PL
 • English
 • Čeština
 • Italiano
 • Deutsch
 • Français
Login

Menu LCD (XL Multi Tool)

Dotyczy:
Ostatnia aktualizacja 8 months ago
Ten artykuł jest dostępny również w tych językach: 
ENCSDEITFR

Original Prusa XL jest wyposażona w kolorowy ekran LCD, który między innymi obsługuje miniatury G-code i kody QR.

Jeśli masz XL z pojedynczą głowicą narzędziową, przejdź do Menu LCD (XL Single Tool).

Stopkę ekranu głównego możesz edytować, aby wybrać funkcje, które mają być wyświetlane na ekranie głównym.

Jeśli masz drukarkę z dwoma głowicami, tylko dwa narzędzia pojawią się w menu pokazanym poniżej.

Upewnij się, że zawsze masz najnowsze firmware.

Struktura menu

 • Druk
 • Nagrzewanie
   • PLA
   • PETG
   • ASA
   • PC
   • PVB
   • ABS
   • HIPS
   • PP
   • FLEX
   • PA
   • Chłodzenie
 • Filament
   • Załaduj filament
   • Rozładuj filament
   • Zmiana filamentu
   • Czyszczenie
   • Zmień filament we wszystkich narzędziach
     • Filament w narzędziu 1
     • Filament w narzędziu 2
     • Filament w narzędziu 3
     • Filament w narzędziu 4
     • Filament w narzędziu 5
     • Przeprowadź zmiany
 • Sterowanie
   •  Wybierz/parkuj narzędzie
     • Zaparkuj narzędzie
     • Wybierz narzędzie 1
     • Wybierz narzędzie 2
     • Wybierz narzędzie 3
     • Wybierz narzędzie 4
     • Wybierz narzędzie 5
   • Ruch osi
     • Ruch X
     • Ruch Y
     • Ruch Z
     • Ruch E
     • Chłodzenie
   • Temperatura
     • Temperatura stołu
     • Temperatura dyszy 1
     • Temperatura dyszy 2
     • Temperatura dyszy 3
     • Temperatura dyszy 4
     • Temperatura dyszy 5
     • Prędkość wentylatora wydruku
     • Chłodzenie
   • Auto bazowanie
   • Ustaw gotowość
   • Wyłącz silniki
   • Kalibracje i testy
     • 1 Test wentylatorów
     • 2 Test osi Y
     • 3 Test osi X
     • 4 Kalibracja wyrównania Z
     • 5 Kalibracja pozycji doku
     • 6 Test tensometru
     • 7 Test osi Z
     • 8 Test grzałek dysz
     • 9 Kalibracja czujnika filamentu
     • 10 Kalibracja przesunięcia narzędzi
     • 11 Test grzałki stołu
 • Ustawienia
   • Czujnik filamentu
   • Test wentylatorów
   • Wykrywanie zderzeń
   • Narzędzia
     • Narzędzie 1
       • Średnica dyszy
       • Dok X
       • Dok Y
       • Kalibruj pozycję doku
       • Kalibruj czujnik filamentu
       • Wybierz narzędzie
     • Narzędzie 2
     • Narzędzie 3
     • Narzędzie 4
     • Narzędzie 5
     • Zaparkuj narzędzie
   • Input Shaper
     • Filtr osi X
     • Częstotliwość osi X
     • Filtr osi Y
     • Częstotliwość osi Y
   • Interfejs użytkownika
     • Stopka
     • Sortuj pliki [czas/nazwa]
     • Ekran postępu druku [wyłączony, 30 s - 200 s]
     • Limit czasu menu
     • Tryb dźwięku [Głośno/Cicho/Wsparcie/Pojedynczo]
     • Przy wymianie filamentu, nagrzej [Dysza/Dysza+stół]
     • Pasek stanu RGB
     • Boczny pasek RGB
     • Podświetlenie narzędzia
   • Język i czas
     • Język
     • Przesunięcie strefy czasowej
     • Format czasu
   • Sieć
     • Prusa Link
       • Włączono
       • Generuj hasło
       • Użytkownik
       • Hasło
     • Prusa Connect
       • Włączono
       • Status
       • Błąd
       • Dodaj drukarkę do Connect
       • Wczytaj ustawienia
     • Domyślnie [Eth/Wi-fi]
     • Adres IPv4
     • Adres MAC
     • Dane diagn. i log
       • Co to jest?
       • Pozwól [Brak/Tylko zapisane/Dowolny host]
       • Zapisywanie podczas uruchomienia
       • Zapisana konfiguracja
       • Obecna konfiguracja
       • Loguj port
    • Ethernet
      • Protokół
      • LAN
      • Adres IPv4
      • Maska sieci IPv4
      • Bramka IPv4
      • Adres MAC
    • Wi-Fi
      • Stwórz dane logowania
      • Wczytaj dane logowania
      • Protokół
      • LAN
      • Adres IPv4
      • Maska sieci IPv4
      • Bramka IPv4
      • Adres MAC
  • Hardware
    • Kontrole G-code
      • Średnica dyszy [Ostrzegaj/Restrykcyjne/Brak]
      • Model drukarki [Ostrzegaj/Restrykcyjne/Brak]
      • Wersja firmware [Ostrzegaj/Restrykcyjne/Brak]
      • Poziom G-code [Ostrzegaj/Restrykcyjne/Brak]
    • Zamiana bocznego czujnika filamentu
    • Podgrzewaj cały stół
    • Czułość wykrywania zderzeń XY
    • Autoładowanie filamentu
  • Aktualizacja FW
  •  System
    • Zapisz zrzut pamięci
    • Identyfikator urządzenia w QR
    • Wczytaj ustawienia z pliku
    • Ustawienia fabryczne
      • Reset ustawień i kalibracji
      • Twardy reset (wymagane USB z FW))
 • Info
   • Info o sensorach
     • Temp. bariery ciepl. 1
     • Temp. bariery ciepl. 2
     • Temp. bariery ciepl. 3
     • Temp. bariery ciepl. 4
     • Temp. bariery ciepl. 5
     • Temperatura płyty
     • Temperatura stołu
     • Temperatura dyszy 1
     • Temperatura dyszy 2
     • Temperatura dyszy 3
     • Temperatura dyszy 4
     • Temperatura dyszy 5
     • Temperatura płyty Dwarf
     • Wartość tensometru
     • Czujnik filamentu narzędzia
     • Boczny czujnik filamentu
     • Wentylator wydruku
     • Wentylator bariery cieplnej
     • Napięcie wejściowe
     • Napięcie 5V
     • Prąd 5V Sandwich
     • Prąd 5V XL Buddy
   • Wersja
     • Wersja firmware
     • Wersja Bootloadera
     • Płyta Buddy
     • Numer seryjny
     • xLCD
   • Statystyki druku
     • Statystyki błędów
       • Zaniki zasilania
       • Ostatni wydruk - zderzenia w osi X
       • Ostatni wydruk - zderzenia w osi Y
       • Zderzenia w osi X
       • Zderzenia w osi Y
     • Statystyki druku
       • Oś X
       • Oś Y
       • Oś Z
     • Filament
       • Narzędzie 1
       • Narzędzie 2
       • Narzędzie 3
       • Narzędzie 4
       • Narzędzie 5
     • Zmiany narzędzi
       • Narzędzie 1
       • Narzędzie 2
       • Narzędzie 3
       • Narzędzie 4
       • Narzędzie 5
     • Czas druku
 • Czy ten artykuł był pomocny?

  Komentarze

  Wciąż masz pytania?

  Wciąż masz pytania?

  Jeśli masz pytanie dotyczące czegoś, czego nie opisaliśmy, to sprawdź dodatkowe zasoby.
  A jeśli to nie działa, możesz wysłać zgłoszenie na [email protected] lub klikając poniższy przycisk.

  Kontakt