CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
Přihlásit

Skripty pro následné zpracování

Tento článek je také dostupný v následujících jazycích: 
ENPLDEESITFR

Některé věci PrusaSlicer prostě neumí. Pomocí skriptů následného zpracování (post-processing) však můžete automaticky upravit vygenerovaný G-code tak, aby dělal (téměř) cokoli chcete.

Cestu ke skriptu můžete zadat v Nastavení tisku - Možnosti výstupu - Skripty následného zpracování.

Nastavení skriptů

Skripty pro následné zpracování lze napsat v jakémkoli programovacím jazyce (Perl, Python, Ruby, Bash atd.). Musí být pouze rozpoznány vaším systémem jako spustitelný soubor a jako jediný argument (vstup) musí přijmout cestu k souboru G-codu.

Pokud chcete spustit několik skriptů, vložte volání každého skriptu do vlastního řádku.

Spouštění skriptů

Každému skriptu bude předána absolutní cesta k dočasnému souboru G-codu, který PrusaSlicer vygeneruje. Tento soubor je uložen v dočasné složce na vašem disku (obvykle na rychlém systémovém disku). Skript se poté spustí, aby upravil G-code v místě, a výsledný soubor G-codu se zapíše do zvolené cílové složky nebo se odešle do tiskového hostitele, jako je PrusaConnect nebo Octoprint.

Upozorňujeme, že prohlížeč G-codu ještě před následným zpracováním kód vizualizuje.
PrusaSlicer předává veškerou konfiguraci slicování skriptům pro následné zpracování pomocí proměnných prostředí. Každá proměnná má předponu "SLIC3R_" a první název proměnné se píše velkým písmenem. Například hustota výplně se předává skriptu jako proměnná prostředí "SLIC3R_Fill_density".
 
Dvě další proměnné prostředí se předávají skriptům následného zpracování: Proměnná prostředí SLIC3R_PP_HOST poskytuje specifikaci hostitele, kde "File" znamená zkopírování G-codu na místní pevný disk nebo vyměnitelné médium, zatímco ostatní hodnoty ("PrusaLink", "Repetier", "SL1Host", "OctoPrint", "FlashAir", "Duet", "AstroBox" ...) určují typ tiskového hostitele, na který bude G-code odeslán.
 
Proměnná prostředí SLIC3R_PP_OUTPUT_NAME obsahuje název souboru G-codu včetně cesty (pro SLIC3R_PP_HOST == "File") nebo název, který bude souboru přidělen po jeho nahrání na hostitele (PrusaLink, Octoprint ....)
 
Skript následného zpracování může navrhnout nový název výstupního souboru (pravděpodobně na základě SLIC3R_PP_OUTPUT_NAME) tak, že jej uloží jako jeden řádek do nového dočasného souboru "název výstupu", například pro přidání časových razítek nebo pořadových čísel do finálních G-codů. Název souboru "název výstupu" se vytvoří přidáním přípony ".nazev_vystupu" k názvu vstupního souboru G-codu. PrusaSlicer přečte nový název souboru a správně s ním naloží, například při odesílání do programu Octoprint.
 

Parametry skriptu

Skript můžete opatřit parametry takto:

/path/to/executable se stane /path/to/executable s argumentem outputfilename.gcode

/path/to/executable -arg -arg2 se stane /path/to/executable s argumenty -arg, -arg2 a outputfilename.gcode

Pokud cesta ke spustitelnému souboru nebo argumenty obsahují mezery, je třeba tyto argumenty escapovat pomocí escapovacího stylu běžného pro danou platformu (shell escapovací styl v Linuxu a OSX, escapování příkazového řádku Windows).

Příklady

Python

Příklad přidání čítače do názvu souboru

Cesta k finálnímu exportovanému souboru (nebo jeho název pro Octoprint)

env_slicer_pp_output_name = str(getenv('SLIC3R_PP_OUTPUT_NAME'))

Skript jazyka Python, který upraví výstupní cestu

with open(sourcefile + '.output_name', mode='w', encoding='UTF-8') as fopen:
fopen.write(counter + '_' + env_slicer_pp_output_name)

 

Historické změny a narušení zpětné kompatibility

Před verzí 2.4 PrusaSlicer spouštěl skript na finálním G-codu exportovaném na požadované cílové médium. Což byl velmi často vyměnitelný disk, například SD karta. SD karty jsou pomalé a opotřebovávají se, takže to nebylo ideální. Problémy byly také při odesílání G-codu do programu Octoprint. Nový přístup s dočasným souborem na systémovém disku těmto problémům předchází a rozšiřuje funkčnost skriptů následného zpracování. Může však narušit některé vaše stávající skripty.

 

Tato stránka dokumentace obsahuje některé texty z původní dokumentace Slic3ru a z Bobova Zápisníku projektů.

.

Byl tento článek užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás