PL
 • English
 • Čeština
 • Español
 • Italiano
 • Deutsch
 • Français
 • 日本語
Login

Materiał podporowy

Ten artykuł jest dostępny również w tych językach: 
ENCSESDEITFRJA

Drukarki 3D działają na zasadzie nakładania płaskich warstw materiału jedna na drugą, aby stworzyć obiekt trójwymiarowy. Każda kolejna warstwa musi być podparta tą leżącą pod nią. Jeśli jakiś element Twojego modelu wisi w powietrzu i nie ma pod nim innego, na którym mógłby się oprzeć, to potrzebujesz dodatkowych struktur podporowych, żeby wydruk mógł się udać.

Warto rozważyć obrócenie modelu lub podzielenie go na kilka części, aby zredukować zwisy i w rezultacie również ilość wymaganych podpór.

PrusaSlicer może zarówno wykrywać obszary, które wymagają podparcia, jak i wygenerować struktury w tych miejscach automatycznie.

Możesz ustawić podpory ręcznie używając:

Generowanie podpór może być włączone z prawego panelu lub z sekcji Ustawienia druku - Materiał podporowy - Generuj materiał podporowy.

W zależności od geometrii modelu i użytego materiału, podpory można usunąć z gotowego wydruku zazwyczaj ręcznie. Możesz użyć szczypiec, aby wyciągnąć je z obszarów, do których dostęp jest utrudniony. Skalpel lub nożyk do tapet również może okazać się pomocny przy odcinaniu kawałków mocniej przywartych do wydruku.

Odłamki podpór mogą być zaskakująco ostre, potrafią również nagle wystrzeliwać w nieprzewidywalnym kierunku. Załóż okulary ochronne, jeśli masz do czynienia z trudnymi do usunięcia podporami (brzmi to głupio do czasu, aż dostaniesz odłamkiem w oko).

Podpory wszędzie

Podpory mogą wyrastać zarówno tylko z powierzchni stołu, jak i z każdej powierzchni modelu, jeśli jest to wymagane. 

Zapewni to podparcie każdego zwisu i elementu rozpoczynającego się w powietrzu. Może jednak powodować drobne niedoskonałości powierzchni w miejscach, gdzie zaczynają się podpory.

Podpory jedynie na powierzchni stołu

Generuje podpory tylko na powierzchni stołu roboczego.

Podpory jedynie na powierzchni stołu (po lewej) oraz wszędzie (po prawej)

Tylko dla wymuszania podpór

W tym wariancie automatyczne generowanie podpór będzie odbywać się tylko w obszarach z modyfikatorem wymuszającym podpory. Jest to swego rodzaju skrót, który włącza parametr Ustawienia druku - Materiał podporowy - Generuj materiał podporowy, ale bez włączania Ustawienia druku - Materiał podporowy - Automatyczne generowanie podpór.

Podpory włączone/wyłączone dla wybranych modeli

Możliwe jest wydrukowanie wielu modeli na raz z jednoczesnym ustawieniem podpór dla każdego z nich z osobna. Domyślnie wszystkie modele będą drukowane z ustawieniami globalnymi. Możesz je nadpisać przez kliknięcie prawym przyciskiem na modelu w podglądzie 3D i wybranie opcji Materiał podporowy. Alternatywnie, możesz kliknąć prawym przyciskiem na ikonę Edytowanie na liście modeli.

W prawym panelu pojawi się nowe okno o nazwie Ustawienia modelu do modyfikacji - Materiał podporowy. Zmiana ustawień w tym obszarze wpłynie jedynie na wybrany model i jego kopie. Możesz usunąć nadpisanie ustawień przez kliknięcie na ikonkę czerwonego krzyżyka - spowoduje to przywrócenie ustawienia globalnego.

Wymuszanie/blokowanie podpór

Automatycznie generowane podpory mogą czasami pojawiać się w miejscach trudno dostępnych. Jeśli sądzisz, że dana część modelu może być wydrukowana bez nich, ale ani ustawienie Próg zwisu, ani wybór opcji Podpory tylko na powierzchni stołu nie pomagają, to możesz ręcznie zmienić obszary ich dodawania.

Od PrusaSlicer 2.3 możesz użyć również malowania podpór.

Kliknij prawym przyciskiem na modelu i wybierz Dodaj blokadę podpór lub Dodaj wymuszenie podpór.

Tryb prosty - Wymuszenia/blokady mają zawsze kształt sześcianu

Tryb zaawansowany - Możliwe są kształty sześcianu/cylindra/kuli/tafli

Tryb eksperta - Dodaje opcję wczytania pliku z kształtem służącym za blokadę/wymuszenie

Blokady i wymuszenia podpór mogą być manipulowane przy użyciu znanych narzędzi przesuwania, obracania i skalowania. Możesz również szybko duplikować je przez kopiowanie i wklejanie.

Blokada podpór

Blokady podpór są przydatne w sytuacjach, gdy zostały one wygenerowane ogólnie dobrze, ale po prostu nie chcesz ich w określonych obszarach. Wystarczy, że umieścisz blokadę w miejscu, gdzie podpory stykałyby się z modelem, a ich pozostałe części również zostaną usunięte.

Wymuszanie podpór

Wymuszanie podpór jest świetne w sytuacjach, w których tylko mała część modelu potrzebuje podpór, ale algorytm generuje je na całej powierzchni. W takiej sytuacji nie zapomnij przełączyć generowania podpór w tryb Tylko dla wymuszania podpór. 

Jest to rzadko wykorzystywane, ale możesz również użyć wymuszania podpór wraz z ich automatycznym generowaniem.

Innym interesującym przypadkiem wykorzystania podpór jest dzielenie mostów na mniejsze odcinki przez umieszczanie wsporników pod nimi. Możesz rozmieścić ich wiele, co w efekcie da krótsze, niemal idealne mosty z łatwymi do usunięcia podporami.

Niektóre opcje są dostępne tylko w trybie Ekspert.

Generuj materiał podporowy

Podpory są wyłączone, chyba, że model ma skonfigurowane nadpisanie tego ustawienia.

Automatyczne generowanie podpór

Jeśli jest wyłączone, to wyłączone jest również wykrywanie zwisów. Podpory będą generowane tylko w miejscach, gdzie są wymuszane.

Próg zwisu

Ustawienie progu zwisu odpowiada za kąt poziomy (mierzony od płaszczyzny poziomej), który może być wydrukowany bez podpór (90=pion).

Zmieniając to ustawienie możesz szybko zmienić podpory generowane automatycznie.

Im mniejsza wartość, tym mniej podpór będzie generowanych.

 1. Próg zwisu i jego określenie
 2. Próg zwisu 55
 3. Próg zwisu 35
 4. Próg zwisu 15

Wymuś podpory dla pierwszych

Wymusza generowanie podpór dla określonej ilości początkowych warstw, ignorując ustawienie generowania normalnych podpór oraz próg zwisu. Przydaje się do zwiększenia adhezji modeli, które mają małą powierzchnię styku ze stołem roboczym.

Wymuszenie podpór dla pierwszych 100 warstw

Warstwy tratwy ("raft")

Model zostanie podniesiony o liczbę ustawionych warstw, a materiał podporowy będzie generowany na całej powierzchni jego spodu. Po zakończeniu wydruku możesz po prostu oderwać raft.

Odstęp raftu w osi Z

Odstęp w pionie pomiędzy modelem a warstwami łączącymi podpory. Ignorowany przy rozpuszczalnych warstwach łączących.

Rozciągnięcie raftu

Rozciągnięcie raftu w płaszczyźnie XY dla lepszej stabilności.

Styl

Styl i kształt podpór. Domyślne podpory typu Kratka mają bardzo dobrze zdefiniowany minimalny obszar, dzięki czemu są bardzo stabilne. Mają one jednak tendencję do przenikania z obszarów, które podpierają, wzdłuż ścian obiektu. Podpory Przylegające zachowują kształt zwisu, więc nie przenikają przez ściany. Kompromisem jest potencjalnie niższa stabilność wysokich i cienkich słupów podpór.

Podpory typu kratka (z lewej) i przylegające (z prawej)

Odstęp góry w osi Z

Odległość pionowa między obiektem a warstwami łączącymi materiał podporowy z modelem.

Wartość 0 spowoduje, że przy drukowaniu pierwszej warstwy ponad podporami PrusaSlicer nie będzie używać ustawienia przepływu oraz prędkości takich, jak dla mostów.

Wartości w zakresie 50-75% wysokości warstwy zazwyczaj działa dobrze.

Odstęp spodu w osi Z

Podobnie, jak "Odstęp góry w osi Z", ale ma wpływ na szczelinę na dole słupka podporowego (gdy podpory zaczynają się na górze modelu, a nie na stole).

Wzór

Linie równoległe - domyślne, zazwyczaj najłatwiejsze do usunięcia

Linie równoległe - kratka - sztywniejsze i mniej podatne na złamanie podczas drukowania w porównaniu do zwykłych linii równoległych, ale również trudniejsze do usunięcia

Plaster miodu - sztywne, dość trudne do wyłamania

Z osłoną wokół podpór

Drukuje pojedynczy obrys wokół podpór, który sprawia, że są sztywniejsze, ale również trudniejsze do usunięcia.

Rozmieszczenie wzoru

Odstęp między liniami podpór. Większy ułatwi usuwanie podpór. Warstwy łączące są drukowane jako mosty na tych liniach, więc jeśli zwiększysz ten odstęp zbytnio, to będą opadać, co przełoży się na niewłaściwe połączenie z modelem.

Rozmieszczenie wzoru ustawia również wewnętrzną rozdzielczość siatki podpór. Jeśli używasz malowania lub wymuszania podpór, ale nie są umieszczane dokładnie tam, gdzie chcesz, spróbuj zmniejszyć rozmieszczenie wzoru, aby zwiększyć rozdzielczość.

Kąt wzoru

Obraca kąt wzoru podpór na płaszczyźnie poziomej.

Promień zamykania

Tylko dla podpór typu "Przylegające". Szczeliny mniejsze niż promień zamknięcia zostaną wypełnione.

Górne warstwy łączące

Warstwy łączące to bardziej zwarta powierzchnia pomiędzy podporami a właściwym modelem. Ich wzór jest znacznie gęstszy w porównaniu do reszty warstw podporowych, aby zwiększyć powierzchnię podparcia warstw modelu, zmniejszając ich obwisanie. Natomiast rzadszy wzór reszty podpór (poniżej warstw łączących) wpływa na obniżenie czasu druku i zużycia materiału.

Dolne warstwy łączące

Podobnie jak górne warstwy łączące, ale wpływa na liczbę warstw łączących na dole słupka podporowego (gdy podpory zaczynają się na górze modelu, a nie na stole).

Rozmieszczenie wzoru warstw łączących

Odstęp pomiędzy liniami warstw łączących. Wartość 0 spowoduje drukowanie zwartej warstwy.

Warstwy łączące (pętla)

Po włączeniu, szczytowa warstwa podpór będzie pokrywana pętlami (ciągłymi liniami).

Podpory jedynie na powierzchni stołu

Podpory będą zaczynać się tylko na powierzchni stołu roboczego. Włączenie tej opcji to szybka droga do pozbycia się podpór z większości kształtów organicznych. Sprawdź podgląd i upewnij się, że podparte są wszystkie elementy, które tego wymagają oraz, że wszystkie zwisy są możliwe do wydrukowania.

Podpory wszędzie (po lewej) vs Podpory tylko na powierzchni stołu (po prawej)

Odstęp materiału podporowego od modelu w osiach XY

Odpowiada za odległość pomiędzy materiałem podporowym, a właściwym modelem. Większy odstęp XY oznacza mniejszą powierzchnię styku z modelem, ale również sprawia, że są łatwiejsze do usunięcia i mniej podatne na scalenie się z modelem.

Jeśli będzie wyrażony w procentach (na przykład 150%), to zostanie obliczony z szerokości zewnętrznych obrysów.

Nie używaj podpór pod mostami

Zapobiega generowaniu materiału podporowego pod mostami.

Synchronizuj z warstwami modelu

Podpory będą drukowane z taką samą wysokością warstwy, jak model. Przydatne przy drukarkach wielomateriałowych, gdzie zmiana ekstruderów zwiększa koszt.

Obecnie opcja "Synchronizuj z warstwami modelu" może być włączona tylko z podporami rozpuszczalnymi (odstęp w osi Z równy 0). 

Brak synchronizacji z warstwami modelu pozwala na drukowanie podpór szybciej, niż pozostałych warstw (jeśli drukowanie podpór nie zostanie spowolnione przez algorytm chłodzenia wydruku), a zmiana wysokości warstw podpór pozwala precyzyjne ustawienie odstępu miedzy nimi, a modelem. W przyszłości być może wprowadzimy takie rozwiązanie dla podpór nierozpuszczalnych.

 

Czy ten artykuł był pomocny?

Komentarze

Wciąż masz pytania?

Wciąż masz pytania?

Jeśli masz pytanie dotyczące czegoś, czego nie opisaliśmy, to sprawdź dodatkowe zasoby.
A jeśli to nie działa, możesz wysłać zgłoszenie na [email protected] lub klikając poniższy przycisk.

Kontakt