CS
 • English
 • Español
 • Italiano
 • Deutsch
 • Polski
 • Français
 • 日本語
Přihlásit

Testování sondy P.I.N.D.A./SuperPINDA

Menu
Poslední aktualizace 2 years ago
Tento článek je také dostupný v následujících jazycích: 
ENPLESDEITFRJA

P.I.N.D.A. je zkratka pro Prusa INDuction Autoleveling senzor a jde o klíčovou komponentu zajišťující kalibraci našich tiskáren. Existují dvě různé verze:

 • P.I.N.D.A. V1 - využívaná u MK2/S a MINI.
 • P.I.N.D.A. V2 - využívaná u MK2.5, MK2.5S, MK3 a MK3S. 
 • SuperPINDA - Kompatibilní/využívaná u MK2.5/S, MK3/S/+, a MINI+.

Rozdíl mezi P.I.N.D.A V1 a V2 spočívá v tom, že P.I.N.D.A V2 má zabudovaný termistor, který kompenzuje rozdíl při měření v horku a chladu. V1 a V2 nejsou navzájem zaměnitelné.Nicméně, SuperPINDA a PINDA V2 zaměnitelné jsou, mohou však vyžadovat aktualizaci firmwaru. SuperPINDA nemá termistor, protože díky vysoce kvalitním součástkám a výrobě není potřeba.

Tiskárny MK2.5/MK2.5S s nainstalovaným senzorem SuperPINDA MUSÍ mít verzi firmwaru 3.9.3 nebo vyšší! Navíc musíte dát tiskárně vědět, že jste na ni nainstalovali SuperPINDU namísto P.I.N.D.A. V2 a to pomocí LCD Menu -> Nastavení -> Nastavení HW -> SuperPINDA -> Zap. Majitelé tiskáren MK3S & MK3S+, kteří používají SuperPINDU musí mít verzi firmwaru 3.9.2 nebo vyšší:

Testování senzoru P.I.N.D.A./SuperPINDA

Předně potřebujeme zkontrolovat, zda senzor vůbec funguje. K tomu budete potřebovat malý tenký kovový objekt (špachtli, nůžky, kleště). Vaše tiskárna by měla mít nejnovější verzi firmwaru pro daný model.

 1. Drže otočné tlačítko stisknuté po dobu 3 sekund a otočte jím, abyste zvedli extruder asi 10 cm nad vyhřívanou podložku. To aby měl dostatečnou vzdálenost od jakéhokoliv kovu.
 2. Pokud máte firmware verze 3.5.3 a novější (pokud nejde o model MK2/S), jděte do LCD menu -> Podpora -> Senzor info a zjistěte hodnotu sondy ('PINDA:' 1 nebo 0)
U firmwaru staršího než verze 3.5.3 se hodnota P.I.N.D.A. ssenzoru nachází v LCD menu -> Kalibrace -> Stav konc. spin.. Pokud máte MK2/S, najdete tam hodnotu Z.
 
 1. Přiložte kovový objekt (špachtle, šroubovák, apod.) pod senzor P.I.N.D.A./SuperPINDA. Hodnota by se měla změnit z 0 na 1, a červené světlo na vrchu sondy by mělo zhasnout.
 2. Rukou posuňte extruder přes celou osu X a zatřeste svazkem kabelů vedoucím do extruderu. Hodnota by stále měla zůstávat 1 po celou dobu, dokud bude pod senzorem něco kovového.
Jedním z nejčastějších problémů je příliš utažená stahovací páska. Ta způsobí, že jakmile se kabel senzoru P.I.N.D.A. dostane do určité pozice, přestane fungovat. Dvakrát si projděte všechny stahovací pásky a ujistěte se, že žádná z nich není příliš utažená.

Testování senzoru P.I.N.D.A. - hodnoty v Pronterface  

Existuje ještě další způsob, jak zkontrolovat zda senzor P.I.N.D.A. funguje správně. Následující proceduru prosím proveďte třikrát. Abyste zajistili stálost měření, ujistěte se prosím, že testy probíhají v identických podmínkách. 

 1. Připojte tiskárnu k počítači podle tohoto návodu Pronterface a USB kabel.
Ujistěte se, že tryska je čistá a tiskový povrch není znečištěný ani na něm nejsou jiné překážky.
 
 
 1. Zadejte příkaz G80 do příkazového řádku. To spustí proces mesh bed leveling.
 2. Jakmile bude proces u konce, zadejte příkaz G81  který vám zobrazí zprávu o interpolovaných Z hodnotách pro pole hodnot.

Porovnejte si datová pole. Pamatujte, že každé číslo v matici má svou předdefinovanou pozici. Vždy srovnávejte čísla na stejné pozici. Cílem je zajistit, aby mezi třemi měřeními nenastaly žádné významné odchylky (>0.2).

Po úpravě P.I.N.D.A. sondy nebo jiného hardwaru doporučujeme spustit kalibračního průvodce znovu od začátku.
Pokud zjistíte, že potřebujete senzor P.I.N.D.A. vyměnit, najdete ji v našem e-shopu pro MK2(S) a MK2.5(S)/MK3(S).
Byl tento článek užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás