CS
 • English
 • Español
 • Italiano
 • Deutsch
 • Polski
 • Français
 • 日本語
Přihlásit

Různé typy trysek

Poslední aktualizace 6 months ago
Tento článek je také dostupný v následujících jazycích: 
ENPLESDEITFRJA

Naše tiskárny jsou vybaveny standardní mosaznou tryskou E3D 0,4 mm. Na trhu nicméně existuje celý ekosystém trysek s různými charakteristikami. 

Pokud potřebujete vyměnit nebo nahradit trysku, prosím projděte si naše návody Výměna nebo náhrada trysky (MK2.5S/MK3S/MK3S+) nebo Výměna/náhrada trysky (MINI).

Mosazná tryska 0,25/0,4/0,6/0,8

Mosaz výborně vede teplo a je dostatečně tvrdá, aby vytiskla většinu běžných filamentů. Je také dobře dostupná a jednoduše vyrobitelná, což je zřejmě důvod, proč je většina tiskáren dodávána s mosaznou tryskou.

Kromě standardního průměru 0,4 mm, nabízíme také konfigurace pro průměr trysky 0,25 mm a 0,6 mm a 0,8 mm. Navíc si můžete vždy vytvořit a upravovat své vlastní profily. Abyste dosáhli jemných detailů, můžete použít trysku o průměru 0,25 mm. Doporučujeme ji využívat pouze pro velmi malé objekty v řádu centimetrů, protože tisk trvá výrazně déle ve srovnání s tryskami o průměru 0,4 mm. Pokud naopak chcete tisk zrychlit a jemné detaily pro vás nejsou tak důležité, můžete zkusit tisknout s 0,6mm nebo 0,8mm tryskou.

Určení velikosti trysky

U trysek E3D V6 můžete určit průměr trysky podle teček kolem okraje na trysce. Trysky E3D 0,4 mm dodávané s tiskárnou Original Prusa MK3S+ mají tři tečky (modré šipky).

Všimněte si, že tryska E3D V6 0,25 mm nemá žádné tečky a vypadá téměř stejně jako kompatibilní tryska E3D 0,4 mm, která se dodává s tiskárnou Original Prusa MINI.

Označení platí pro všechny typy trysek E3D V6 (mosazné, tvrzené, X).

Konfigurace PrusaSliceru

Pro úpravu nastavení v PrusaSliceru, přejděte do Konfigurace -> Průvodce konfigurací. Tam vyberte model tiskárny, kterou vlastníte a průměr trysky, který právě využíváte (fialově orámované).

Odškrtněte všechny ostatní modely a průměry trysek, abyste se v předvolbách neztratili. Průvodce můžete vždycky spustit znovu a nastavení upravit. Postup montáže jiné velikosti trysek na tiskárnu naleznete v části HW nastavení (MK2.5/S & MK3/S/+).

Kromě přednastavení pro standardní 0,4mm trysku mají všechny ostatní trysky o jiných průměrech vždy průměr uveden přímo ve jméně profilu. Pokud v názvu profilu nemáte "0.25 nozzle", "0.6 nozzle" nebo "0.8 nozzle" (zelený box), jde o předvolbu pro trysku o průměru 0,4 mm.

Tryska z tvrzené oceli od E3D

E3D, britská společnost, která dodává hotendy pro tiskárny Original Prusa i3, má v nabídce celý ekosystém vylepšení a doplňků. Některé z nich podporujeme, včetně trysky z kalené (tvrzené) oceli.

Trysky z kalené oceli jsou nutností při použití vysoce abrazivních materiálů. Běžná mosazná tryska se velmi rychle opotřebuje a ztratí svoje vlastnosti pokud s ní budete tisknout právě tyto materiály. Ale pozor, tryska z kalené oceli není to samé, jako tryska z nerezové oceli.

Většina abrazivních materiálů jsou kompozity, plasty s přísadami. Jako příklad můžeme uvést třeba ColorFabb XT CF20, ColorFabb Bronzefill, ColorFabb SteelFill a další filamenty, které např. ve tmě září. Pokud si požadavky filamentu nejste jisti, vždy se na detaily vyptejte svého prodejce. Malou nevýhodou trysky z tvrzené oceli je, že některé standardní materiály jako ABS s ní nejdou tisknout tak rychle, jako s běžnou mosaznou tryskou. Vzhledem k tomu, že tepelné vlastnosti trysky z kalené oceli jsou jiné než u mosazné trysky, budete možná muset během tisku zvýšit teplotu trysky.

Pro multi-materiálový tisk s využitím Original Prusa MMU2S poskytujeme přednastavení pouze pro 0,25 mm, 0,4mm nebo 0,6mm mosazné trysky. Jiné typy trysek, to jest třeba kalená ocel nebo jiné exotické slitiny, mohou způsobovat problémy.

Tryska (Nozzle X) od E3D

Nozzle X je tryska navržená tak, aby řešila tepelná omezení trysek z kalené oceli a nízkou odolnost proti otěru pokovených měděných nebo mosazných trysek. Je potažena polyfobním povlakem WS2, který snižuje množství plastu ulpívajícího na vnitřní straně trysky. Z tohoto důvodu by tryska X neměla být udržována stejným způsobem jako trysky z kalené oceli nebo mědi.

Tryska může být použita s abrazivními plnivy, jako je sklo, kevlar nebo uhlíková výztuž, ale nepodporuje abrazivnější plniva, jako je karbid boru, bor, nitrid boru, wolfram nebo karbid wolframu.

Doporučené metody pro čištění:

 • Neabrazivní hadřík/utěrka pro vnější použití.
 • Čistící filament pro vnitřní použití

Nedoporčené metody pro čištění:

 • Akupunkturní jehla nebo mosazný kartáč mohou povlak poškodit.
 • Cold-pulls. Může strhnout povlak WS2.

Tryska Olsson Ruby

Podobně jako tryska z kalené oceli, je tryska Olsson Ruby navržena pro tisk vysoce brusných (abrazivních) materiálů. Protože je vyrobena z velké části z mosazi, udržuje si skvělou tepelnou vodivost a propustnost mosazné trysky. Na špičce trysky je ale umístěn velmi tvrdý rubín. Ačkoliv je rubínový kámen velmi odolný proti opotřebení, je zároveň také křehký. Pokud máte hodnotu Doladění osy Z nastavenu špatně nebo pokud není senzor PINDA nastaven na správnou vzdálenost a tryska narazí do ocelového tiskového plátu, může prasknout. Jak ji nainstalovat si můžete přečíst v oficiálním 3DVERKSTAN návodu, protože jde o poněkud složitější záležitost.

Různé průměry trysek

Pokud chcete použít trysku s jiným průměrem než dosud zmíněné, musíte si sami vytvořit daný profil v PrusaSliceru. Když začnete s 0,4mm tryskou, musíte změnit průměr trysky v Nastavení tiskárny a Šířku extruze (Extrusion width) v procentech. Pamatujte, že maximální výška vrstvy je vždy kolem 80 % průměru trysky. Pro více informací čtěte Vytváření profilů pro jiné trysky.

Trysku s průměrem 0,1 mm lze považovat za experimentální; její malý průměr nebude fungovat se všemi filamenty. Tolerance vyžadované při její výrobě je obtížně garantovat. Časové nároky tisku se také mohou ukázat být mimo rozumnou míru. Pro takto jemné rozlišení byste možná měli uvažovat o SLA tisku.

Kalibrace první vrstvy jiných trysek

Při změně trysky, nezávisle na její velikosti, se vždy změní optimální výška první vrstvy (Doladění osy Z). Protože náš firmware je naprogramovaný na 0,4mm trysku, spuštěním zabudované Kalibrace první vrstvy z LCD menu nemusíte získat optimální výsledky. Musíte slicovat a exportovat G-code, který použijete pro nastavení hodnoty Doladění osy Z z Nabídka „Ladit“.

Toto můžete provést se zamýšleným modelem, ale pro zajištění správné první vrstvy doporučujeme provést testovací tisk slicovaný a exportovaný za pomoci 0,25mm nebo 0,6mm konfigurace trysek v PrusaSliceru.

 • Pro trysku 0,25 mm doporučujeme tiskové nastavení '0.15 mm QUALITY'.
 • Pro trysku 0,6 mm doporučujeme tiskové nastavení '0.3 mm QUALITY'.
 • Pro trysku 0,8 mm doporučujeme tiskové nastavení '0.4 mm QUALITY'.

Můžete použít jednoduchý obdélník nebo si stáhnout testovací tisk. Ty najdete v našem tiskovém depozitáři PrusaPrinters.

Obdélník vytvoříte jednoduše přímo v PrusaSliceru kliknutím pravým tlačítkem na prázdnou pracovní podložku a zvolením 'Přidat tvar -> Kostka'. Pak upravte jeho velikost na výšku 0,2-0,4 mm v závislosti na kalibrované trysce. Výsledkem má být kostka o tloušťce pouze jedné vrstvy.

Reset hodnoty Doladění osy Z:

 • Original Prusa MK3S+/MK3S/MK2.5S - Resetujte hodnotu Doladění osy Z z LCD menu -> Nastavení -> Doladění osy Z, pak otočte knoflíkem selektoru po směru hodinových ručiček dokud hodnota nedosáhne nuly.
 • Original Prusa MINI - Resetujte hodnotu Doladění osy Z v LCD menu -> Kalibrace -> Doladění osy Z, pak otočte hlavním tlačítkem selektoru po směru hodinových ručiček dokud hodnota nedosáhne nuly.

Poté spusťte svůj G-code a 'Doladění osy Z' během tisku:

 1. Stiskněte otočné tlačítko poté, co tiskárna začala s vytlačováním a najděte 'Doladění osy Z'.
 2. Vyberte jej a otáčejte hlavní tlačítko po směru hodinových ručiček dokud se linka nezploští, ale nesmí být úplně rozmáčklá. Měla by mít hladkou vrchní stranu. Při provádění solid top-fill se ujistěte, že mezi linkami nejsou mezery (příliš daleko od sebe) ani vystouplé okraje (příliš blízko u sebe). Příklady najdete v článku Kalibrace první vrstvy (i3) nebo Kalibrace první vrstvy (MINI/MINI+).
 3. Stiskněte znovu otočné tlačítko pro uložení hodnoty.

Obrázek ukazuje první vrstvu trysky o průměru 0,4 mm. Šířka linky může být téměř poloviční než jak je vyobrazeno.

Další možnosti 

Menší průměry (~0,25 mm)

Téměř jakýkoliv kompozitní materiál nepřichází v úvahu. Obsažené částice totiž rychle ucpou a znehodnotí trysku. Filamenty s jemnými třpytkami nebo podobnými "lesklými částicemi", jako ty které najdete v Prusament Galaxy Silver, by nicméně neměly způsobovat problémy.

Flexibilní materiály může být také problematický u trysek s menším průměrem vzhledem k vyššímu tlaku potřebnému k extruzi. Pod vyšším tlakem se může ohnout a zamotat kolem podávacích koleček filamentu.

Vysokoteplotní filamenty jako ASA a PC Blend mají poměrně vysoký melt-flow rate a budou se s 0,25 mm tryskou tisknout dobře. Nesmí ovšem obsahovat kompozitní částice jako kevlar, uhlíkové vlákno nebo sklo.

Nízká rychlost - Přesnost vyžaduje čas, takže se připravte na tiskové časy od 24 do 100 hodin, dokonce i u malých objektů. Nejen, že je každá linka tenčí a užší než obvykle, což znamená více perimetrů, ale navíc jsou za účelem dosažení vyšší přesnosti silně zpomaleny pohyby extruderu.

Při tisknutí s menší tryskou je kalibrace a vyrovnání podložky ještě důležitější než obvykle. Po změně trysky proto nezapomeňte na své tiskárně spustit minimálně Kalibraci osy Z.

Kromě Kalibrace první vrstvy už u tiskárny Original Prusa MINI žádná další kalibrace není potřeba.

Větší průměry (>0,6 mm)

Hlavní nevýhodou je rozlišení takové trysky. Díky silnějším a vyšším vrstvám se objekt vytiskne rychleji, ale nebude vynikat co se detailů týče. Na druhou stranu, funkční komponenty mohou díky tomu být pevnější, protože každá jednotlivá vrstva nese více pevného materiálu.

Díky většímu průměru trysky, bude ovšem více pevného materiálu k chladnutí, a tím pádem se tak mohou výtisky i více kroutit. Toto by mohl být problém pro materiály náchylné k deformaci během tisku jako je ABS nebo PC Blend.

Průměr trysky / Materiál0,25 mm0,4 mm0,6/0,8 mm
Flexibilní materiály
PLA
ASA/ABS
PETG
s příměsí dřeva/kovu✔ *
ABS s uhl. vlákny/kevlarem✔ *✔ *
PC Blend
Nylon
PVA/BVOH

* Tvrzená tryska

Abyste se vyhnuli ucpávání, doporučujeme použít náš Prusament, protože má velmi malé odchylky průměru (±0,02 mm). Pro více informací o různých typech filamentů si prohlédněte naši rozsáhlou materiálovou tabulku.
Byl tento článek užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás