CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
  • 日本語
Přihlásit
Poslední aktualizace 3 years ago
Tento článek je také dostupný v následujících jazycích: 
ENPLESDEITFRJA

Ikona zamknutého zámku

Každé nastavení na kartách Nastavení tisku, filamentu a tiskárny má vedle sebe ikonu zamknutého nebo odemknutého zámku. Ikona zamknutého zámku indikuje, že nastavení jsou stejná jako profilové hodnoty. Jakmile se hodnota změní, ikona se změní na odemknutý zámek a zobrazí se šipka zpět, která vám umožní vrátit se zpět k původní hodnotě z tiskového profilu. Navíc se barva ikony změní na oranžovou. To vám umožní rychle najít místo, kde bylo nastavení změněné.

Zapamatovat výstupní adresář

Ve výchozím nastavení zapnuto. Pokud je povoleno, PrusaSlicer nabídne poslední výstupní adresář místo adresáře obsahujícího vstupní soubory.

Automatické centrování částí

Ve výchozím nastavení vypnuto. Pokud je povoleno, PrusaSlicer automaticky centruje objekty kolem středu tiskové podložky. Vzájemná pozice mezi objekty se nezmění. Všimněte si, že když se na tiskové podložce nachází pouze jeden objekt a je-li nastavené automatické centrování součásti, není možné přesunout objekt na tiskové podložce, protože se vždy vrátí zpět do jejího středu.

Kontrola aktualizace aplikace

Pokud je povolena a novější stabilní verze PrusaSlicer bude dostupná, je během dalšího spuštění aplikace zobrazena notifikace (nikdy v průběhu používání aplikace). To je v současnosti pouze notifikační mechanizmus, nedochází k žádné automatické instalaci.

Automatická aktualizace vestavěných nastavení

Pokud je povolena, PrusaSlicer stahuje na pozadí aktualizace vestavěných systémových předvoleb (Nastavení tisku, filamentu a tiskárny). Tyto aktualizace jsou staženy do samostatného dočasného umístění. Jakmile je k dispozici nová aktualizace nastavení, nabídne se při spuštění aplikace.

PrusaSlicer NIKDY nemaže uživatelská nastavení. Během každé aktualizace nastavení se navíc vytvoří kompletní snímek všech nastavení.

Umístění snímku

Windows C:\Users\username\AppData\Roaming\PrusaSlicer\snapshots
Mac “HDD” ▸ ⁨Users⁩ ▸ ⁨username⁩ ▸ ⁨Library⁩ ▸ ⁨Application Support⁩ ▸ ⁨PrusaSlicer⁩ ▸ snapshots
Linux ~/.PrusaSlicer/snapshots
Vývojová sestavení (alfa a beta) používají jiné sady nastavení než stabilní vydání. To umožňuje používat vývojová nastavení bez jakéhokoliv ovlivnění stabilního vydání. Tyto snímky najdete v odpovídajícím datovém adresáři aplikace :

  • PrusaSlicer
  • PrusaSlicer-alpha
  • PrusaSlicer-beta

Potlačit “výchozí” nastavení

Zapnuté ve výchozím nastavení. Je-li k dispozici jakékoliv platné Nastavení Tisku / Filamentu / Tiskárny, je prázdné “výchozí” nastavení v rozbalovací nabídce skryté.

Barvoslepý mód

Pokud máte některý typ barvosleposti, můžete si některé barvy, které PrusaSlicer používá, přizpůsobit. Na kartě Nastavení tisku, filamentu nebo tiskárny klikněte na červený otazník. Poté můžete kliknout na jednu ze dvou barev v dolní části nového okna a nastavit jinou barvu.

 

 

Byl tento článek užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás