CS
 • English
 • Español
 • Italiano
 • Deutsch
 • Polski
 • Français
Přihlásit

Tovární nastavení (MMU2S před firmwarem 1.0.6)

Menu
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 10 months ago
Tento článek je také dostupný v následujících jazycích: 
ENPLESDEITFR

Protože jednotka MMU má svou vlastní samostatnou řídící desku, má také svůj samostatný firmware, který spolupracuje s firmwarem tiskárny. Tento firmware specifický pro MMU se flashuje přímo do jednotky MMU2S přes micro USB port.

Firmware pro MMU jednotku je dostupný zde. Soubor .zip obsahuje jeden firmware soubor pro MK3S+MMU2S, všechny dostupné firmware soubory pro MK2.5S+MMU2S a jeden MMU firmware soubor.

Na pravé straně jednotky MMU je tlačítko reset. Můžete jej stisknout pomocí inbusového klíče nebo podobného tenkého, tvrdého předmětu. Toto tlačítko slouží k soft resetu: způsobí, že MMU projde inicializační sekvencí a vrátí selektor do výchozí polohy. Toto tlačítko neslouží k obnovení továrního nastavení.

mmu ports

Tovární nastavení MMU2S firmwaru

Tovární reset je tvrdý reset firmwaru MMU: odstraní kalibrované hodnoty délky filamentu. Verze firmwaru se nezmění.

U postupu pro vstup do servisního menu a obnovení továrního nastavení došlo několikrát ke změnám. Následující postup funguje pro firmware MMU verze 1.0.5. a vyšší. Už není nutné sledovat nebo čekat na inicializační sekvenci.
Číslo verze firmwaru můžete najít v LCD nabídce --> Podpora a skrolováním dolů až uvidíte MMU2 připojena, FW: [číslo firmwaru]
 1. Tiskárna a MMU musí být zapnuté. Stiskněte a uvolněte tlačítko resetu tiskárny (označené jako X a umístěné pod ovládacím tlačítkem na LCD panelu).
 2. Ihned po uvolnění X tlačítka, zmáčkněte prostřední černé tlačítko na MMU jednotce a přidržte jej.
 3. Uvolněte tlačítko když na první LED pozici, svítí zároveň zelená i červená LED , a ve stejný okamžik na páté LED pozici svítí červená LED. Viz fotografie níže.

mmu led

 1. Nyní jste vstoupili do Servisní nabídky. Klikněte třikrát na levé tlačítko MMU

mmu led

 1. Zmáčkněte (klikněte na) prostřední tlačítko. Tím se odblokuje funkce mazání EEPROM MMU. Neobjeví se žádná viditelná informace.
 2. Abyste vybrali LED č.3, zmáčkněte jednou pravé tlačítko. Znamená to, že se červené světlo posune z druhé pozice na třetí, zatímco červené a zelené světlo na první pozici zůstane pořád rozsvíceno.

mmu led

 1. Zmáčkněte prostřední tlačítko. To definitivně vymaže EEPROM MMU. Proces trvá určitou dobu.
 2. Vyčkejte, než deska vymaže svou paměť a zrestartuje se. Všechny LED jednou zablikají a poté první LED zůstane zelená. Deska je nyní vymazaná a připravená.
Byl tento článek užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás