PL
  • English
  • Čeština
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Français
Login

Lista symboli zastępczych

Dotyczy:
Ostatnia aktualizacja 2 years ago
Ten artykuł jest dostępny również w tych językach: 
ENCSDEESITFR

To jest lista zmiennych dostępnych w niestandardowym języku makr G-Code w PrusaSlicer. Język makr jest szczegółowo opisany na osobnej stronie.

Symbole zastępcze (placeholdery) dla opcji konfiguracyjnych

Każda opcja konfiguracyjna może być użyta w wszystkich niestandardowych kodach G i szablonach nazw plików wyjściowych. Identyfikator odpowiedniego symbolu zastępczego jest wyświetlany w etykiecie narzędziowej po najechaniu kursorem myszy na opcję konfiguracyjną w zakładce parametrów:

Tj. używając {layer_height} w niestandardowym kodzie G rozszerzy się do 0,15.

Symbole zastępcze dostępne we wszystkich niestandardowych kodach G

We wszystkich niestandardowych kodach G dostępne są dodatkowe zmienne:

current_extruder
current_object_idx
day
filament_preset
first_layer_print_convex_hull
first_layer_print_max
first_layer_print_min
first_layer_print_size
has_single_extruder_multi_material_priming
has_wipe_tower
hour
initial_extruder
initial_tool
input_filename
input_filename_base
minute
month
num_instances
num_objects
physical_printer_preset
print_bed_max
print_bed_min
print_bed_size
print_preset
printer_preset
scale
second
timestamp
total_layer_count
total_toolchanges
year

 

Symbole zastępcze specyficzne dla własnego G-Code

Istnieją dodatkowe symbole dostępne tylko w niektórych niestandardowych kodach G. Przegląd znajduje się w poniższej tabeli.

 Zmiana narzędziaPrzed warstwąPo warstwiePoczątek filamentuKoniec filamentuKoniec
next_extruder
previous_extruder
toolchange_z
max_layer_zod wersji 2.6od wersji 2.6od wersji 2.6
layer_numod wersji 2.6
layer_zod wersji 2.6
filament_extruder_idod wersji 2.6

 

 

Format nazwy pliku wyjściowego FDM

Języka makr można użyć w polu Format pliku wyjściowego dostępnym w sekcji Ustawienia drukowania -> Opcje wyjściowe. W tym kontekście można użyć wszystkich symboli zastępczych oraz następujących elementów:

day
extruded_volume
filament_preset
hour
initial_extruder
initial_filament_type
initial_tool
input_filename
input_filename_base
minute
month
normal_print_time
num_extruders
num_instances
num_objects
num_printing_extruders
physical_printer_preset
print_preset
print_time
printer_preset
printing_filament_types
scale
second
silent_print_time
timestamp
total_cost
total_toolchanges
total_weight
total_wipe_tower_cost
total_wipe_tower_filament
used_filament
version
year

 

Format nazwy pliku wyjściowego SLA

Możesz użyć wszystkich symbolów zastępczych opcji konfiguracyjnych oraz następujących elementów:

day
hour
input_filename
input_filename_base
minute
month
num_instances
num_objects
objects_used_material
print_time
scale
second
support_used_material
timestamp
total_cost
total_weight
version
year

Czy ten artykuł był pomocny?

Komentarze

Wciąż masz pytania?

Wciąż masz pytania?

Jeśli masz pytanie dotyczące czegoś, czego nie opisaliśmy, to sprawdź dodatkowe zasoby.
A jeśli to nie działa, możesz wysłać zgłoszenie na [email protected] lub klikając poniższy przycisk.

Kontakt