PL
 • English
 • Čeština
 • Español
 • Italiano
 • Deutsch
 • Français
 • 日本語
Login

Korekta poziomowania stołu

Ostatnia aktualizacja 3 years ago
Ten artykuł jest dostępny również w tych językach: 
ENCSESDEITFRJA
Ta procedura kalibracji jest przeznaczona tylko dla doświadczonych użytkowników!

Wraz z poziomowaniem stołu (Mesh Bed Leveling), korekcja poziomowania jest ważną funkcją, pozwalającą użytkownikom ustawić kompensację nawet najmniejszych niedoskonałości pierwszej warstwy. Pozwala wirtualnie podnieść lub obniżyć którąś z krawędzi stołu - lewą, prawą, przednią lub tylną, w gruncie rzeczy umożliwiając korzystanie z różnych wartości Live Adjust Z na każdym z czterech boków. Przydaje się szczególnie, gdy Twoje wydruki często zajmują jego całą powierzchnię.

Przed jej rozpoczęciem upewnij się, że nie ma żadnych zanieczyszczeń między płytą ze stali sprężynowej a podgrzewanym stołem.

Jak używać korekcji poziomowania stołu

Od firmware 3.5.2 limit regulacji to +/- 100 mikronów (μm), zamiast +/- 50 μm w poprzednich wersjach. Nawet 20 mikronów potrafi zrobić dużą różnicę, więc kalibrując dokonuj zmian w małym zakresie. Podobnie jak w przypadku Live Adjust Z, czym niższa wartość (bardziej oddalona od zera na minusie), tym dysza znajdzie się bliżej stołu.

Przed rozpoczęciem upewnij się, że przeprowadzona została kalibracja XYZ, a powierzchnia podgrzewanego stołu została wyczyszczona alkoholem izopropylowym o stężeniu co najmniej 90%.
 1. Przeprowadź kalibrację opisaną w artykule Kalibracja pierwszej warstwy (i3), aby otrzymać wyjściowo prawidłowo skalibrowaną drukarkę.
 2. Potnij w PrusaSlicer ten STL dla swojej drukarki, używając domyślnych ustawień dla PLA z warstwą o wysokości 0,20 mm.
 3. Wydrukuj wyeksportowany w poprzednim etapie G-code, najlepiej z PLA o jasnym, nieprzejrzystym kolorze. Wydruk ma wysokość tylko jednej warstwy i zajmuje prawie całą powierzchnię roboczą. Nie musisz drukować całości - możesz przerwać go w momencie wystąpienia oczywistych różnic w poziomowaniu stołu.
 4. Poszukaj obszarów, gdzie wydrukowana warstwa jest zbyt wgnieciona w powierzchnię (czyli tam, gdzie wykazuje podwijanie i wypływki materiału) oraz tych, gdzie między liniami widać szpary. Na poniższej ilustracji wydruk jest zbyt zbyt wgnieciony w prawym, górnym narożniku, natomiast dysza jest zbyt daleko stołu w lewym, dolnym.

Na powyższym przykładzie musimy zejść do wartości ujemnych z lewej, co zbliży dyszę do stołu, a z prawej musimy wejść powyżej zera, odsuwając ją. Konieczne może być również skalibrowanie przedniej i tylnej krawędzi, ale na tym etapie uruchomimy wydruk testowy, weryfikując ustawienie lewej i prawej.

 1. Przejdź do menu LCD -> Kalibracja -> Korekta (poziomowania) stołu. W tym menu masz możliwość wprowadzenia korekcji lewej/prawej/przedniej/tylnej krawędzi. Krawędzie są przyporządkowane wg Twojej perspektywy, czyli patrząc na ekran LCD.
 2. Wprowadzając korekcje zalecamy kroki co +/- 10. Wartości te zostaną uwzględnione w podstawowej kalibracji Live Adjust Z ustawionej w kroku 1. Pamiętaj, że czym bardziej ujemna wartość (czyli czym bardziej oddalona od zera w minusie), tym odległość dyszy od stołu będzie mniejsza, mocniej wprasowując warstwę. Wartość dodatnia (ponad zero) zwiększy tę odległość, pomagając z wypływkami materiału na pierwszej warstwie.
 3. Powtórz kroki 3 do 6 aż uzyskasz satysfakcjonujący wynik (niech zainspiruje Cię poniższa ilustracja).

Załóżmy, że Twoja wartość Live Adjust Z to -1.000, a pierwsza warstwa jest za mocno wgnieciona w stół w tylnej części, a w obszarze po prawej widzisz przerwy między wydrukowanymi liniami.

 • Z tyłu: musisz wprowadzić dodatnią wartość (np. 25), aby słabiej wgniatać filament w stół
 • Z prawej: musisz wprowadzić ujemną wartość (np. -10), aby mocniej wgniatać filament w stół
Wartości korekcji są resetowane do 0 przy każdym uruchomieniu Asystenta Kalibracji lub procedury kalibracji XYZ. Po ustawieniu idealnych wartości zapisz je gdzieś dla ewentualnego użycia w przyszłości.
Czy ten artykuł był pomocny?

Komentarze

Wciąż masz pytania?

Wciąż masz pytania?

Jeśli masz pytanie dotyczące czegoś, czego nie opisaliśmy, to sprawdź dodatkowe zasoby.
A jeśli to nie działa, możesz wysłać zgłoszenie na [email protected] lub klikając poniższy przycisk.

Kontakt