CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
Přihlásit

Nastavení a kontrola MMU2S

Relevantní pro:
Poslední aktualizace 2 years ago
Tento článek je také dostupný v následujících jazycích: 
ENPLESDEITFR

Poté, co úspěšně dokončíte sestavení Original Prusa MMU2S upgradu a projdete si 8. Finále & Kalibrace manuál, zbývá ještě pár věcí, které je potřeba zkontrolovat předtím, než nově upgradovanou tiskárnu začnete používat. Tento článek se zaměřuje na nejčastější omyly při sestavování, montáži a mechanické kalibraci Multi-Material Upgrade (MMU2).

Využití a řešení problémů s MMU2S upgradem samozřejmě vyžaduje, aby samotná tiskárna (MK3S nebo MK2.5S) byla v naprosto perfektním stavu a fungovala a tiskla bez jakýchkoliv problémů.
 

 

Další podrobnosti o komponentách Multi-Materiálového Upgradu a jejich přesném umístění při sestavení a montáži můžete najít v našem Prohlížeč 360.
 
 

SESTAVENÍ

Sestavení Idler body

Rotující ložiska přítlačné kladky

Pět ložisek vyčnívajících z válce přítlačné kladky (idler body) musí být vycentrováno a musí se volně otáčet na svých hřídelích. Pokud tomu tak není, vždy lze ložisko jednoduše vyjmout a zkontrolovat. A to tak, že za pomoci 1,5 mm silné kovové tyčky nebo inbusového klíče, které jsou alespoň 100 mm dlouhé, vytlačíte ven hřídel ložiska.

Pokud se jedno z ložisek netočí nebo je dokonce poškozené, tento návod vám ukáže, jak ho vyměnit.

Rotující přítlačná kladka

Přítlačná kladka může být někdy nesprávně vycentrovaná. To znamená, na pravé nebo levé straně naráží do idler body, protože mezera mezi těmito dvěma komponentami není dostatečně velká (viz světle modré distanční vložky na obrázku níže). Zkontrolovat to můžete otočením přítlačné kladky rukou když je tiskárna vypnutá. Řešením je posunout válec kladky trochu dál od idler body a tak zvětšit mezeru. Asi 1 mm na každé straně je víc než dost.

 

Upevnění přítlačné kladky na hřídeli

Váleček přítlačné kladky musí být správně upevněn za pomoci dvou šroubů M3x10 (slouží jako přítlačné šrouby) na hřídeli motoru extruderu MMU.

Buďte při jejich dotahování extrémně opatrní! Pokud budou dotažené příliš málo, budete mít problémy se zavádění a vysouvání filamentu. Pokud tyto dva šrouby naopak přetáhnete, přítlačná kladka praskne.

Pamatujte, že tyto dva šrouby M3x10 se také mohou časem povolit, takže každých pár desítek tiskových hodin zkontrolujte, zda jsou utažené. Dalším potenciálním problémem, který je třeba sledovat, je to, zda jsou tyto dva šrouby utaženy proti ploché části hřídele motoru extruderu. Podívejte se v manuálu k sestavení na 4. Sestavení Idler body (tělo přítlačné kladky).

Sestavení Pulley body

Zarovnání podávacích koleček

Filamenty jsou skrze jednotku MMU protlačovány pomocí pěti podávacích koleček nasazených na douhé ose pulley motoru. Stavěcí šrouby (červíci) těchto koleček musí směřovat doleva od pulley motoru. Podávací kolečka musí být perfektně zarovnaná s otvory pro filament, jak je vidět na fotce níže, a zároveň dobře utažena malým černým stavěcím šroubem proti ploché části hřídele pulley motoru. Pokud některá z těchto tří podmínek není splněna, filament se bude zavádět a vysouvat pomaleji, než by měl.

Časem se kolem zoubků na podávacích kolečkách mohou usadit částečky filamentu. Proto je dobré je čas od času vyčistit malým štětečkem nebo jiným podobným nástrojem.

Pozicování 19mm PTFE trubiček

Poté, co je filament zachycen podávacím kolečkem, je tlačen do jedné z pěti dlouhých 19mm PTFE trubiček. Tyto trubičky jsou na jedné straně zkosené, což vysunutému filamentu dává více prostoru, protože špička může být mírně silnější než jeho zbytek.

To je také důvod, proč zkosený konec musí směřovat ven směrem od podávacích koleček, jak je vysvětleno v 5. Složení Pulley-body Manuálu k sestavení.

Přetažený zadní PTFE holder plate

Zadní PTFE holder plate je komponenta, kterou vidíte níže na fotce. Najdete ji vzadu, kde přidržuje dlouhé PTFE trubičky vycházející z MMU. Před utažením čtyř šroubů M3x18 se ujistěte, že polokruhové drážky jsou perfektně vyrovnané s polokruhovými drážkami na pulley body. Ujistěte se také, že šrouby nejsou příliš utažené. A to proto, aby se dlouhé PTFE trubičky nijak nezdeformovaly, což by mělo za následek nechtěné tření filamentu.

Pokud je to potřeba, malé drážky vyčistěte s pomocí kleští nebo malého pilníku.

Také prosím pamatujte, že všechny PTFE trubičky musí být zastrčeny nadoraz. V pulley body je kruhový otvor pro každou PTFE trubičku. Měli byste být schopni tam zastrčit minimálně 0,5 až 1 mm trubičky a PTFE trubičky by tak v MMU jednotce měly držet ještě předtím, než nainstalujete zadní PTFE holder.

Odpovídající kroky v Manuálu k sestavení jsou tyto: Krok 13 a Krok 14.

Sestavení čepele selektoru

Ujistěte se, že malá čepel určená pro řezání filamentu je pevně uchycena dvěma šrouby M3x10, které jsou dostatečně utaženy. Čepel musí být zároveň umístěna přesně jak je zobrazeno na fotce níže. Jinak může čepel vypadnout ze své drážky a zablokovat pohyb selektoru. Viz tento krok v manuálu.

Pokud čepel vypadává, může pomoct trocha lepidla.

Pozicování cívek a zásobníku

Jak je zmíněno výše, v případě, že PTFE trubičky jsou příliš zmáčknuté nebo ohnuté, může to vytvářet příliš vysoký odpor filamentu pohybujícímu se uvnitř. Držáky cívek by neměly být umístěny příliš blízko k sobě. Ideální pozice cívek je popsána a znázorněna v příručce:

Pokud se z nějakého důvodu rozhodnete nevyužít dlouhé PTFE trubičky, nebo nevyužít zásobník filamentu, musíte zajistit, že filamenty se nebudou vzájemně zamotávat.

Kalibrace

Utažení šroubů přítlačné kladky

Podobně jako v případě pružinky přítlačné kladky extruderu, také jejich protějšky u MMU2S musí být správně dotaženy. Pokud jsou pružinky přítlačné kladky příliš utažené, může to způsobit přeskakování motoru přítlačné kladky. Zároveň se podávací kolečka mohou zahltit filamentem. Abyste dosáhli správného utažení, utáhněte šroub asi 0,1 mm až 0,4 mm pod okraj dírky na obou stranách idler body a následně postupujte podle následujích kroků:

  1. Všech pět filamentů musí být zavedeno na pozici podávacích koleček.
  2. Posuňte selektor co nejvíc doprava to jde (pozice pátého filamentu) a pak zase zpátky.
  3. Pokud slyšíte zvuk cvakání, povolte trochu šrouby a zkuste znovu pohnout selektorem.
  4. Opakujte dokud cvakání nepřestane.
Pokud máte po ruce fix, můžete si uvnitř oválné dírky s jeho pomocí čárkou vyznačit správnou pozici šroubů.

Pokud váš MMU 2.0 vydává hlasité cvakání při pohybu selektoru a zároveň vidíte, že válec přítlačné kladky nemůže rotovat do správné pozice, je přítlačná kladka nejspíš přetažená. Povolte trochu dva šrouby (každý na jedné straně MMU2 jednotky) a zkuste to znovu.

Kalibrace F.I.N.D.A. senzoru

Zkontrolujte, zda je senzor FINDA správně zkalibrován, jak popisujeme v Nastavení FINDA a řešení problémů. Vždy pamatujte, že v selektoru nesmí být žádné zbytky filamentu ani prach.

Během procedury zavádění a vysunutí filamentu bude F.I.N.D.A. senzor zobrazovat v LCD menu -> Podpora -> Senzor info hlášku "N/A".

Kalibrace IR senzoru

Zkontrolujte, zda senzor pracuje správně. Otevřte LCD menu -> Podpora -> Senzor info a uvidíte hodnotu IR. Pokud filament není zaveden, hodnota by měla být “0”. Pokud je filament zaveden mezi podávacími kolečky, měli byste vidět hodnotu “1”. Pokud tomu tak není, proveďte Kalibrace IR senzoru filamentu (MMU2S).

Během procedury zavádění a vysunutí filamentu bude IR senzor filamentu zobrazovat v LCD menu -> Podpora -> Senzor info hlášku "N/A".

Test

Pokud jste doladili všechny záležitosti uvedené výše, můžete zkusit tyto testovací g-cody (slicované pro vaše MK3S + MMU2S upgrade a PLA filament):

2 filamenty, 12 barevných změn, 25 minut

2-Colours-12-Changes-25-min-0-15-pla-MK3SMMU2S.gcode

3 filamenty, 16 barevných změn, 25 minut

3_Colours_16_Changes_25min_0.15_PLA_MK3SMMU2S.gcode

4 filamenty, 16 barevných změn, 25 minut

4_Colours_16_Changes_25min_0.15_PLA_MK3SMMU2S.gcode

5 filamentů, 16 barevných změn, 25 minut

5_Colours_16_Changes_25min_0.15_PLA_MK3SMMU2S.gcode

MMU2S upgrade je dostupný pouze jako stavebnice, protože pro správnou instalaci a provoz je nutné mít zkušenosti se sestavováním.
Byl tento článek užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás