PL
 • English
 • Čeština
 • Español
 • Italiano
 • Deutsch
 • Français
Login

MMU wymaga uwagi użytkownika

Dotyczy:
Ostatnia aktualizacja 2 years ago
Ten artykuł jest dostępny również w tych językach: 
ENCSESDEITFR

Jeśli podczas drukowania z MMU2S wystąpił błąd, to praca zostanie wstrzymana, a jedna lub więcej diod LED będzie migać czerwono. Na ekranie będzie widnieć któryś z komunikatów: “MMU wymaga uwagi użytkownika” oraz “Wciśnij pokrętło, aby wznowić podgrzewanie dyszy”. Drukowanie będzie wstrzymane do czasu rozwiązania problemu. 

Używanie i rozwiązywanie problemów z dodatkiem MMU2S wymaga, aby drukarka (MK3S lub MK2.5S), do której jest podłączony, działała perfekcyjnie. Jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę z MMU2S, sprawdź Kalibracja czujnika filamentu IR (MMU2S) oraz wykonaj dokładny przegląd swojej MMU2S zgodnie z MMU2S - Ustawienie i kontrola

Zielone diody

Jak łatwo się domyślić, zielone światło oznacza prawidłową pracę urządzenia.

 • Jednostajne, zielone światło (bez mrugania) - wybierak został przesunięty do wybranej pozycji i czeka w gotowości.
 • Jednostajne, zielone światło po załadowaniu - filament został załadowany pomyślnie.
 • Szybko mrugające zielone światło (po wciśnięciu środkowego przycisku) - trwa procedura ładowania filamentu.
Procedura nie zatrzyma się do czasu, aż czujnik SuperFINDA wykryje filament przechodzący przez wybierak lub użytkownik anuluje operację, naciskając środkowy przycisk.

Czerwone diody

Patrząc na szybkość mrugania jesteś w stanie określić, czy filament utknął podczas ładowania, czy rozładowywania.

 • Powolne mruganie (około raz na sekundę) - problem podczas ładowania (czujnik filamentu nie wykrył spodziewanego filamentu)
 • Szybkie mruganie (około 4 razy na sekundę) - problem podczas rozładowywania (czujnik filamentu wykrywa filament pod procedurze jego rozładowania)

Referencja dla elementów jednostki MMU.

Powolne mruganie na czerwono

Problem podczas ładowania filamentu. Prawdopodobnie wystąpił przez zbyt grubą końcówkę filamentu.

Na początku wciśnij środkowy przycisk na MMU. W niektórych przypadkach, jeśli MMU jest dobrze skalibrowane, może udać się po prostu rozwiązać problem w ten sposób. Jeśli tak się nie dzieje, musisz poprawić końcówkę filamentu używając poniższej procedury. 
 1. Wyciągnij filament z MMU, nawijając go na szpulę, aby uniknąć jego poplątania. Jeśli nie jesteś w stanie wyciągnąć filamentu, poluzuj śruby dociskowe (długie śruby ze sprężynami). Nie musisz wyciągać ich całkowicie, po prostu poluzuj je, zapamiętując wcześniej stopień ich dokręcenia. Po wyciągnięciu filamentu dokręć śruby docisku do takiego samego naprężenia.
 2. Złap końcówkę filamentu i odetnij około 10 cm, tworząc ostry koniec (jak zawsze obcinając filament).
 3. Wsuń filament z powrotem do długiej rurki PTFE wystającej z tyłu MMU. Upewnij się, że może on bez przeszkód przesuwać się w niej.
 4. Naciśnij środkowy przycisk, aby rozpocząć sekwencję ładowania.
 5. Wsuwaj filament, aż czujnik FINDA go wykryje i pozwoli MMU wrócić do pozycji startowej.
  • Jeśli LED zmienia kolor na czerwono-zielony, naciśnij prawy przycisk, aby załadować filament do hotendu i kontynuować drukowanie (hotend zostanie najpierw nagrzany.)
  • Jeśli LED pozostaje czerwony, wróć do kroku 1 i powtórz proces. Jeśli wybierak przesuwa się w prawo, przesuń go z powrotem w lewo wciskając lewy przycisk.

Szybkie mruganie na czerwono

Problem podczas rozładowania filamentu. Czujnik SuperFINDA wykrywa filament po zakończeniu procedury jego rozładowywania.

Czasami zdarza się utknięcie filamentu w wybieraku lub w pobliżu kółek radełkowanych, z nitką blokującą wybierak. W takich przypadkach musisz oczyścić wybierak oczyścić przestrzeń wokół stalowej kulki w wybieraku.

Utknięcie w wybieraku

 1. Zdemontuj pomarańczową/białą rurkę PTFE przez odkręcenie szybkozłączki Festo z wybieraka.
 2. Wyciągnij filament z rurki (około 20 cm) i sprawdź, czy nie ma w nim zagłębienia po zeszlifowaniu przez kółko radełkowane. Kółko radełkowane mogło ślizgać się po filamencie, ścierając go, ale nie przesuwając. Musimy pozbyć się odcinka, w którym powstało zagłębienie.
 3. Odetnij około 10 cm filamentu, tworząc ostrą końcówkę.
 4. Wsuń filament z powrotem do MMU2S i pozostaw odcinek około 3 cm wystający z wybieraka.
 5. Naciśnij środkowy przycisk i poczekaj, aż drukarka przesunie filament w przód i z powrotem. Jeśli uda się to, dioda LED nad tym filamentem zacznie mrugać na czerwono-zielono. Jeśli procedura nie powiedzie się, pozostanie czerwona - w takim przypadku spróbuj obciąć filament i załadować ponownie.
 6. Na końcu wkręć złączki Festo i wciśnij prawy przycisk, aby kontynuować drukowanie.

Utknięcie w ekstruderze

 1. Odkręć obydwie końcówki długiej rurki PTFE.
 2. Spróbuj wyciągnąć filament z ekstrudera. Użyj siły. Jeśli jest zaklinowany, poluzuj śruby dociskowe ekstrudera i wyciągnij filament. Następnie dokręć śruby dociskowe do takiego samego naprężenia.
 3. Odetnij około 10 cm filamentu, tworząc ostrą końcówkę.
 4. Wsuń filament z powrotem do MMU2S i pozostaw odcinek około 3 cm wystający z wybieraka. Jeśli jednostka MMU jest otwarta, zamknij ją ponownie.
 5. Naciśnij środkowy przycisk i poczekaj, aż drukarka przesunie filament w przód i z powrotem. Jeśli uda się to, dioda LED nad tym filamentem zacznie mrugać na czerwono-zielono. Jeśli procedura nie powiedzie się, pozostanie czerwona - w takim przypadku spróbuj obciąć filament i załadować ponownie.
 6. Na końcu wkręć złączki Festo i wciśnij prawy przycisk, aby kontynuować drukowanie.

Wszystkie LEDy mrugają na czerwono

Jeśli wszystkie LEDy mrugają na czerwono, a drukarka domaga się Twojej uwagi, problem leży w niewłaściwej pozycji wybieraka lub docisku. Często dzieje się to przez czujnik SuperFINDA pozostający w pozycji wyzwolonej.

 1. Upewnij się, że filament jest wyciągnięty i nic nie zalega w wybieraku.
 2. Kluczem imbusowym wciśnij przycisk Reset znajdujący się obok portu microUSB z prawej strony MMU.
 3. Poczekaj, aż drukarka zresetuje pozycję wybieraka i docisku.
 4. Upewnij się, że wybierak jest we właściwej pozycji dla koloru, który powinien zostać załadowany.
 5. Naciśnij pokrętło obok ekranu LCD drukarki, aby rozpocząć nagrzewanie dyszy i kontynuować drukowanie.
Zapoznaj się z pełnym artykułem MMU2S - Wybierak nie porusza się.

Wszystkie LEDy mrugają na czerwono-zielono

MMU2S jest w stanie wykryć, gdy sterowniki silników krokowych nie są w stanie zapewnić wystarczającego prądu dla silników.
Zazwyczaj wystarczy zresetować MMU2S używając przycisku reset z prawej strony. Jeśli jednak wszystkie LEDy świecą jednocześnie, problem może leżeć w zasilaniu:

 • Sprawdź przewód sygnałowy i zasilający MMU2S pod kątem uszkodzeń, następnie upewnij się, że wszystkie złącza są prawidłowo podłączone zarówno do płytki MMU2S, jak i do płyty głównej Einsy.
 • Spróbuj ponownie wgrać firmware do MMU2S, nawet gdy zainstalowana jest najnowsza wersja.

Sprawdź kalibrację, montaż i działanie sprzętu!

Jest kilka komponentów i zespołów części, które muszą być zmontowane prawidłowo, a niektóre z nich są kalibrowane przez Ciebie. W artykule MMU2S - Ustawienie i kontrola znajdziesz kompletny przegląd elementów wymagających Twojej uwagi do poprawnego działania Original Prusa MMU2S.

Czy ten artykuł był pomocny?

Komentarze

Wciąż masz pytania?

Wciąż masz pytania?

Jeśli masz pytanie dotyczące czegoś, czego nie opisaliśmy, to sprawdź dodatkowe zasoby.
A jeśli to nie działa, możesz wysłać zgłoszenie na [email protected] lub klikając poniższy przycisk.

Kontakt