PL
 • English
 • Čeština
 • Español
 • Italiano
 • Deutsch
 • Français
 • 日本語
Login

Korekta poziomowania stołu

Ostatnia aktualizacja 2 months ago
Ten artykuł jest dostępny również w tych językach: 
ENCSESDEITFRJA

Wraz z poziomowaniem stołu (Mesh Bed Leveling), korekcja poziomowania jest ważną funkcją, pozwalającą użytkownikom ustawić kompensację nawet najmniejszych niedoskonałości pierwszej warstwy. Pozwala wirtualnie podnieść lub obniżyć którąś z krawędzi stołu - lewą, prawą, przednią lub tylną, w gruncie rzeczy umożliwiając korzystanie z różnych wartości Live Adjust Z na każdym z czterech boków. Przydaje się szczególnie, gdy Twoje wydruki często zajmują jego całą powierzchnię.

Przed jej rozpoczęciem upewnij się, że nie ma żadnych zanieczyszczeń między płytą ze stali sprężynowej a podgrzewanym stołem.

Jak używać korekcji poziomowania stołu

Limit regulacji wynosi +/- 100 mikronów (μm). Jednakże, nawet 20 mikronów potrafi zrobić dużą różnicę, więc kalibrując dokonuj zmian w małym zakresie. Tak samo, jak w przypadku Live Adjust Z, czym niższa wartość (bardziej oddalona od zera na minusie), tym dysza znajdzie się bliżej stołu.

Czynności wstępne

 1.  Upewnij się, że kalibracja XYZ została niedawno przeprowadzona (MK3/S/+), a test osi XY, część Selftestu, dla MK3.5, MINI/+. 
 2.  Wyczyść całą powierzchnię arkusza druku alkoholem izopropylowym o stężeniu 90% lub wyższym. 
 3.  Wykonaj dobrą kalibrację pierwszej warstwy. Postępuj zgodnie z dedykowanymi instrukcjami dla MK2.5/S, MK3/S/+, MK3.5 i dla MINI/+.
 4.  Upewnij się, że możliwe przyczyny opisane w dedykowanym artykule nie dotyczą Twojej drukarki. 

Modele testowe

Pobierz i potnij w PrusaSlicerze ten STL dla swojej drukarki, używając domyślnych ustawień dla PLA z warstwą o wysokości 0,20 mm.

Procedure

 1. Wydrukuj przygotowany w poprzednim etapie G-code, najlepiej z PLA o jasnym, nieprzejrzystym kolorze. Wydruk ma wysokość tylko jednej warstwy i zajmuje prawie całą powierzchnię roboczą. Nie musisz drukować całości - możesz przerwać go w momencie wystąpienia oczywistych różnic w poziomowaniu stołu.
 2. Poszukaj obszarów, gdzie wydrukowana warstwa jest zbyt wgnieciona w powierzchnię (czyli tam, gdzie wykazuje podwijanie i wypływki materiału) oraz tych, gdzie między liniami widać szpary. Na poniższej ilustracji wydruk jest zbyt zbyt wgnieciony w prawym, górnym narożniku, natomiast dysza jest zbyt daleko stołu w lewym, dolnym.

Na powyższym przykładzie musimy zejść do wartości ujemnych z lewej, co zbliży dyszę do stołu, a z prawej musimy wejść powyżej zera, odsuwając ją. Konieczne może być również skalibrowanie przedniej i tylnej krawędzi, ale na tym etapie uruchomimy wydruk testowy, weryfikując ustawienie lewej i prawej.

 1. Przejdź do menu LCD -> Kalibracja -> Korekta (poziomowania) stołu. W tym menu masz możliwość wprowadzenia korekcji lewej/prawej/przedniej/tylnej krawędzi. Krawędzie są przyporządkowane wg Twojej perspektywy, czyli patrząc na ekran LCD.
 2. Wprowadzając korekcje zalecamy kroki co +/- 10. Wartości te zostaną uwzględnione w podstawowej kalibracji Live Adjust Z ustawionej w kroku 1. Pamiętaj, że czym bardziej ujemna wartość (czyli czym bardziej oddalona od zera w minusie), tym odległość dyszy od stołu będzie mniejsza, mocniej wprasowując warstwę. Wartość dodatnia (ponad zero) zwiększy tę odległość, pomagając z wypływkami materiału na pierwszej warstwie.
 3. Powtórz procedurę, aż uzyskasz satysfakcjonujący wynik (niech zainspiruje Cię poniższa ilustracja).

Załóżmy, że Twoja wartość Live Adjust Z to -1.000, a pierwsza warstwa jest za mocno wgnieciona w stół w tylnej części, a w obszarze po prawej widzisz przerwy między wydrukowanymi liniami.

 • Z tyłu: musisz wprowadzić dodatnią wartość (np. 25), aby słabiej wgniatać filament w stół
 • Z prawej: musisz wprowadzić ujemną wartość (np. -10), aby mocniej wgniatać filament w stół
Wartości korekcji są resetowane do 0 przy każdym uruchomieniu Asystenta Kalibracji lub procedury kalibracji XYZ/testu osi XY. Po ustawieniu idealnych wartości zapisz je gdzieś dla ewentualnego użycia w przyszłości.
Czy ten artykuł był pomocny?

Komentarze

Wciąż masz pytania?

Wciąż masz pytania?

Jeśli masz pytanie dotyczące czegoś, czego nie opisaliśmy, to sprawdź dodatkowe zasoby.
A jeśli to nie działa, możesz wysłać zgłoszenie na [email protected] lub klikając poniższy przycisk.

Kontakt