PL
  • English
  • Čeština
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Français
Login

Niezgodność temperatury hotendu #17210 (XL)

Menu
Dotyczy:
Ostatnia aktualizacja 10 months ago
Ten artykuł jest dostępny również w tych językach: 
ENCSDEESITFR

Co się stało?

Original Prusa XL stale monitoruje temperaturę używanej głowicy narzędziowej i jej odchylenie w stosunku do oczekiwanego zakresu. Jeśli drukarka rozpozna odchylenie poza dopuszczalnym zakresem, wyświetli następujący komunikat: "Pomiar temperatury nie jest zgodny z wartością oczekiwaną. Sprawdź, czy termistor ma kontakt z blokiem grzejnym. W przypadku uszkodzenia wymień go".

Nazwa błędu: Niezgodność temperatury hotendu 

Kod błędu: #17210

W takim przypadku drukarka wyłączy grzanie i pokaże komunikat na ekranie. Następnie czeka, aż użytkownik sprawdzi wszystkie części i w razie potrzeby naprawi problem.

Jak to naprawić?

Błąd może wskazywać na problem z okablowaniem, ewentualnie uszkodzone mogą być przewody grzałki lub termistora.

Kontrola wzrokowa

Przed wyciągnięciem multimetru sprawdź płytkę Dwarf, gdzie podłączone są grzałka i termistor, aby upewnić się, że żaden z przewodów nie jest przerwany bądź odłączony. 

Przed rozpoczęciem upewnij się, że:

  • filament jest rozładowany z ekstrudera
  • drukarka jest wyłączona i odłączona od prądu
  • hotend i stół grzewczy są schłodzone do temperatury otoczenia
Ponieważ będziemy posługiwać się narzędziami i pracować z ekstruderem umieszczonym wysoko nad stołem grzewczym, konieczne jest jego zabezpieczenie.

Połóż pusty karton od Prusamentu w okolicy przedniej środkowej części stołu. Przesuń oś X maksymalnie do przodu drukarki i przesuń ekstruder w okolice środka osi X.

Otwórz drzwiczki pokrywy płytki Dwarf (dwarf-cover-board), aby uzyskać dostęp do płytki.

Sprawdź, czy wszystkie złącza są bezpiecznie osadzone w swoich gniazdach, zgodnie z poniższą ilustracją. Skup się na złączu termistora i grzałki. Choć jest to mało prawdopodobne, w wyniku niewłaściwego transportu lub przenoszenia, złącza mogły się poluzować. 

Sprawdzenie oporności

Poniższa tabelka przedstawia prawidłowe wartości dla każdej z części oraz skalę, która powinna zostać ustawiona na multimetrze. Wszystkie termistory są ustawione na 100kΩ przy 25°C. Realnie, w zakresie temperatur między 20°C a 30°C, gama odczytywanych wartości może być trochę szersza (~80-125kΩ).

W przewodach mogą występować mikropęknięcia, zrywające połączenia tylko w określonych pozycjach. Dlatego też spróbuj poruszać nimi podczas odczytów, aby sprawdzić, czy nie spowoduje to dużej zmiany.

Element
Oporność
Skala multimetru

Termistor hotendu

[80kΩ - 125kΩ]

200kΩ

Grzałka hotendu

[12,3Ω - 15,1Ω]

200Ω

Podczas pomiarów elementy powinny być schłodzone do temperatury pokojowej i odłączone!
Czy ten artykuł był pomocny?

Komentarze

Wciąż masz pytania?

Wciąż masz pytania?

Jeśli masz pytanie dotyczące czegoś, czego nie opisaliśmy, to sprawdź dodatkowe zasoby.
A jeśli to nie działa, możesz wysłać zgłoszenie na [email protected] lub klikając poniższy przycisk.

Kontakt