PL
 • English
 • Italiano
 • Deutsch
 • Français
Login

Menu LCD (XL Single Tool)

Dotyczy:
Ostatnia aktualizacja 3 months ago
Ten artykuł jest dostępny również w tych językach: 
ENDEITFR

Original Prusa XL jest wyposażona w kolorowy ekran LCD, który między innymi obsługuje miniatury G-code i kody QR.

Jeśli posiadasz XL z wieloma głowicami narzędziowymi, przejdź do strony Menu LCD (XL Multi Tool).

Stopkę ekranu głównego możesz edytować, aby wybrać funkcje, które mają być wyświetlane na ekranie głównym.

Upewnij się, że zawsze masz najnowsze firmware.

Struktura menu

 • Druk
 • Nagrzewanie
   • PLA
   • PETG
   • ASA
   • PC
   • PVB
   • ABS
   • HIPS
   • PP
   • FLEX
   • PA
   • Chłodzenie
 • Filament
   • Załaduj filament
   • Rozładuj filament
   • Zmiana filamentu
   • Czyszczenie
 • Sterowanie
   • Ruch osi
     • Ruch X
     • Ruch Y
     • Ruch Z
     • Ruch E
     • Chłodzenie
   • Temperatura
     • Temperatura stołu
     • Temperatura dyszy
     • Prędkość wentylatora wydruku
     • Chłodzenie
   • Auto bazowanie
   • Ustaw gotowość
   • Wyłącz silniki
   • Obudowa
   • Kalibracje i testy
     • 1 Test wentylatorów
     • 2 Test osi Y
     • 3 Test osi X
     • 4 Kalibracja wyrównania Z
     • 5 Test tensometru
     • 6 Potwierdzenie średnicy dyszy
     • 7 Test osi Z
     • 8 Test grzałek dysz
     • 9 Kalibracja czujnika filamentu
     • 10 Kalibracja Phase Stepping
 • Ustawienia
   • Czujnik filamentu
    • Boczny czujnik filamentu 
    • Czujnik filamentu narzędzia
    • Przywróć domyślne
  • Wykrywanie zablokowanego filamentu
  • Tryb Stealth
  • Test wentylatorów
  • Wykrywanie zderzeń
  • Input Shaper
    • Filtr osi X
    • Częstotliwość osi X
    • Filtr osi Y
    • Częstotliwość osi Y
    • Przywróć domyślne
  • Interfejs użytkownika
    • Stopka
    • Sortuj pliki [czas/nazwa]
    • Ekran postępu druku [wyłączony, 30 s - 200 s]
    • Limit czasu menu
    • Tryb dźwięku [Głośno/Cicho/Wsparcie/Pojedynczo]
    • Przy wymianie filamentu, nagrzej [Dysza/Dysza+stół]
    • Pasek stanu RGB
    • Boczny pasek RGB
    • Przyciemnianie bocznego paska RGB
    • Dotyk 
    • Touch Sig Workaround
  • Język i czas
    • Język
    • Przes. godzinowe strefy czasowej
    • Przes. minutowe strefy czasowej
    • Strefa czasowa (czas letni)
    • Format czasu
  • Sieć
    • Prusa Link
      • Włączono
      • Generuj hasło
      • Użytkownik
      • Hasło
    • Prusa Connect
      • Włączono
      • Status
      • Błąd
      • Dodaj drukarkę do Connect
      • Wczytaj ustawienia
    • Domyślnie [Eth/Wi-fi]
    • Adres IPv4
    • Nazwa hosta
    • Adres MAC
    • Dane diagn. i log
      • Co to jest?
      • Pozwól [Brak/Tylko zapisane/Dowolny host]
      • Zapisywanie podczas uruchomienia
      • Zapisana konfiguracja
      • Obecna konfiguracja
   • Ethernet
     • Protokół
     • LAN
     • Adres IPv4
     • Maska sieci IPv4
     • Bramka IPv4
     • Nazwa hosta
     • Adres MAC
   • Wi-Fi
     • Status
     • Stwórz dane logowania
     • Wczytaj dane logowania
     • Protokół
     • LAN
     • Adres IPv4
     • Maska sieci IPv4
     • Bramka IPv4
     • Nazwa hosta
     • Adres MAC
 • Hardware
   • Średnica dyszy [0.25 mm - 1.00 mm]
   • Kontrole G-code
     • Średnica dyszy [Ostrzegaj/Restrykcyjne/Brak]
     • Model drukarki [Ostrzegaj/Restrykcyjne/Brak]
     • Wersja firmware [Ostrzegaj/Restrykcyjne/Brak]
     • Poziom G-code [Ostrzegaj/Restrykcyjne/Brak]
   • Zamiana bocznego czujnika filamentu
   • Podgrzewaj cały stół
   • Czułość wykrywania zderzeń XY
   • Phase Stepping
 • Aktualizacja FW
 • System
   • Zapisz zrzut pamięci
   • Identyfikator urządzenia w QR
   • Wczytaj ustawienia z pliku
   • Ustawienia fabryczne
     • Reset ustawień i kalibracji
     • Twardy reset (wymagane USB z FW))
 • Info
   • Info o sensorach
     • Temp. bariery ciepl.
     • Temperatura płyty
     • Temperatura MCU
     • Temperatura stołu
     • Temperatura dyszy
     • Temperatura płyty Dwarf
     • Wartość tensometru
     • Temp. Dwarf MCU
     • Temp. MCU stołu
     • Czujnik filamentu narzędzia
     • Boczny czujnik filamentu
     • Wentylator wydruku
     • Wentylator bariery cieplnej
     • Napięcie wejściowe
     • Napięcie 5V
     • Prąd 5V Sandwich
     • Prąd 5V XL Buddy
   • Wersja
     • Wersja firmware
     • Wersja Bootloadera
     • Płyta Buddy
     • Numer seryjny
     • xLCD
   • Statystyki druku
     • Statystyki błędów
       • Zaniki zasilania
       • Ostatni wydruk - zderzenia w osi X
       • Ostatni wydruk - zderzenia w osi Y
       • Zderzenia w osi X
       • Zderzenia w osi Y
     • Statystyki
       • Oś X
       • Oś Y
       • Oś Z
       • Filament
       • Czas druku
 • Czy ten artykuł był pomocny?

  Komentarze

  Wciąż masz pytania?

  Wciąż masz pytania?

  Jeśli masz pytanie dotyczące czegoś, czego nie opisaliśmy, to sprawdź dodatkowe zasoby.
  A jeśli to nie działa, możesz wysłać zgłoszenie na [email protected] lub klikając poniższy przycisk.

  Kontakt