatě umožňuje mít různé hodnoty Doladění osy Z na každé ze čtyř stran vyhřívané podložky. Tato funkce je nejužitečnější, pokud často potřebujete využít celou plochu vyhřívané podložky.

Před zahájením kalibrace se ujistěte, že mezi ocelovým plátem a vyhřívanou podložkou nic nepřekáží.

Jak používat korekci podložky

Od firmwaru verze 3.5.2, je maximální velikost korekce +/- 100 mikronů (μm) místo +/- 50 mikronů (μm) v předchozích verzích. Dokonce i 20 mikronů může znamenat obrovský rozdíl, takže při použití této funkce postupujte po malých inkrementálních změnách. Stejně jako v případě Doladění osy Z, záporné hodnoty znamenají posun trysky blíže směrem k vyhřívané podložce.

Než začnete, ujistěte se, že jste v poslední době provedli XYZ kalibraci, a že jste vyčistili celý povrch vyhřívané podložky 90% (nebo více) isopropylalkoholem.
 1. Spusťte Kalibrace první vrstvy (i3), abyste získali dobrou základní kalibraci.
 2. Stáhněte a slicujte tento testovací model pro vaši verzi tiskárny s pomocí výchozího nastavení PLA v PrusaSliceru při výšce vrstvy 0,20 mm.
 3. Vytiskněte g-code připravený v předchozím kroku pomocí PLA filamentu (ideálně světlé a neprůhledné barvy). Tisk má jen jednu vrstvu a zabírá většinu potisknutelného povrchu. Nemusíte tisknout celý soubor, zastavte tisk, jakmile jsou patrné rozdíly ve výšce vrstvy napříč deskou.
 4. Vyhodnoťte, kde je vrstva příliš přeplněná a plná jizev a kde jsou naopak mezery mezi řádky. Na fotografii níže jsou řádky v pravém horním rohu příliš smrsknuté. V levém dolním rohu je zase tryska příliš daleko.

Ve výše uvedeném příkladu chcete upravit minusovou hodnotu vlevo, tedy přiblížit trysku a vpravo plusovou hodnotou trysku oddálit. Možná budete muset zároveň také upravit vzdálenost vpředu a vzadu - po úpravě levé a pravé strany proto raději proveďte zkušební tisk.

 1. Jděte do LCD Menu -> Kalibrace -> Korekce podložky. Tam můžete upravovat hodnoty pro Vlevo/Vpravo/Vpředu/Vzadu (chápáno z vašeho úhlu pohledu, tedy odkud se právě díváte na LCD displej tiskárny).
 2. Upravte hodnoty, doporučujeme postupovat v krocích po +/- 10. Tyto hodnoty budou přidány k základní hodnotě Doladění osy Z, kterou jste nastavili v prvním kroku. Nezapomeňte, že záporná hodnota zmenší vzdálenost mezi tryskou a podložkou, což způsobí, že vrstva bude více přimáčknutá. Kladná hodnota zvýší vzdálenost trysky a vyhřívané podložky, což zacelí "jizvy" na první vrstvě.
 3. Opakujte kroky 3 až 6, dokud nebudete s výsledkem spokojeni (foto níže pro představu).

Například, řekněme, že vaše hodnota Doladění osy Z je -1.000 a vrstva je příliš přimáčknutá vzadu a napravo naopak vidíte mezery mezi řádky.

 • Vzadu: musíte zadat kladnou hodnotu (nakonec to bude například 25), aby byla vrstva méně přimáčknutá
 • Vpravo: musíte zadat zápornou hodnotu (nakonec bude třeba -10), aby byla vrstva více přimáčknutá/celistvá
Hodnoty Korekce podložky se vyresetují na hodnotu 0 pokaždé, když zapnete Kalibračního průvodce (wizard) nebo nebo Kalibraci XYZ. Jakmile pro sebe najdete ideální hodnoty, poznamenejte si je pro budoucí využití.
Byl tento článek užitečný?

Komentáře

0
Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás