CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
Přihlásit

Teplota extruderu neodpovídá #17210 (XL)

Menu
Relevantní pro:
Poslední aktualizace a month ago
Tento článek je také dostupný v následujících jazycích: 
ENPLDEESITFR

Co se stalo?

Tiskárna Original Prusa XL neustále monitoruje teplotu tiskové hlavy a její kolísání vzhledem k očekávané referenční hodnotě. V případě, že tiskárna rozpozná odchylku mimo přijatelný rozsah, zobrazí následující zprávu: "Naměřená teplota neodpovídá očekávané hodnotě. Zkontrolujte, zda je termistor v kontaktu s topným blokem. V případě poškození jej vyměňte".

Název chyby: Teplota hotendu neodpovídá 

Kód chyby: #17210

V takovém případě tiskárna zastaví ohřev a zobrazí zprávu na obrazovce. Tiskárna poté vyčká, až uživatel zkontroluje všechny součásti a případně problém odstraní.

Jak to spravit?

Chyba může znamenat problém s kabely, buď s topným tělesem, nebo s kabely termistoru, které mohou být poškozené.

Vizuální kontrola

Než vytáhnete multimetr, měli byste zkontrolovat desku Dwarf, kde se nachází termistor a topné těleso, a ujistit se, že nedošlo k přerušení nebo odpojení vodičů.

Než začnete, ujistěte se, že:

  • je filament vysunut z extruderu
  • tiskárna je VYPNUTA a vypojena z elektřiny
  • hotend a vyhřívaná podložka jsou zchlazeny na pokojovou teplotu
Jelikož budeme manipulovat s nářadím a pracovat s extruderem vysoko nad vyhřívanou podložkou, je nutné ji chránit.

Umístěte prázdnou kartonovou krabici od Prusamentu přibližně do přední střední části vyhřívané podložky. Přesuňte osu X až k přední části tiskárny a extruder přesuňte přibližně do středu osy X.

Otevřete díl dwarf-cover-door pro přístup k desce Dwarf.

Zkontrolujte, zda jsou všechny konektory pevně zasunuty ve svých zdířkách podle obrázku níže. Zaměřte se na kabely termistoru a vyhřívání. Ačkoli je to nepravděpodobné, při hrubé přepravě nebo manipulaci mohlo dojít k uvolnění kabelů vyhřívání nebo termistoru.

Kontrola odporu

Tabulka uvedená níže popisuje správný odpor pro každý díl a také škálu, na kterou byste měli nastavit měřicí přístroj. Termistor hotendu je dimenzován na 100 kΩ při 25 °C. Abychom byli realističtí, při měnící se teplotě mezi 20 °C a 30 °C můžete očekávat širší rozsah údajů (~85-125 kΩ).

V kabelu se mohou vyskytnout mikrotrhliny, které přeruší spoje pouze v určitých místech. Proto zkuste při měření kabelem trochu pohnout a zjistěte, zda se hodnota výrazně nezmění.

Díl
Odpor
Měřítko multimetru

Termistor hotendu 

[80 kΩ - 125 kΩ]

200 kΩ

Topení hotendu

[12.3 Ω - 15.1 Ω]

200 Ω

Součástka by měla být při měření odporu studená (pokojová teplota) a odpojená od sítě!
Byl tento článek užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás