CS
 • English
 • Español
 • Italiano
 • Deutsch
 • Polski
 • Français
Přihlásit

Výpis paměti (MK3/S/+ a MK2.5/S)

Menu
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 2 years ago
Tento článek je také dostupný v následujících jazycích: 
ENPLDEESITFR
Výpis paměti (Dump memory) se nevyužívá pro řešení běžných chyb tiskárny! Výpis paměti poskytujte pouze na vyžádání.

Počínaje verzí firmwaru 3.10.1 mají tiskárny Original Prusa MK3/S/+ a MK2.5/S možnost "Dump memory - Výpis paměti", která umožňí uložit obsah paměti RAM do paměti xFlash. Tato možnost může být využita pro diagnostiku neobvyklých poruch systému.

Výpis paměti obsahuje důležité informace o vašich tiskárnách, například sériové číslo a IP adresu. Sdílení těchto dat veřejně se nedoporučuje.

MK3, MK3S a MK3S+

Pro zvolení této funkce přejděte do menu LCD -> Podpora -> Dump memory. Tuto funkci lze provést kdykoli, dokonce i během tisku.

Upozorňujeme, že tiskárna se kvůli snímku zastaví a jeho dokončení nějakou dobu potrvá, proto doporučujeme tuto funkci nepoužívat, pokud nemáte žádné problémy.

Jediný způsob, jak získat uložený výpis paměti tiskárny je připojením tiskárny k počítači. To lze provést pomocí Octoprintu, Pronterface, Arduino ID nebo dalších přístrojů dle vašeho výběru. Použijte následující příkazy přes sériové spojení::

Pokud používáte Pronterface, přidejte symbol @ před každý příkaz. Tj. "@D20".
 • D20 - vytvořit výpis paměti na xFlash (stejně menu LCD -> Podpora -> Dump memory)
 • D21 - stáhnout/tisknout výpis paměti prostřednictvím sériového linku. Toto je jediný způsob, jak získat výpis z tiskárny.
 • D22 - vymazat aktuální výpis paměti v tiskárně
Pamatujte, že během tisku nemáte připojovat sériový link, protože by mohlo dojít k restartování tiskárny a přerušení tiskové úlohy.

Výpis poruchy do paměti xFlash je aktivní kdykoli, je uložen v paměti xFlash a může být stažen i po restartu systému, dokud není do tiskárny odeslán nový příkaz D22.

MK2.5, MK2.5S

Jelikož tiskárny MK2.5 neobsahují xFlash, výpis paměti nelze uložit, je potřeba jej odeslat na spojení sériového linku. V případě, že chcete získat výpis paměti z tiskárny, musí být před stažením výpisu k dispozici spojení sériového linku. Ve výchozím nastavení jsou menu LCD -> Podpora -> Dump to serial a crash dump po restartu tiskárny vypnuty.

Pro získání výpisu je třeba dodržet následující postup a použít sériové příkazy:

 1. Propojte sériový link k tiskárně. Jelikož spojení sériového linku tiskárnu restartuje, musí být toto propojení provedeno před jakoukoli další aktivitou tiskárny.
 2. Použitím příkazu D23 ze sériového linku se aktivuje režim výpisu chyb nastavením crash dump flag a aktivuje se příkaz v menu LCD -> Podpora -> Dump to serial.
 3. Příkaz D23 R deaktivuje režim výpisu chyb a odstraní v menu LCD -> Podpora -> Dump to serial.
 4. Příkaz D23 E - okamžitě odešle výpis přes sériový link a resetuje tiskárnu.
 5. Příkazy D20, D21, D22 jsou ignorovány.
 6. Příkaz Dump to serial by měl být k dispozici i během tisku a měl by být k nalezení opět pod menu LCD -> Podpora -> Dump to serial.

V případě, že se na obrazovce zobrazí jakékoli zvláštní znaky, zmáčkněte tlačítko pro resetování pod LCD knoflíkem.

Co dělat s výstupem

Zkopírujte výpis (Dump) z programu, který jste použili k jeho extrakci, a vložte jej do jednoduchého textového editoru (např. Notepad, Notepad++, Sublime Text). Ujistěte se, že se neztratilo formátování textu.

Při odesílání souboru přidejte jasný popis problému.

Byl tento článek užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás