PL
  • English
  • Italiano
  • Deutsch
  • Français
Login

Diody LED na głowicy - objaśnienie statusów (XL)

Dotyczy:
Ostatnia aktualizacja 2 months ago
Ten artykuł jest dostępny również w tych językach: 
ENDEITFR

Każda głowica narzędziowa w XL jest wyposażona w płytkę Dwarf i diodę LED określającą różne stany kilkoma możliwymi kolorami. Poniżej znajduje się wyjaśnienie znaczenia każdego koloru.

Niebieski

Dwarf jest w stanie "bootloader", czyli nieaktywnym. Nie komunikuje się jeszcze z główną płytą XLBuddy, ale czeka na nawiązanie komunikacji, kończąc rozruch lub aktualizację firmware.

Zielony

Dwarf jest w normalnym, ale nieaktywnym stanie. Aplikacja na Dwarf jest uruchomiona i komunikuje się z główną płytą XLBuddy.

Biały

Narzędzie jest w stanie aktywnym. Tylko jedno narzędzie może być aktywne w danym momencie.

Źółty

Zwykle narzędzie może być wybrane lub zaparkowane. Żółta dioda LED wskazuje, że narzędzie nie jest ani wybrane, ani zaparkowane. Ten stan zazwyczaj wskazuje na problemy mechaniczne lub elektryczne z nieprawidłowo zaparkowanym lub wybranym narzędziem.

Czerwony

Narzędzie napotkało błąd, jego aplikacja uległa awarii. Możliwe jest, że ten błąd rozprzestrzeniłby się na główną płytę XLBuddy, powodując przejście w status niebieski.

Czy ten artykuł był pomocny?

Komentarze

Wciąż masz pytania?

Wciąż masz pytania?

Jeśli masz pytanie dotyczące czegoś, czego nie opisaliśmy, to sprawdź dodatkowe zasoby.
A jeśli to nie działa, możesz wysłać zgłoszenie na [email protected] lub klikając poniższy przycisk.

Kontakt