CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
  • 日本語
Přihlásit

Sekvenční tisk

Poslední aktualizace 2 years ago
Tento článek je také dostupný v následujících jazycích: 
ENPLESDEITFRJA
Tato funkce není k dispozici v PrusaSliceru v Módu Jednoduchý.

Při tisku více objektů najednou můžete zvolit postupné dokončení jednoho po druhém. To může minimalizovat stringing mezi výtisky. Pokud se jeden z objektů odlepí od podložky, nedojde ke ztrátě všech objektů.

Tuto funkci můžete zapnout povolením Nastavení tisku - Možnosti výstupu - Dokončení individuálních objektů.

Stiskněte klávesu E pro zobrazení pořadí tisku objektů v 3D náhledu.

Pořadí tisku objektů můžete změnitpřetažením v Seznam objektů. Nejvyšší objekt v seznamu bude vytištěn jako první, a objekt na konci seznamu bude vytištěn jako poslední.

Tisk budete muset pravidelně kontrolovat, se začátkem každého objektu je šance, že se nepřichytí dokonale k tiskové ploše.

Kolize

Při sekvenčním tisku je šance kolizí mezi tiskovou hlavou a jedním z vytištených objektů nebo mezi osou X a jední z dokončených objektů. PrusaSlicer se vás pokusí před podobnými případy varovat. I když se ale žádné varování nezobrazí, snažte se kolizím maximálně předejít.

Tiskněte objekty zepředu dozadu, zleva doprava a od nejnižší k nejvyšší části
aby se minimalizovala pravděpodobnost kolize s extruderem nebo s osou X.

Pokud PrusaSlicer detekuje kolizi, zobrazí ji červeným zvýrazněním překrývajících se oblastí.

Aby mohl PrusaSlicer detekovat kolize, upřesněte Kolizní oblast extruderu.

Rádius

Poloměr kolizní oblasti kolem extruderu. 

Výška

Svislá vzdálenost mezi špičkou trysky a tyčemi osy X (nebo nejnižší částí, která může interferovat s dokončeným tiskem).

PrusaSlicer vyžaduje ,aby všechny objekty nižsí než výška kolizní oblasti extruderu, s výjimkou posledního objektu, který může být libovolně vysoký.

Vizualizace výchozího nastavení kolizní oblasti extruderu s poloměrem 45 mm a výškou 20 mm okolo trysky (díky Davidu Renaudovi).

Logika detekce kolizí je poměrně jednoduchá, a někdy vám zabrání v exportu tiskového G-kódu. Je na vás, abyste převzali odpovědnost a zvýšili výškovou toleranci.

Příklad

Výšková rezerva je 20 mm.
Objekt je 25mm vysoký.

Objekty lze tisknout postupně, ale nynější kolizní logika nerozlišuje mezi levým scénářem (nelze tisknout, kolize s tyčí osy X) a pravým scénářem (lze tisknout). Proto je nutné změnit hodnotu ručně (výšková rezerva).

 

 

Byl tento článek užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás