CS
 • English
 • Italiano
 • Deutsch
 • Polski
 • Français
Přihlásit

Registrace Connectu selhala

Menu
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 5 months ago
Tento článek je také dostupný v následujících jazycích: 
ENPLDEITFR

Co se stalo? 

Během konfigurace Prusa Connectu na tiskárnách Original Prusa MINI/+, MK4, MK3.9, MK3.5 nebo XL může dojít k chybě v této konfiguraci a tiskárna zobrazí zprávu "Registrace do Prusa Connect se nezdařila z důvodu: ~". Namísto ~, je zobrazen text s podrobnějšími informacemi z níže uvedeného seznamu. V závislosti na konkrétním zobrazeném textu existují různé příčiny a způsoby opravy. 

Název chyby: Connect Registration Failed

Kód chyby: #12401 (MINI), #13401 (MK4), #21401 (MK3.9), #23401 (MK3.5), #17401 (XL)

Chyba DNS

Tiskárna nebyla schopna přeložit název hostitele serveru Prusa Connect na IP adresu. Název hostitele je jedinečné označení přiřazené zařízení připojenému k síti.

 • Tiskárna není vůbec připojena k síti.
 • V případě statické konfigurace (bez DHCP) není server DNS nakonfigurován nebo je nakonfigurován nesprávně.
 • Místní server DNS v současné době nefunguje.
 • Název hostitele Connect je překonfigurován na nějaký neexistující. K tomu může dojít například při načtení souboru .ini s neplatnou konfigurací.

Zamítnuto

Na úrovni sítě není možné se spojit se serverem, proto není možné navázat spojení TCP. Systém buď vůbec neodpovídá, nebo aktivně odmítá navázat spojení.

 • Nefunguje připojení k internetu nebo komunikaci blokuje firewall.
 • V případě statické konfigurace (bez DHCP) není brána (obvykle se jedná o IP adresu routeru) nakonfigurována nebo je nakonfigurována nesprávně.
 • Probíhá údržba serveru Connect. 
 • S tiskárnou je otevřeno příliš mnoho připojení TCP, například PrusaLink. 

Chyba TLS

Tato zpráva poukazuje na chybu při SSL/TLS handshake. Tento handshake je proces vytváření bezpečného a šifrovaného spojení. 

 • Čas není na tiskárně synchronizován (MINI/+). Synchronizace času probíhá pro každé připojení k internetu prostřednictvím NTP server. Je možné, že to bude trvat déle, než se původně očekávalo, nebo se výjimečně mohou vyskytnout problémy se serverem. 
 • Omezující brána firewall (například, ale nejen, firemní proxy brána firewall) může omezit automatický přístup k serveru NTP. V takovém případě bude nutné ručně povolit přístup tiskárny k serveru NTP.
 • Něco na cestě se snaží narušit komunikaci, například, ale ne pouze, útok. 

Neoprávněné

Server tvrdí, že tiskárna není autorizovaná. Tiskárna není rozpoznána jako originální tiskárna Prusa. 

Chyba serveru

Server vrací chybu 500 Internal Server Error nebo podobnou chybu. Problém je na straně připojení a očekává se, že bude sám odstraněn. 

Interní chyba

Tato chyba je způsobena problémem souvisejícím s firmwarem tiskárny. 

Chyba sítě

Podobná chyba jako v případě Refused, ale připojení bylo po inicializaci přerušeno. 

 • Poruchové připojení k internetu.
 • Zpoždění na serverech Connect je příliš vysoké. K tomu může přispívat geografická poloha, která je velmi vzdálená od našich serverů Connect.
 • Server Connect je dočasně mimo provoz.

Chyba protokolu

Odpověď ze serveru není rozpoznána.

 • Chyba na straně serveru. Tato příčina je na naší straně a očekává se, že bude opravena sama. 
 • Tiskárna má příliš starý firmware, který již není podporován.
 • Chybná konfigurace souboru .ini načteného v tiskárně, která se připojuje k něčemu jinému než k našemu serveru Connect.

Jak to spravit? 

DNS chyba, zamítnuto

Zkontrolujte, zda je tiskárna připojena k internetu. V případě statického připojení (bez DHCP) se ujistěte, že jsou k dispozici správná nastavení, nebo vyzkoušejte připojení DHCP. Zkontrolujte také konfigurační soubor .ini a v případě potřeby jej přepište. 

Pokud předchozí kroky problém nevyřešily, zkuste obnovení továrního nastavení

Chyba TLS

Po několika dalších minutách připojení tiskárny k internetu zkuste znovu provést registraci Connect. 

Pokud předchozí krok problém nevyřešil, překontrolujte síťovou bránu firewall. U některých firewallů je třeba server NTP povolit ručně. Konkrétní kroky budou záviset na konkrétním firewallu, doporučujeme zkontrolovat dokumentaci k firewallu. 

Neoprávněné

Pokud vaše tiskárna není Original Prusa, nemůže využívat naši službu Prusa Connect.

V případě, že je vaše tiskárna Original Prusa, přehrajte nebo aktualizujte firmware

Chyba serveru

Chyba serveru znamená problém na naší straně. Problém bude odstraněn sám, zkuste se do Prusa Connect zaregistrovat později. 

Interní chyba

Přehrání nebo aktualizace firmwaru tiskárny. Pokud se tím problém nevyřeší, zkontrolujte, zda tiskárna nemá jiné problémy, i když s tím přímo nesouvisejí. 

Chyba sítě

Ujistěte se, že vaše internetové připojení je stabilní a není poruchové. Chcete-li potvrdit, zda problém způsobilo nestálé připojení k internetu, vyzkoušejte jiné připojení, je-li k dispozici, například hotspot z mobilního telefonu. 

Chyba Protokolu

Zkontrolujte, zda je na tiskárně nainstalována nejnovější verze firmwaru. Pokud používá starší verzi, aktualizujte firmware. Zkontrolujte také konfigurační soubor .ini a v případě potřeby jej přepište.

Byl tento článek užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás